Musikskab i Kalundborg 22/23

I musikskab Kalundborg vil 3. klasserne få besøg af underviserne Vivi Runge, Jacob Bacharach og Bellis Larsen fra Musisk Skole. De klasser som skal have musikskab på en onsdag får besøg af Vivi og Bellis, og om fredag får klasserne besøg af Jacob og Bellis.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får erfaringer med at bruge instrumenter, krop og stemme som musisk udtrykskilde
  • Får erfaringer med at være kunstnerisk skabende med musikken
  • Får erfaringer med at tale om musikken og dens anvendelsesmuligheder
  • Får erfaringer med at improvisere og imitere små rytmer og melodier
  • Får erfaringer med i fællesskab at spille og skabe musik

Musikalsk skaben

  • Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.
  • Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Indhold

Musikskab i Kalundborg ledes af underviserne Vivi, Jacob og Bellis. Der tages udgangspunkt i skabende musiske processer, og vi undersøger, hvordan forskellige instrumenter samt vores stemme og krop kan bruges til at lave musik. Her handler det ikke om at være meget dygtig til at spille på et instrument, men derimod om at se muligheder og bruge sin fantasi til at skabe rytmer og melodier.

De skabende musiske processer finder sted indenfor definerede rammer, f.eks. i forbindelse med sang- og rytmelege med improvisatoriske elementer. Eleverne skal spille på instrumenter, synge og klappe osv., og de bliver trænet i rytmisk bevidsthed, koordination og sammenspil som grundlag for kreativ musisk skaben.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Musisk skole i Kalundborg skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.
Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læreprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende workshop afholde den 20. Januar kl. 8.30-11.30
Sted: Musisk Skole, Skovbrynet 55 i Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 22/23

Hver klasse arbejder en dag, 4 lektioner på egen skole.

Bregninge-Bjergsted skole
3. a. Onsdag d. 25-01-2023 kl. 8:15-11:35

Hvidebækskolen
3. a. Fredag d. 27-01-2023 kl. 10:05-13:50

Buerup Skole
3.kl. Onsdag d. 01-02-2023 kl. 10:25-14:05

Gørlev Skole
3.kl. Fredag d. 03-02-2023 kl. 10:15-14:00

Firhøjskolen
3.kl. Onsdag d. 08-02-2023 kl. 10:00-14:00

Højbo Friskole
3.kl. Fredag d. 10-02-2023 kl. 10:15-14:00

Friskolen på Røsnæs
3.kl. Onsdag d. 22-02-2023 kl. 9:55-13:25

Raklev skole
3.kl. fredag d. 24-02-2023 kl. 10:00-13:45

Ørslev Skole
3.kl. Onsdag d. 01-03-2023 kl. 10:15-13:30

Høng Privatskole
Fredag d. 03-03-2023 kl. 9:55-13:25

Høng Skole
3. a. og b Onsdag d. 08-03-2023 kl. 9:55-13:50

Nyrupskolen
3.a. Onsdag d. 15-03-2023 kl. 9.30-13:10
3.b. Fredag d. 17-03 2023 kl. 9.30-13:10

Rørby Skole
Onsdag d. 22-03-2023 kl. 10:05-13:50

Sæby Hallenslev Friskole
Fredag d. 24-03-2023 kl. 9:25-13:15

Kalundborg Friskole
Onsdag d. 29-03-2023 kl. 9:55-13:45

Tømmerup Skole
Fredag d. 31-03-2023 kl. 10:25-14:10

Kirke Helsinge Skole
Onsdag d. 12-04-2023 kl. 10:05-14:00

Vinde Helsinge Skole
Fredag d. 14-04-2023 kl. 10:30-13:50

Rynkevangskolen
Onsdag d. 19-04-2023 kl. 10:20-14:00

Årbyskolen
Fredag d. 21-04-2023 kl. 9:00-12:20

Skolen på Herredsåsen
3.a. Onsdag d. 26-04-2023 kl. 10:10-14:05
3. b. Fredag d. 28-04-2023 kl. 10:10-14:05

Tømmerup Friskole
Onsdag d. 03-05-2023 kl. 10:05-14:00

Svebølle Skole
Onsdag d. 10-05-2023 kl. 10:05-14:00

Friskolen i Ubby
Onsdag d- 17-05-2023 kl. 10:05-13:25

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top