Musikskab i Odsherred 22/23

Musikskab i Odsherred Kommune står Odsherred Musikskole for og vil med musikforløbet give alle 3. klasser redskaber til at være kreative med afsæt i musikken. Skolerne har i Musikskabet mulighed for vælge mellem to forskellige musikforløb målrettet 3. årgang.

Den improviserende klasse og Klasseorkester. Se beskrivelsen af de to musikforløb længere nede.

Læringsmål

De to musikforløb er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende
  • Får konkrete redskaber til at skabe og spille musik sammen
  • Får erfaring med både at indgå i et musisk fællesskab
  • Får redskaber til at improvisere musisk

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation
Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Spil
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer

Indhold

Her en beskrivelse af de to musikforløb, som skolerne kan vælge mellem:

Improviserende klasse
Sarah Elgeti og Mathias Wedeken tager elverne med til det musikalske univers man kalder “improvisation”.

Et univers hvor man skaber musik i nuet ved at lyttet til hinanden og “tale sammen” med toner og rytmer, og hvor man bruger fejl og forkerte toner som motivation til at skabe ny og eksperimenterende musik.

I løbet af to gange 90minutters lektioner vil Sarah og Mathias vise eleverne vejen til improvisation igennem forskellige lege og sammenspilsaktiviteter på de instrumenter, der typisk findes i et skolemusiklokale.

Klasseorkester
Klasseorkester er et kreativt skabende musikforløb, hvor klassen sammen med HC Bisschop Mogensen fra Odsherred Musikskole og klassens musiklærer skaber musik ud fra billeder og laver musiktekster til.

Med Klasseorkester kommer klassen til at opleve, at man gennem musikudfoldelse og brug af egne fantasifulde ideer kan skabe kreative fællesskaber, hvor man i kraft af musikken er afhængige af hinanden. Sammen får klassen med musikforløbet mod og lyst til at skabe nye og sjove musikkompositioner og oplever spilleglæde og stolthed over egne produktioner.

Klasseorkester strækker sig over 4 uger med en 90minutters lektion om ugen pr. klasse.


Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Odsherred Musikskole skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 18. august kl. 16.00- 19.00
Sted: Vig Skole

Tidsplan skoleåret 22/23

Asnæs Skole (Klasseorkester)
3.a. Mandage kl. 10-11.30 i ugerne 39, 40, 41 og 43
3.b. Tirsdag kl. 10-11.30 i ugerne 39, 40, 41 og 43

Højby Skole (klasseorkester)
3.a. Onsdag kl. 10-11.30 i ugerne 39, 40, 41 og 43

Vallekilde-Hørve Friskole (klasseorkester)
3.a. Tirsdag kl. 10-11.30 i ugerne 44, 45, 46 og 47

Rørvig Friskole (klasseorkester)
3.a. Onsdag kl. 10-11.30 i ugerne 44, 45, 46 og 47

Fårevejle Skole (Den improviserende klasse)
3.a. Onsdag d. 7. sep. og onsdag d. 14. sep. kl. 10-11.30

Nr. Asmindrup Friskole (Den improviserende klasse)
3.a. Torsdag d. 8. sep. og onsdag d. 15. sep. kl. 10-11.30

Nykøbing Skole (Den improviserende klasse)
3.a. Onsdag d. 2. nov. og onsdag d. 9. nov. kl. 10-11.30
3.b. Torsdag d. 3. nov. og onsdag d. 10. nov. kl. 10-11.30

Vig Skole (Den improviserende klasse)
3.a. Onsdag d. 16. nov. og onsdag d. 23. nov. kl. 10-11.30
3.b. Torsdag d. 17. nov. og onsdag d. 24. nov. kl. 10-11.30

Hørve Skole (Den improviserende klasse)
3.a. Tirsdag d. 22. nov. og onsdag d. 29. nov. kl. 10-11.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top