Teaterlaboratoriet 22/23

Teaterlaboratoriet i Kalundborg foregår over to dage på skolen. Klassen arbejder med et undervisningsforløb, hvor eleverne kommer rundt om forskellige faglige elementer i scenekunsten. På forløbets første dag får klassen en workshop på skolen med forfatter Helle Ankerstjerne. På forløbets anden dag får klassen en workshop på skolen med skuespiller Henrik Ipsen.

Teaterlaboratoriet er lavet af Odsherred Teater i samarbejde med Kumult!

Læringsmål

Teaterlaboratoriet er udviklet til danskfaget på 4. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan omsætte mundtlig fortælling til dramatisk udtryk
  • bevidstgøres om betydningen af kropssproget
  • udvikler indlevelses- og fortolkningsevnen ved at træde i nye karakterer
  • oplever, at dramatik er en brugbar udtryksform i mange sammenhænge
  • oplever teaterets magi ved selv at komme i teateret

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

  • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog
  • Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog
  • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
  • Eleven har viden om rum, figur og forløb

Oplevelse og indlevelse

  • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

Aktiviteter på dagen

I workshop 1 møder I forfatter Helle Ankerstjerne, vi beskæftiger os med teatret som institution, prøver kræfter med at skrive dialoger og laver præsentationer af det, som vi har arbejdet med.

I workshop 2 møder I skuespiller Henrik Ipsen, som tager jer igennem en række dramaøvelser. Øvelserne har fokus på individet og på gruppen og på at mærke og bruge sin krop på scenegulvet. Opmærksomhed, grin og fokus på krop, stemme og fællesskab er udgangspunkter i denne del af forløbet.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i øvelsernes rækkefølge.

Forberedelse til teaterlaboratoriet

Inden teaterlaboratoriet skal klassens lærer inddele eleverne i grupper af to elever til Helles workshop; hav øje for at elever med læse- eller skriveudfordringer bliver parret med en læsende/skrivende elev.

Helle underviser i klasselokalet. Henriks workshop kan foregå i klasselokalet. Nogle vil givetvis have mulighed for at booke et andet rum, det skal dog, i så fald, ikke være en gymnastiksal.


Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen.
Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med inspiration, teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 5. januar 2023 kl. 9.00- 12.00
Sted: Kalundborg hallen, lokale 4. Indgang D fra Torvet, 4400 Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 22/23

To dages teaterundervisning på egen skole.
Begge dage kl. 9.00- 12.45

Bregninge Bjergsted Friskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 6. Januar og undervisning med Henrik d. 9. januar

Buerup skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 9. Januar og undervisning med Henrik d. 10. januar

Firhøjskolen 4.kl.
Undervisning med Helle d. 10. Januar og undervisning med Henrik d. 11. januar

Friskolen i Ubby 4.kl.
Undervisning med Helle d. 11. Januar og undervisning med Henrik d. 12. januar

Friskolen på Røsnæs 4. kl.
Undervisning med Helle d. 12. Januar og undervisning med Henrik d. 23. januar

Gørlev skole 4. kl.
Undervisning med Helle d. 23. Januar og undervisning med Henrik d. 24. januar

Højbo Friskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 24. Januar og undervisning med Henrik d. 25. januar

Høng Privatskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 25. Januar og undervisning med Henrik d. 26. januar

Høng Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 26. Januar og undervisning med Henrik d. 30. januar

Hvidebækskolen kl. 4. kl
Undervisning med Helle d. 30. Januar og undervisning med Henrik d. 31. januar

Kalundborg Friskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 31. Januar og undervisning med Henrik d. 1. februar

Kirke Helsinge skole 4.kl
Undervisning med Helle d. 1. februar og undervisning med Henrik d. 2. februar

Løve Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 2. februar og undervisning med Henrik d. 6. februar

Raklev Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 20. februar og undervisning med Henrik d. 21. februar

Rørby skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 21. februar og undervisning med Henrik d. 22. februar

Rynkevangskolen 4.kl.
Undervisning med Helle d. 22. februar og undervisning med Henrik d. 23. februar

Skolen på Herredsåsen 4.kl.
4. a Undervisning med Helle d. 23. februar og undervisning med Henrik d. 27. februar
4. b Undervisning med Helle d. 27. februar og undervisning med Henrik d. 28. februar

Svallerup Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 28. februar og undervisning med Henrik d. 1. marts

Svebølle skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 1. marts og undervisning med Henrik d. 2. marts

Sæby Hallenslev 4. kl.
Undervisning med Helle d. 2. marts og undervisning med Henrik d. 6. marts

Tømmerup Friskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 6. marts og undervisning med Henrik d. 7. marts

Tømmerup Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 7. marts og undervisning med Henrik d. 8. marts

Vinde Helsinge Friskole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 8. marts og undervisning med Henrik d. 9. marts

Årby Skole 4.kl.
Undervisning med Helle d. 9. marts og undervisning med Henrik d. 13. marts
D. 13. marts v/ Henrik Ibsen er aflyst pga. sygemelding.
Undervisningen er flyttet til d. 20. april

Nyrupskolen 4.kl.
4. a Undervisning med Helle d. 13. marts og undervisning med Henrik d. 14. marts
(Nyrupskolen 4.a måtte udskyde d. 14. marts. Der er derfor undervisning d. 15. marts v/ Helle Ankerstjerne med 4. a
og undervisning med 4.a d. 13. april v/ Henrik Ibsen)

4. b Undervisning med Helle d. 14. marts og undervisning med Henrik d. 15. marts
(d. 15. marts med 4. b. v/ Henrik Ibsen er aflyst pga. sygemelding. Undervisningen er flyttet til 14. april

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top