Teaterlaboratoriet 22/23

Teaterlaboratoriet i både Lejre, Sorø, Ringsted og Slagelse foregår over én dag, hvor klassen arbejder med drama og ser forestillingen EN AF DAGENE på enten egen skole eller naboskolen.

Inden forestillingen arbejder klassen og Sjællands Teater FAIR PLAY med dramaaktiviteter, som lægger op til forestillingen. Efter forestillingen får klassen mulighed for at undersøge forestillingens problematikker og karakterer med forestillingens skuespillere.

EN AF DAGENE er historien om udviklingshæmmede Bibi, der pludselig skal stå på egne ben og selv tage stilling til tilværelsen efter sin mors død. Bibis bror Finn lever et normalt ungdomsliv, er flyttet hjemmefra og har fundet en kæreste, mens Bibi har boet hjemme hos sin beskyttende mor hele livet. Da mor så pludselig dør, må Finn og Bibi tage sig af hinanden på hver deres måde.

EN AF DAGENE fortæller en historie om søskendeansvar, relationer og omsorg. Men den får os også til at overveje, hvad det vil sige at bestemme over eget liv, selvom man ikke er som de fleste. Og hvad vil det egentlig sige at være normal?

Teaterlaboratoriet er lavet af Sjællands Teaters afdeling FAIR PLAY i samarbejde med Kumult!

Læringsmål

Teaterlaboratoriet er udviklet til danskfaget på 4. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan omsætte mundtlig fortælling til dramatisk udtryk
  • bevidstgøres om betydningen af kropssproget
  • udvikler indlevelses- og fortolkningsevnen ved at træde i nye karakterer
  • oplever, at dramatik er en brugbar udtryksform i mange sammenhænge
  • oplever teaterets magi ved selv at komme i teateret

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

  • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog
  • Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog
  • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
  • Eleven har viden om rum, figur og forløb

Oplevelse og indlevelse

  • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

Indhold

Forberedelse til teaterdagen

Inden teaterlaboratoriet anbefales det at forberede klassens elever på, at de vil møde et menneske med funktionsvariation (også kaldet udviklingshæmmet). Det kan være en god idé at tale om, hvad det vil sige, og om det betyder noget i vores møde med personen.

Rollen som Bibi spilles af Siri Friis Vikesaa, der er ensembleskuespiller hos Glad Teater. Glad Teater er et inkluderende teater, hvor alle skuespillere har funktionsvariationer.

Der er af teatret udarbejdet et undervisningsmateriale til forestillingen. Man kan med fordel arbejde med aktiviteten ”Hvad kan vi vente?” før teaterbesøget.

Materialet kan hentes her: https://www.fairplay.dk/wp-content/uploads/2020/10/01_undervisning-en-af-dagene.pdf

Aktiviteter på dagen

På teaterdagen arbejdes der med teaterøvelser, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk for at bearbejde og nærme sig fortolkninger og tematikker i forestillingen på en anderledes måde end den, eleverne er vant til. Der sættes fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til forestillingen. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

I dramaaktiviteterne lægges der vægt på samspillet med gruppen frem for ensidig fokus på egen præstation.

Efter teaterdagen

Forestillingen kan være oplæg til et videre danskforløb med afsæt i teatrets undervisningsmateriale.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og skuespiller, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

I år er den forberedende lærerworkshop d. 4. august kl. 8.30- 11.30 i Hvalsø Hallen.

Tidsplan skoleåret 22/23

Trællerupskolen
4. a. d. 14. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. b. d. 14. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterforestillingen er på Trællerupskolen, så teaterholdet skal have afgang til spillested kl. 8.00
Osted skole 4.a. kommer på besøg og skal have et lokale stillet til rådighed.

Osted Skole
4. a. d. 14. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterdagen foregår på Trællerupskolen, hvor I får stillet et lokale til rådighed

Bramsnæsvig
4. a. d. 15. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. b. d. 15. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterforestillingen er i Multisalen Bramsnæsvighallen.
Kr. Såby skole 4.a. kommer på besøg og skal have et lokale stillet til rådighed.

Kr. Såby
4. a. d. 15. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterdagen foregår på Bramsnæsvigskolen og teaterforestillingen i Multisalen Bramsnæsvighallen

Allerslev Skole
4. a. d. 16. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. b. d. 16. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterforestillingen er i multisalen, Lejre Hallen

Hvalsø Skole
4. a. d. 13. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. b. d. 13. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. c. d. 13. februar fra 2. lektion- 6. lektion
Teaterforestillingen er i Kultursalen, Hvalsø Kulturhus

Kr. Hyllinge skole
4. s. d. 27. februar fra 2. lektion – 6. lektion
4. t. d. 27. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterforestillingen er i gymnastiksalen, Kr. Hyllinge Hallen

Firkløverskolen
4. årgang d. 27. februar fra 2. lektion – 6. lektion
Teaterforestillingen er i gymnastiksalen, Kr. Hyllinge Hallen, hvor resten af dagen foregår aftales med skuespiller.

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top