Teaterlaboratoriet 22/23

Teaterlaboratoriet i Odsherred foregår over to dage. Klassen arbejder med et undervisningsforløb, hvor eleverne kommer rundt om forskellige faglige elementer i scenekunsten. På forløbets første dag får klassen en workshop på skolen med forfatter Helle Ankerstjerne. På forløbets anden dag skal klassen til workshop på Odsherred Teater, hvor de møder skuespiller Henrik Ipsen og oplever teatrets magi.

Teaterlaboratoriet er lavet af Odsherred Teater i samarbejde med Kumult!

Læringsmål

Teaterlaboratoriet er udviklet til danskfaget på 4. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan omsætte mundtlig fortælling til dramatisk udtryk
  • bevidstgøres om betydningen af kropssproget
  • udvikler indlevelses- og fortolkningsevnen ved at træde i nye karakterer
  • oplever, at dramatik er en brugbar udtryksform i mange sammenhænge
  • oplever teaterets magi ved selv at komme i teateret

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

  • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog
  • Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog
  • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
  • Eleven har viden om rum, figur og forløb

Oplevelse og indlevelse

  • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

Aktiviteter på dagen

I workshop 1 møder I forfatter Helle Ankerstjerne, vi beskæftiger os med teatret som institution, prøver kræfter med at skrive dialoger og laver præsentationer af det, som vi har arbejdet med

I workshop 2 møder I skuespiller Henrik Ipsen, som tager jer igennem en række dramaøvelser. Øvelserne har fokus på individet og på gruppen og på at mærke og bruge sin krop på scenegulvet. Opmærksomhed, grin og fokus på krop, stemme og fællesskab er udgangspunkter i denne del af forløbet.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i øvelsernes rækkefølge.

Forberedelse til teaterlaboratoriet

Inden teaterlaboratoriet skal klassens lærer inddele eleverne i grupper af to elever til Helles workshop; hav øje for at elever med læse- eller skriveudfordringer bliver parret med en læsende/skrivende elev.

Helle underviser i klasselokalet. Henriks workshop kan foregå i klasselokalet. Nogle vil givetvis have mulighed for at booke et andet rum, det skal dog, i så fald, ikke være en gymnastiksal.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen. Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med inspiration, teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Lærerne skal medbringe skriveredskaber og papir eller bærbar pc.
Inden I går fra workshoppen skal I aflevere jeres mailadresse samt telefonnummer til Helle.

Den forberedende lærerworkshop afholdes tirsdag d. 30. aug. kl. 16.00- 19.00
Sted: Odsherred Teater: Algade 36, 4500 Nykøbing Sjælland

Tidsplan skoleåret 22/23

Asnæs Skole
4.a. den 6. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 12. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

4. b. den 12. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 13. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Vig Skole
4.a. den 13. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 15. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

4.b. den 26. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 27. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Nykøbing Skole 4. kl.
Den 15. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 16. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Rørvig Friskole 4.kl.
Den 16. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 19. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Nr. Asmindrup Friskole 4. kl.
Den 19. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 20. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Egebjerg Skole 4. kl.
Den 20. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 21. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Hørve Skole 4. kl.
Den 21. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 26. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Højby Skole 4. kl.
Den 27. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 28. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Fårevejle Skole 4. kl.
Den 28. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 29. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Vallekilde- Hørve Friskole 4. kl.
Den 29. september på egen skole kl. 8.00- 12.00
Den 30. September på Odsherred Teater kl. 9.00- 12.45

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen


Scroll to Top