Kunst-Hop 1 i Ringsted

I kunst-hoppet for de yngste inviteres børnene med ud scenekunstens magiske univers i den interaktive danseforestilling GRO. Her danser danserne for og med børnene.

GRO er en interaktiv danseforestilling om at vokse, om det forunderlige og helt særlige ved at gro, for de yngste børn (1- 5 år) og deres forældre. Kunstnerne trækker på den antroprocæne epoke, og hvordan de med den mindste målgruppe, kan skabe fælles opmærksomhed på, hvad der forbinder os – med os selv, hinanden og ikke mindst med naturen. Hvad er vores rødder? Og hvordan gror vi – sammen?

Tiny Dancer glæder sig meget til samarbejdet med Ringsted kommune og KUMULT i 2023/2024.
De 0-2 årige vil møde dansen to gange i løbet af 2024.

Lidt om Tiny Dancer:
Tiny Dancer laver scenekunst for børn og unge, hvor den performative tilstedeværelse er indgangen til en fælles oplevelse.
Vi skaber sanselige universer, hvor der er fokus på en kropsl.ig og pædagogisk tilgang.
Vi producerer og præsenterer værker der ofte bliver til i tværkunstneriske samarbejder.
Vores koreografiske interesse finder vi i det deltagerinddragende og performative arbejde. Nogle tilbagevendende temaer i arbejdet handler om fællesskaber og empati.
Med et centralt fokus på relationen mellem performer og publikum, bliver det interaktive rum og deltagernes oplevelse det centrale.

Se mere om Tiny Dancer: www.tinydancer.dk

Alle børn møder Tiny Dancer to gange, 1 gang i institutioner og en gang til forestillingen GRO i lokalområdet.

Performere: Mette Møller Overgaard & Liva Møller Overgaard
Tekstil og scenografi: Cæcilie Vengberg
Kunstnerisk sparring: Thomas Eisenhart
Gro skabes i co-produktion med Aaben Dans.

Inden forestillingen får børnene besøg af én eller to dansere fra Tiny Dancer, som med afsæt i den interaktive danseforestilling skaber sjove og spændende danserejser rundt omkring i institutionen. Børnene får her mulighed for at prøve kreative, sanselige bevægelseslege, der udfordrer motorikken, pirrer nysgerrigheden og stimulerer sanserne.

Læs mere om danser Mette Overgaard her: https://tinydancer.dk/forestillinger/yem

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Danseforløbet har som pædagogisk mål, at barnet:

  • får en sanselig oplevelse med afsæt i temaet månen, stjernerne og universet
  • selv prøver kræfter med at bevæge sin krop gennem dans
  • oplever selv at være del af en danseforestilling
  • udvikler egen kropsforståelse og får styrket motorikken

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse
Foto Søren Kristoffer Kløft
Foto Søren Kristoffer Kløft

Indhold

I de dagtilbud, hvor der kun er en gruppe 0- 2 årige afvikler danserne de tre danselaboratorier over to dage i tidsrummet 9.00- 11.00 (OBS. der kan være ændrede tider for dagplejegrupperne).
I de dagtilbud, hvor der er to grupper 0-2 årige afvikler danserne de tre danselaboratorier over tre dage, hvor de arbejder skiftevis med de to grupper i tidsrummet 8.30- 11.00. Hver gruppe deltager omkring en time i hvert danselaboratorium.
Hvilke tidspunkter og varigheden af danselaboratorierne aftales endeligt med danserne til den forberedende pædagogworkshop, så danselaboratorierne tilpasses det enkelte dagtilbuds rytme.

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og danserne skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs.

Workshoppen er udover forberedelse til dagene med danserne også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative og processer og understøtte den pædagogiske praksis med dans og bevægelse.

Nærmere information om tider og indhold følger for den forberedende pædagogworkshop

Tidsplan 2024: forbesøg i uge 2,3,4,5 og forestilling i uge 23, 24, 25

Tidsplan følger for Vuggestuegrupper…

Tidsplan følger for Dagplejegrupperne…

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top