Projektsekretariatet for Kumult! deltager på topmødet, som eneste danske oplæg med fokus på kreative processer gennem mødet med kunst og kultur. Se mere på Se mere på: https://childrenneedarts.com/da/global-summit-dansk/program/

BørneKulturtopmødet Children Need Arts, Maj 23

Som alliancepartner til det internationale børnekulturtopmøde CHILDREN NEED ARTS, glæder vi os til to spændende dage d. 8. – 9. maj i København, og vi opfordrer andre organisationer og relevante aktører inden for børnekulturområdet til også at tilmelde jer topmødet.

Det internationale børnekulturtopmøde CHILDREN NEED ARTS afvikles i Skuespilhuset – Det Kgl. Teater, Tivoli og Axelborg i København – www.childrenneedarts.dk , og samler højaktuelle, internationale forskere, aktører og øvrige keynotes fra Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark, Grønland, Færøerne, Storbritannien, Holland og USA.

Med børnekulturtopmødet præsenteres den nyeste internationale viden og inspirerende cases på feltet med udgangspunkt i, hvordan vi som samfund omsætter viden og erfaringer til helhedsorienterede og fremtidsrettede kulturindsatser fra det tidlige børneliv og til ungdomsårene.

Under titlen ”Kunstens og kulturens værdiskabelse for børn og samfund” sætter vi i 2023 fokus på følgende tema: Vores børn og unge er samfundets fremtid, men et stort antal mistrives og føler sig ensomme. Det er et omfattende samfundsproblem med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

På børnekulturtopmødet Children Need Arts – Global Summit d. 8.-9. maj 2023 beskæftiger vi os med børnenes udvikling gennem stærke eksempler på og strategier for, hvordan kunst og kultur kan bidrage med løsninger af problemet.

For program og TILMELDING: www.childrenneedarts.dk

Det siger deltagerne om Kumult!

”Tak (skuespiller) fordi du har gjort, så jeg har lært noget nyt og lært, at jeg skal have tillid til andre. Og min gruppe fordi, at I har hjulpet mig med nye ting, og I har gjort, så jeg ikke er bange for at stå foran andre”

“Jeg synes personligt var det mega fedt at være med i Kumult!, jeg lærte og komme ud fra mine egne rammer”

“Ingen forslag til forbedringer. Det var fantastisk at deltage i Kumlut! for alle 26 elever i min klasse. Det er sjældent at se hele flokken være så engagerede på én gang”

“Det er virkeligt fedt, at rigtige forfattere kommer i stedet for nogen, der ikke ved, hvordan man skriver, fordi så ved man, at det man lærer kan bruges til noget”

“Kumult! udfordrede i hvert fald min kreativitet, men kun med hjælpen af den danser vi havde”

Scroll to Top