Følgeforsknings
samarbejde med
Designskolen Kolding

Børnenes Kulturregion har etableret forskningssamarbejde med Designskolen Kolding og rektor Lene Tanggaard samt forskningsassistent Maria Lyndgaard. Følgeforskningen fokuserer på, hvilke muligheder og begrænsninger der opstår i børn og unges møde med kunst og kultur, og er baseret på både kvantitative evalueringer i form af spørgeskemaer samt årlige effektmålinger og kvalitativ følgeforskning med fokusgruppeinterviews og observationer.

Scroll to Top