Danmarks største børnekulturindsats folder sig ud!

Kumult! – videoer, om hvorfor vi gør det, vi gør!

Onsdag d. 10. april 2024

Når voksne taler om betydningsfulde kunstoplevelser, kommer de sjovt nok ofte ind på barndommen.

Her sætter Lene Tanggaard, Ida Dyhr og Ane Stallknecht ord på, hvorfor æstetiske læreprocesser netop er så vigtige for børn, og hvilken betydning de har i et dannelsesperspektiv.

Vi tager her på siden hul på en række af 3 små film om betydningen af kreative læringsprocesser som del af skole og dagtilbud for børn og unge med udgangspunkt i KUMULT!-indsatsen.

Fredag d. 20. marts 2024

Her er en sprit ny folder, som beskriver KUMULT! I kan læse om vision, formål, organisering og tankerne bag. Et vigtigt citat:

“Med KUMULT! styrker vi børns egne kreative evner og tro på, at de kan realisere deres egne ideer og tanker. Kulturforløbene er med til at skabe engagerende fællesskaber blandt børn og igennem de kreative forløb ses det enkelte barn på nye måder i dagtilbuddet og i skolen.”

KUMULT!-folder

Fredag d. 20. oktober 2023

Kumult! i Plenum

Plenum har bedt om en artikel om Kumult!, som nu er ude – om indsatsens DNA og tankerne bag. “Når det lykkes at få så mange kulturforløb ud over rampen i så mange kommuner og på så mange forskellige klassetrin samtidigt, så er det for det første, fordi der er taget en vigtig politisk beslutning om at ville børnekultur. Og for det andet sker det, fordi både skolekonsulenter og kulturkonsulenter på tværs af kommunerne tager del i et ligeværdigt samarbejde.” Læse hele artiklen her: Kumult! understøtter Kreativiteten, PLENUM, NR. 4. 10. Oktober, 2023.

Kumult! på Kulturmødet Mors

Fredag d. 8. september 2023

I slutningen af august var Kumult! på Mors for at fortælle om Kumult! og for at debattere vigtigheden af kreative læringsprocesser som en del af undervisningen i skolen og i dagtilbud . Se videoen med uddrag fra debatten nedenfor.

Børnekulturtopmødet 2023

Mandag, d. 10. juni 2023

Projektsekretariatet for Kumult! har i maj 2023 deltaget på børnekulturtopmødet, som eneste danske oplæg med fokus på kreative processer gennem mødet med kunst og kultur. Se mere på Se mere på: https://childrenneedarts.com/da/global-summit-dansk/program/

Med børnekulturtopmødet præsenteres den nyeste internationale viden og inspirerende cases på feltet med udgangspunkt i, hvordan vi som samfund omsætter viden og erfaringer til helhedsorienterede og fremtidsrettede kulturindsatser fra det tidlige børneliv og til ungdomsårene.

Scroll to Top