Kunst- Hop 1 i Kalundborg

I kunst- Hoppet for de yngste inviteres børnene med ud i rummets uendelige magiske univers. Her danser stjerner, månen og månevæsner for og sammen med børnene. når de inviteres med ind i en af de to interaktive forestillinger enten “Månen” eller “Rumrejsen”.

Efterfølgende får børnene besøg af én eller to dansere, som med afsæt i den interaktive danseforestilling skaber sjove og spændende danserejser rundt omkring i institutionen. Børnene får her mulighed for at prøve kreative, sanselige bevægelseslege, der udfordrer motorikken, pirrer nysgerrigheden og stimulerer sanserne.
Fire dansere fra dansekompagniet MYKA, som er under Dansehallerne står for de magiske måne- og rumrejser.
Læs om forestillingen ”Månen” her: https://dansehallerne.dk/da/kora/for-dagtilbud/5431/

Hør om forløbet og se en videohilsen her: https://vimeo.com/manage/videos/786280394

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Danseforløbet med MYKA har som pædagogisk mål, at barnet:

  • får en sanselig oplevelse med afsæt i temaet månen, stjernerne og universet
  • selv prøver kræfter med at bevæge sin krop gennem dans
  • oplever selv at være del af en danseforestilling
  • udvikler egen kropsforståelse og får styrket motorikken

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse
Foto Søren Kristoffer Kløft
Foto Søren Kristoffer Kløft

Indhold

Kunst- Hop 1 for de yngste består af 1-3 danselaboratorier (afhængigt af antal børn) med dansere fra MYKA dansekompagni under Dansehallerne.

Første danselaboratorie inkluderer en af de to interaktive forestillinger “Månen” for de 0- 2 årige eller “Rumrejsen” for de 2 årige, hvor børnene inviteres med ind i dansens univers. Begge forestillinger er af en varighed på omkring 45 min. Andet og tredje danselaboratorie er de to dansere sammen med gruppen på egen stue og udforsker, hvordan børn og voksne kan bruge dansen i hverdagsaktiviteter, og hvordan dans kan bruges til at styrke børnenes motorik og krops- og sprogforståelse.

Danselaboratorierne skal tilsammen give det pædagogiske personale mod og lyst til at integrere dansen i dagtilbuddets hverdagspraksis.

I de dagtilbud, hvor der kun er en gruppe 0- 2 årige afvikler danserne de tre danselaboratorier over to dage i tidsrummet 9.00- 11.00 (OBS. der kan være ændrede tider for dagplejegrupperne).
I de dagtilbud, hvor der er to grupper 0-2 årige afvikler danserne de tre danselaboratorier over tre dage, hvor de arbejder skiftevis med de to grupper i tidsrummet 9.00- 11.00. Hver gruppe deltager omkring en time i hvert danselaboratorie.
Hvilke tidspunkter og varigheden af danselaboratorierne aftales endeligt med danserne til den forberedende pædagogworkshop, så danselaboratorierne tilpasses det enkelte dagtilbuds rytme.

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og danserne skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs.

Workshoppen er udover forberedelse til dagene med danserne også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative og processer og understøtte den pædagogiske praksis med dans og bevægelse.

Den forberedende pædagogworkshop afholdes d. 8. marts kl. 15.00- 18.00 på Musisk Skole, Skovbrynet 55 i Kalundborg

Tidsplan 2023

Børnehuset Spiren (2 grupper)
Forestilling d. 15. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 16. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 17. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00

Børnehuset Engen (2 grupper)
Forestilling d. 17. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 20. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 21. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00

Aktivarius (2 grupper)
Forestilling d. 21. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 22. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 23. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00

Eventyrhuset (2 grupper)
Forestilling d. 23. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 24. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00
Danselaboratorie d. 27. Marts
Gruppe 1 kl. 9.00- 10.00
Gruppe 2 kl. 10.00- 11.00

Vuggestuen Toppen (4 grupper)
Forestilling d. 27. Marts
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 28. Marts
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 29. Marts
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 30. Marts
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Troldehøj (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 30. Marts kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 31. Marts kl. 9.00- 11.00

Snertinge Børnehus (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 11. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 12. april kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Østgården (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 13. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 14. april kl. 9.00- 11.00

Vuggestuen Labyrinten (3 grupper)
Forestilling d. 17. april
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 18. april
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 19. april
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Buldervang (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 20. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 21. april kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Kløvergården (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 24. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 25. april kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Regnbuen (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 24. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 25. april kl. 9.00- 11.00

Børnehaven Nordlyset (8 børn)
Forestilling og danselaboratorie d. 26. april kl. 9.00- 11.00

Høng Børneunivers (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 27. april kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 28. april kl. 9.00- 11.00

Krudthuset (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 1. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 2. maj kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Troldebo (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 3. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 4. maj kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Lærkereden (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 8. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 9. maj kl. 9.00- 11.00

Hobitten (3 gruppe)
Forestilling d. 10. maj
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 11. maj
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 12. maj
I tidsrummet kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Kirke Helsinge (10 børn)
Forestilling og danselaboratorie d. 16. maj kl. 9.00- 11.00

Friluftsgården (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 17. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 22. maj kl. 9.00- 11.00

Sæby Hallenslev (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 23. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 24. maj kl. 9.00- 11.00

Tømmerup Fribørnehave (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 25. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 26. maj  kl. 9.00- 11.00

Mælkebøtten (1 gruppe)
Forestilling og danselaboratorie d. 30. maj kl. 9.00- 11.00
Danselaboratorie d. 31. maj  kl. 9.00- 11.00

Dagplejegrupperne

Odinsborgen i Høng, Odinsvejs 16.A  
Forestilling og danselaboratorie d. 20. Feb. kl. 9.00- 11.00

Ældrecentret i Snertinge, Vesterlunden 1
Forestilling og danselaboratorie d. 21. Feb. kl. 9.00- 11.00

Svebølle Klubhus, Højvangen 10
Forestilling og danselaboratorium d. 22. Feb. kl. 9.00- 11.00

Rørby skole, Bakkegårdsvej 15  
Forestilling og danselaboratorie d. 23. Feb. kl. 9.00- 11.00

Odinsborgen i Høng, Odinsvejs 16.A
Forestilling og danselaboratorie d. 24. Feb. kl. 9.00- 11.00

Hørkærgård, Industrivej 23
Forestilling og danselaboratorie d. 9. marts kl. 9.00- 11.00

Raklev børnehave, Nyrupvej 78
Forestilling og danselaboratorie d. 16. marts kl. 9.00- 11.00

Bredekildevej 23  
Forestilling og danselaboratorie d. 28. april kl. 9.00- 11.00

Odinsborgen i Høng  
Forestilling og danselaboratorie d. 1. maj kl. 9.00- 11.00

Hørkærgård, Industrivej 23
Forestilling og danselaboratorie d. 22. maj kl. 9.00- 11.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top