Kunst- Hop i Lejre

Rytmeleg vil gennem sange, bevægelseslege, rytmeøvelser, musiklytning og andre musiske aktiviteter stimulere børnenes naturlige interesse for musik. Derudover vil rytmeleg også være med til at udvikle børnenes sociale, motoriske og kropslige kompetencer.

I løbet af sæsonen får det involverede dagtilbud et rytmikforløb på 12 x 50 min. med rytmiklærer fra Lejre Musikskole.

Læringsmål

Hvert enkelt Kunst- Hop er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthop 1 i Lejre har som pædagogisk mål, at barnet:

 • Gennem rytmikken prøver kræfter med forskellige kreative processer
 • Oplever hvordan musikken kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
 • Får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem musikken.
 • Udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden.

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Alsidig personlig udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Social udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse

Indhold

I rytmikforløbet vil rytmikundervisere fra Lejre Musikskole gennem sange, bevægelseslege, rytmeøvelser, musiklytning og andre musikalske aktiviteter stimulere børnenes naturlige interesse for musik.

Hver rytmiktime vil være struktureret nogenlunde på samme måde fra gang til gang, så børnene hurtigt føler sig trygge og tør være med i aktiviteterne. Første gang introduceres et program, som bliver gentaget de næste gange, og så vil nye musikaktiviteter komme til efterhånden alt afhængigt af børnegruppen. Rytmiktimen vil indeholde både sange, rytmelege og andre musiske lege.

Rytmiktimen begynder hver gang med, at alle børnene sidder i en rundkreds i et lokale, som er egnet til musiske og fysiske aktiviteter, og hvor dørene kan lukkes, så der ikke er unødvendige forstyrrelser.
Det er ikke et krav, at I har nogen instrumenter (ex. trommer, rasleæg, maracas, triangler osv.), men hvis I har, må I meget gerne sætte dem klar inden timen starter. Rytmiklæreren kontakter jer inden forløbet for at høre, hvad I har i jeres institution.

For at få mest muligt ud af de 50 minutter er medarbejderne ansvarlige for:

 • at stille instrumenterne frem, hvis I har nogle
 • at børnene er forberedt på, at de skal til rytmik og sidder i en rundkreds, når vi starter
 • at hjælpe de børn, der måske har svært ved at være med til aktiviteterne
 • at det er de samme voksne, der er med hver gang
 • at man selv deltager aktivt i sangene og aktiviteterne og således er med til at bevare energien i rummet og hjælpe børnene til trygt at deltage

Det er helt bevidst, at sangene synges i et lidt – for nogen – lyst toneleje, da dette passer til børnenes stemmeleje. Det kan føles højt for voksne, men syng med alligevel; der er plads til alle nuancer af stemmen.

  Brug rytmikken i eget dagtilbud
  For at hjælpe det pædagogiske personale til at bruge sangene, øvelserne og legene endnu mere i deres dagligdag med børnene, fastlægges et kort 10 minutters midtvejsmøde, hvor de deltagende pædagoger og rytmikunderviseren sammen kommer med forslag til, hvordan pædagogerne kan fortsætte med at bruge indholdet fra rytmikforløbet.

  Til mødet vil vi bede jer komme omkring disse punkter:
  • Vælg en (eller gerne flere) af sangene fra rytmikforløbet, som I vil bruge på en anderledes måde sammen med børnene. Det kunne være, at I laver en ny tekst til melodien, laver bevægelser til sangen, laver en ny leg til sangen eller bruger den som en funktionssang, når børnene skal klædes på og af, når der skal ryddes op eller vaskes hænder osv.
  • Aftal hvordan I vil prøve at lege og eksperimentere med børnene de uger rytmikforløbet varer. Undervejs i rytmikforløbet viser børn og pædagoger, hvordan de har brugt sangene, og de sidste 5 min. af rytmiktimen taler rytmikunderviseren og de deltagende pædagoger om, hvordan det fungerede at lege med og bruge sangene i en helt anden sammenhæng end rytmiktimen.
  • Tal også om, hvis der er noget i rytmikforløbet, der skal være anderledes: måden man begynder, er der børn, der skal ses og høres lidt mere osv. Er der særlige øvelser og lege, I gerne vil bruge mere tid på end andet.

  Forberedende online møde

  For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og rytmikunderviserne skal alle involverede pædagoger deltage i et ½ times online møde, hvor dele af forløbet gennemgås.

  Musikskolen inviterer til mødet, som afholdes kort tid op til rytmikforløbet starter.

  Tidsplan

  Den Grønne Kile i Hvalsø Kulturhus
  Gruppe 1: Onsdag Kl. 9.50- 10.40 i ugerne: 4-6 + 9-13 + 15-18
  Gruppe 2: Onsdag Kl. 8.30-9.20 i ugerne: 33-34 + 36-41 + 43-46
  Gruppe 3: Onsdag Kl. 9.20-10.10 i ugerne 33-34 + 36-41 + 43-46

  Lejre Børnehus
  Gruppe 1: Mandag Kl. 8.30- 9.20 i ugerne: 33-41 + 43 + 44-45
  Gruppe 2: Mandag Kl. 9.20-10.10 i ugerne: 33-41 + 43 + 44-45
  Gruppe 3: Mandag Kl. 8.45-9.35 i ugerne: 10-13 + 16-21 + 24-25

  Lærkereden
  Gruppe 1: Onsdag Kl. 8.45- 9.35 i ugerne: 47-50 + 1-3 + 5-7 + 9-10

  Skovvejen (Horseager)
  Gruppe 1: Fredag Kl. 8.45.00-9.35 i ugerne: 46-50 + 2-3 + 5-7 + 9-10

  Skjoldungerne
  Gruppe 1: Mandag Kl. Kl. 8.30- 9.20 i ugerne: 46-51 + 2-6 + 9
  Gruppe 2: Mandag Kl. 9.20- 10.10 i ugerne: 46-51 + 2-6 + 9
  Gruppe 3: Fredag Kl. 8.45- 9.35 i ugerne: 34-41 + 43-45
  Gruppe 4: Fredag Kl. 9.35- 10.25 i ugerne: 34-41 + 43-45

  Dagplejegrupper

  Allerslev dagpleje
  Sted: Osted Børnehus
  Dagpleje 1: Fredag Kl. 8.45-9.35 i ugerne: 11-13 + 15-17 + 19 + 21-25

  Hvalsø dagpleje
  Sted: Den Grønne Kile
  Dagpleje 1: Onsdag Kl. 9.00- 9.45 i ugerne: 4-6 + 9-13 + 15-18

  Kr. Hyllinge dagpleje
  Sted: Kr. Hyllinge Legestue
  Dagpleje 1: Onsdag Kl. 8.45- 9.35 i ugerne: 11-13 + 15-23
  Dagpleje 2: Fredag kl. 10.20- 11.10 i ugerne 11-13 + 15-17 + 19 + 21-25

  Evaluering

  Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

  I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

  Klik her og kom til evalueringen

  Kontaktinfo

  Dorte Nielsen (27 24 62 43) laver rytmik i Lejre Børnehus og Skjoldungerne
  Pernille Mejer Richardt (31 47 74 06) laver rytmik i Birken
  Gitte Paxevanos (21 73 31 52) laver rytmik i Kr. Hyllinge, Lærkereden og Skovvejens Børnehave

  Scroll to Top