Kunst-Hop 1 i Kalundborg

I kunst-hoppet for de yngste inviteres børnene med ud scenekunstens magiske univers i en interaktiv danseforestilling DRØM. Her danser danserne Mette og Georgia for og sammen med børnene i hhv. danselaboratorier og danseforestilling.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Danseforløbet har som pædagogisk mål, at barnet:

  • selv prøver kræfter med at bevæge sin krop gennem dans
  • oplever selv at være del af en danseforestilling
  • udvikler egen kropsforståelse og får styrket motorikken

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Indhold

I kunst-hoppet for de yngste inviteres børnene med ud scenekunstens magiske univers i en interaktiv danseforestilling DRØM. Her danser danserne for og med børnene.

Af og til sætter vi spørgsmålstegn ved, om vi drømmer eller om det er virkeligheden, som vi oplever.
DRØM er en interaktiv danseforestilling, hvor børnene møder farverige drømmefangere som transformerer dansernes kroppe.
Drømmefangerne bidrager til at skabe et dansende univers som transformerer sig undervejs, som en vågen drøm.

Inden forestillingen får børnene besøg af dansere som med afsæt i den interaktive danseforestilling skaber sjove og spændende danserejser rundt omkring i institutionen. Børnene får her mulighed for at prøve kreative, sanselige bevægelseslege, der udfordrer motorikken, pirrer nysgerrigheden og stimulerer sanserne.

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og danserne skal alle involverede pædagoger deltage i en forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs.

Workshoppen er udover forberedelse til dagene med danserne også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative og processer og understøtte den pædagogiske praksis med dans og bevægelse.

Den forberedende pædagogworkshop:
Tid: 13. januar 2025, kl. 14-17
Sted: Musisk Skole, Skovbynet 55, Kalundborg

2025

Tider og datoer kommer på på hjemmesiden snarest muligt.

Svebølle Børnehus

Snertinge Børnehus

Lærkereden

Mælkebøtten

Vuggestuen Labyrinten

Børnehuset Østgaarden

Børnehuset Buldervang

Eventyrhuset

Aktivarius

Vuggestuen Toppen

Børnehuset Regnbuen

Børnehuset Kløvergården

Vuggestuen Spiren

Børnehuset Nordlyset

Børnehuset Engen

Børnehuset Troldebo

Høng Børneunivers

Krudthuset

Sæby Hallenslev

Friluftsgården

Børnehuset Kirke Helsinge

Dagplejegrupper

Datoer og tider følger.

Dagplejen Svebølle, område Midt

Dagplejen Snertinge, Område Midt

Gørlev Dagpleje/Hobitten

Dagplejen, område NORD: Kalundborg gruppe A, B, C, D og E

Dagplejen NORD, Røsnæs, Ulstrup

Dagplejen område MIDT afd. Rørby

Dagplejen SYD, Ubby

Dagplejen område SYD Hønggruppen

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top