Kunst-Hop 1 for de 0-2-årige i Lejre

Rytmeleg for de 0-2-årige i vuggestue og dagpleje i Lejre Kommune.
Vi skal synge, hoppe, danse, spille på instrumenter, lege med bolde, faldskærme, tørklæder og meget mere!

Undervisningen varetages af en rytmiklærer fra Lejre Musikskole (se under hver institution). I undervisningen vil børnene med udgangspunkt i sang, lege med musikalske elementer som f.eks. rytmer, dynamik og klang, styrke børnenes motorik, både grov- og finmotorikken, lege med deres fantasi, lære mindre instrumenter at kende, som f.eks. rasleæg og trommer og meget mere.
Rytmeleg stimulerer børnenes naturlige interesse for musik, styrker de sociale, sproglige, motoriske og følelsesmæssige kompetencer samt udviklingen af krop og sanser.

Rytmikforløbet varer 12 uger med 50 min. undervisning pr. uge.

Her to piger i gang med danseforløbet for de 0- 2 årige i Kumult!

Læringsmål

Hvert enkelt Kunst- Hop er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Lejre har som pædagogisk mål, at barnet:

 • gennem rytmik prøver kræfter med forskellige kreative processer
 • oplever hvordan kunstarterne kan blande sig og kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
 • prøver gennem musik og ord at udtrykke sig på forskellige måder.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Alsidig personlig udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Social udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse

Indhold

I rytmikforløbet vil rytmikundervisere fra Lejre Musikskole gennem sange, bevægelseslege, rytmeøvelser, musiklytning og andre musikalske aktiviteter stimulere børnenes naturlige interesse for musik.

Hver rytmiktime vil være struktureret på samme måde fra gang til gang, så børnene hurtigt føler sig trygge og tør være med i aktiviteterne. Gentagelse er vigtig og derfor vil de første timer have nogenlunde samme indhold, hvorefter der vil komme nye musikaktiviteter til. Det er derfor også altid den samme gruppe børn, der skal deltage i musiktimen i det enkelte forløb.

Det pædagogiske personale, som kender børnene, er med til at sørge for at etablere et godt og trygt læringsrum, så rytmikunderviserne kan fokusere på de musiske aktiviteter. Det forventes at minimum to medarbejdere deltager i hver rytmiktime. Det skal så vidt muligt være de samme medarbejdere hver gang, så de ved, hvad der skal ske i timen og kan hjælpe børnene bedst muligt og efterfølgende kan bruge sangene og legene med børnene.

Børnene må meget gerne være klar til rytmikundervisningen, som skal foregå i et lokale, som er egnet til musiske og fysiske aktiviteter, og hvor dørene kan lukkes, så der ikke er unødvendige forstyrrelser.

Det er ikke et krav, at institutionen har instrumenter (ex. trommer, rasleæg, maracas, triangler osv.), men hvis I har lidt forskelligt, må det meget gerne stilles dem frem, inden timen starter.

Forberedelse til rytmiktimen

For at få mest ud af de 50 minutter skal den ansvarlige pædagog sørge for:

 • at det er den samme gruppe børn (omkring 15) og voksne, der deltager hver gang
 • at instrumenter er stillet frem
 • at børnene er forberedt på, at de skal til rytmik og sidder i en rundkreds, når vi starter
 • at hjælpe de børn, der måske har svært ved at være med til aktiviteterne
 • at man selv deltager aktivt i sangene og aktiviteterne, så børnene hurtigere bliver trygge ved at deltage i aktiviteterne

Det er helt bevidst, at sangene synges i et lyst toneleje, da dette passer til børnenes stemmeleje. Det kan føles højt for voksne, men syng med alligevel, der er plads til alle nuancer af stemmen.

Brug rytmikken i eget dagtilbud
For at hjælpe det pædagogiske personale til at bruge sangene, øvelserne og legene endnu mere i deres dagligdag med børnene, fastlægges et kort 10 minutters midtvejsmøde, hvor de deltagende pædagoger og rytmikunderviseren sammen kommer med forslag til, hvordan pædagogerne kan fortsætte med at bruge indholdet fra rytmikforløbet.

Til mødet vil vi bede jer komme omkring disse punkter:
• Tre sange går igen i rytmikforløbet. Vælg en (eller gerne flere) af sangene, som I vil bruge på en anderledes måde sammen med børnene. Det kunne være, at I laver en ny tekst til melodien, laver bevægelser til sangen, laver en ny leg til sangen eller bruger den som en funktionssang, når børnene skal klædes på og af, når der skal ryddes op eller vaskes hænder osv.
• Aftal hvordan I vil prøve at lege og eksperimentere med børnene de uger rytmikforløbet varer. Undervejs i rytmikforløbet viser børn og pædagoger, hvordan de har brugt sangene, og de sidste 5 min. af rytmiktimen taler rytmikunderviseren og de deltagende pædagoger om, hvordan det fungerede at lege med og bruge sangene i en helt anden sammenhæng end rytmiktimen.
• Tal også om, hvis der er noget i rytmikforløbet, der skal være anderledes: måden man begynder, er der børn, der skal ses og høres lidt mere osv. Er der særlige øvelser og lege, I gerne vil bruge mere tid på end andet.

Forberedende møde

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og rytmikunderviserne skal alle involverede pædagoger deltage i et ½ times møde, hvor dele af forløbet gennemgås.

Musikskolen inviterer til mødet, som afholdes kort tid op til rytmikforløbet starter.

Workshop for pædagoger: Mandag d. 28. august kl. 14.30-17.00

Tidsplan 2023-2024

Lejre Dagpleje, Osted, sted: Osted Børnehus
Torsdage i ugerne 9-12 + 14-18 + 20-22 kl. 10.15-11,05, lærer: Lone

Lejre Dagpleje, Gevninge, sted: Solsikken
Mandage i ugerne 12 + 15-20 + 22-26 kl. 10.20-11.10, lærer: Anne

Hvalsø Dagpleje, Kr. Såby
Torsdage i ugerne 9-22 + 14-18 + 20-22 kl. 8.45-9.35, lærer: Lone

Kr. Hyllinge dagpleje 1, sted: Stationsvej 12, Kr. Hyllinge
Mandage i ugerne 39-41 + 43-50 + 2-6 + 9-11 kl. 8.45-9.50, lærer: Anne

Ejby Børnehus
Vuggestue, hold1: Mandage i ugerne 12 + 15-20 + 22-25 kl. 8.30-9.20, lærer: Dorte
Vuggestue, hold2: Mandage i ugerne 12 + 15-20 + 22-25 kl. 9.20-10.10, lærer: Dorte

Fjordly
Vuggestue, hold 1: Torsdage i ugerne 39-41 + 43-50 kl. 9.00-9.50, lærer: Lone

Myreturen
Vuggestue: Mandage i ugerne 34-41 + 47-49 kl. 9.00-10.50, lærer: Dorte

Møllebjerghave
Vuggestue, hold 1: Onsdage i ugerne 39-41 + 43-45 + 49-50 kl. 8.30-9.20, – lærer: Gitte
Vuggestue, hold 2: Onsdage i ugerne 39-41 + 43-45 + 49-50 kl. 9.20-10.10, – lærer: Gitte

Møllehuset
Vuggestue, hold 1: Mandage i ugerne 34-41 + 43 + 45-47 kl. 9.20-9.55, lærer: Anne

Osted
Vuggestue, hold 1: Mandage i ugerne 50-51 + 2-7 + 9-11 kl. 8.30-9.20, lærer: Dorte
Vuggestue, hold 2: Mandage i ugerne 50-51 + 2-7 + 9-11 kl. 9.20-10.10, lærer: Dorte

Solsikken
Vuggestue, hold 1: Mandage i ugerne 12 + 15-20 + 22-26 kl. 9.30-10.20, lærer: Anne
Vuggestue, hold 2: Onsdage i ugerne uge 14-25 kl. 9.00-9.50, lærer: Sven

Tusindfryd
Vuggestue, hold 1: Onsdage i ugerne 9-12 + 14+15 +17-22 kl. 9.00-9.50, lærer: Gitte
Vuggestue, hold 2: Onsdage i ugerne 9-12 + 14+15 +17-22 kl. 9.50-10.40, lærer: Gitte

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER og kom til evalueringen

Kontaktinfo

Lone Nielsen Darger (40 46 86 85) laver rytmik i Den Grønne Kile
Dorte Nielsen (27 24 62 43) laver rytmik i Lejre Børnehus og Skjoldungerne
Pernille Mejer Richardt (31 47 74 06) laver rytmik i Birken
Gitte Paxevanos (21 73 31 52) laver rytmik i Kr. Hyllinge, Lærkereden og Skovvejens Børnehave

Scroll to Top