Kunst-Hop 1 i Odsherred

I Kunst-Hoppet for de yngste inviteres børnene med i dansens magiske univers. Kunst- Hop 1 består af tre danselaboratorier med danser Georgia Kapodistria. De tre danselaboratorier skal tilsammen give det pædagogiske personale mod og lyst til at integrere dansen i dagtilbuddets hverdagspraksis.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan. 

Danseforløbet har som pædagogisk mål, at barnet:
får en sanselig oplevelse med afsæt i forestillingens tematik
selv prøver kræfter med at bevæge sin krop gennem dans
oplever selv at være del af en danseforestilling
udvikler egen kropsforståelse og får styrket motorikken

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:
Kultur, æstetik og fællesskab
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog:
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse:
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Indhold

Inden eller efter forestillingen BLOOMEY får børnene to besøg à 90 min. med professionelle danser Georgia Kapodistria som med afsæt i den interaktive danseforestilling skaber sjove og spændende danserejser rundt omkring i institutionen i gruppernes stuer og vante rammer. Børnene får her mulighed for at prøve kreative, sanselige bevægelseslege, der udfordrer motorikken, pirrer nysgerrigheden og stimulerer sanserne. Forestillingen finder sted enten på stuerne eller på et andet lokale i nærheden som bookes i samarbejde med Odsherred Kommune.

Hver gruppe oplever en danseforestilling (45 min) og to dansebesøg af 90 min varighed. Det er forskelligt hvornår grupperne oplever forestillingen i forhold til dansebesøgende (inden eller efter). 

Danseforestlling BLOOMEY
MANGLER Forårets farver, teksturer og bevægelse er inspirationskilden for danseforestillingen BLOOMEY. Foråret inviterer til nyskabelse og nye begyndelser og naturen viser i denne årstid en konstant og ustoppelig udvikling. I produktionen af BLOOMEY sætter vi ikke kun fokus på naturens skønhed (flora og fauna) men vi interesserer os for den bevægelse og materialitet der findes i årstiden. At folde sig ud, at blive til, at vikle sig ind og ud af hinanden, at gå fra det to- til det tre dimensionale. 

Børnene oplever forestillingen på deres præmisser, de må gerne bevæge sig tæt på danserne, røre og føle scenografien og interagere med elementerne. Da børnenes aldersgruppe spænder fra omkring 7 måneder til næsten 3 år, vil vi med lige fokus på både koreografi og scenografi skabe de bedste forudsætninger for børnenes mulighed for at deltage. 
Forestillingen vises som udgangspunkt kl.9 eller kl.10 på den aftalte dag.

Dansebesøg
MANGLER Under besøgene ’flytter’ danseren ind i institutionen og genåbner / genetablerer forestillingens univers og inviterer nu børnene aktivt ind i det univers. Børn og deres pædagoger bydes op til forskellige koreografiske lege, der styrker børnenes udvikling af egen kropsforståelse og motoriske evner, samt giver dem mulighed for at udtrykke sig igennem dans og bevægelse. Børnene får mulighed for selv at afprøve nogle af de koreografiske principper og lege, der tager udgangspunkt i forestillingens tematik og rammer. 

Georgia Kapodistria arbejder med Forening Kinéo 37 i udviklingen og afviklingen af dette forløb. Forening Kinéo 37 arbejder på at udvikle og formidle dans som scenekunst i Odsherred Kommune ved at skabe møder og aktiviteter med fokus på dans og koreografi for alle aldersgrupper.

Du kan finde mere om foreningen her : https://www.facebook.com/kineo37
Du kan læse mere om Georgia her : https://www.georgiakapodistria.com/ 

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og danserne skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs.

Den forberedende Workshop
Tid: Torsdag d. 16. januar, kl. 17-20
Sted: Vig Skole i AULA C

Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og understøtte den pædagogiske praksis med dans og bevægelse.

Tidsplan 2024/25

SpilOp’en,
Gruppe 1
1. besøg: 31. januar, 08:30-09:45
2. besøg: 7. februar, 08:30-09.45
Forestilling: 11. april, 09:00-9:45

Gruppe 2
1. besøg: 31. januar, 9.45-11.00
2. besøg: 7. februar, 9.45-11.00
Forestilling: 11. april, 09.00-09.45

Odden
Gruppe 1
1. besøg: 21. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 28. januar, 9.00-10.30
Forestilling: 26. april, 10:00-10:45

Højby Børnehus
Gruppe 1
1. besøg: 23. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 30. januar, 9.00-10.30
Forestilling: 27. marts, 10.00-10.45

Rørvigrødderne
Gruppe 1
1. besøg: . 22. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 29. januar, 9.00-10.30
Forestilling: 27. marts, 8.30-9.15

Børnehuset Fårevejle
Gruppe 1
1. besøg: 29. januar, 08.30-09.45
2. besøg: 5. februar, 08.30-09.45
Forestilling: 4. april, 10:00-10:45

Gruppe 2
1. besøg: 29. januar, 09.45-11.00
2. besøg: 5. februar, 09.45-11.00
Forestilling: 4. april, 10:00-10:45

Bevægelseshaven
Gruppe 1
1. besøg: 28. januar, 8.30-9.45
2. besøg: 4. februar, 8.30-9.45
Forestilling: 4. april, 8.30-9.15

Gruppe 2
1. besøg: 28. januar, 9.45-11.00
2. besøg: 4. februar, 9.45-11.00
Forestilling: 4. april, 8.30-9.15

Moselinden
1. besøg: 24. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 31. januar, 9.00-10.30
Forestilling: 28. marts, 8.30-9.15

Skovinstitutionen, Syrenhuset
1. besøg: 24. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 31. januar, 9.00-10.30
Forestilling: 28. marts, 8.30-9.15

Raketten
1. besøg, 30. januar, 9.00-10.30
2. besøg: 6. februar, 9.00-10.30
Forestilling: 7. april, 9.00-9.45

Egebjerg
1. besøg: 27. januar, 9.00-10.30
2. besøg 3. februar,9.00-10.30
Forestilling: 28. marts, 10.00-10.45

Børnehuset Regnbuen
Gruppe 1
1. besøg: 20. januar, 8.30-9.45
2. besøg 27. januar, 8.30-9.45
Forestilling: 26. marts, 8.30-9.15
Gruppe 2
1. besøg: 20. januar, 9.45-11.00
2. besøg 27. januar, 9.45-11.00
Forestilling: 26. marts, 8.30-9.15

Område Syd – Hørve
Gruppe 1
1. besøg: 17. februar, 9.00-10.30
2. besøg 24. februar, 9.00-10.30
Forestilling: 31. marts, 9:00-9.45
Gruppe 2
1. besøg: 18. februar, 9.00-10.30
2. besøg: 25. februar, 9.00-10.30
Forestilling: 31. marts: 10:00-10.45
Gruppe 3
1. besøg: 19. februar, 9.00-10.30
2. besøg: 26. februar, 9.00-10.30
Forestilling: 1. april, 9.00-9.45
Gruppe 4
1. besøg, den 21. februar, 9:00-10:30
2. besøg, den28. februar, 9.00-10.30
Forestilling: 1. april, 10:00-10:45

Område Midt – Grevinge
Gruppe 5
1. besøg, 3. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 10. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 3. april, 10.00-10.45
Gruppe 6
1. besøg, 4. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 11. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 3. april, 9:00-9.45
Gruppe 7
1. besøg, 5. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 12. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 2. april, 9:00-9.45
Gruppe
8
1. besøg, 6. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 13. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 2. april, 10.00-10.45
Gruppe 9 – flere børn evt.
1. besøg, 7. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 14. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 10. april, 10.00-10.45

Område NORD – Nykøbing
Gruppe 10
1. besøg, 10. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 17. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 7. april, 10.00-10.45
Gruppe 1
1
1. besøg, 11. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 18. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 8. april, 9:00-9.45
Gruppe 12

1. besøg, 12. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 19. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 8. april, 10.00-10.45
Gruppe 13

1. besøg, 13. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 20. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 9. april, 9:00-9.45
Gruppe 14

1. besøg, 14. marts, 9.00-10.30
2. besøg, 21. marts, 9.00-10.30
Forestilling: 9. april, 10.00-10.45

Private Dagplejer Nykøbing
1. besøg: 24. marts, 9.00-10.30
2. besøg 21. marts,9.00-10.30
Forestilling: 8. eller 9. april, 10.00-10.45

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top