Kunst-Hop 1 i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er Kunst-Hop 1 en del af KulturKaptajner. Her inviteres alle 0-2-årige børn i kommunens vuggestuer og dagplejer med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kunstner og voksne fra deres egen institution/dagpleje. Sammen går de på opdagelse i sang, musik og rytmik under titlen ”En musikrejse for de mindste”.

Indhold Dagplejen

Kulturforløb i dagplejen forbinder kreativitet, læsning, sang og musik for de 0-2-årige i Sorø Kommune.
Det bygger på kulturindsatserne Kumult, VestLÆSland/Sorø Bibliotek og KulturKaptajner, som er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats. Forløbet trækker tråde mellem aktiviteterne, så fortællinger, sang og musik, sanser, fantasi og lege får rum til leve og gro i børnenes hverdag og dagplejeliv.

I foråret 2023 får hvert barn i kommunes dagpleje bogen ”Louis larmer” af Oliver Zahle og et aktivitetshæfte som en gave fra Sorø Bibliotek/VestLÆSland.
I august-november 2023 deltager alle dagplejere med deres børn i legegrupper i et 6 ugers musikforløb med KulturKaptajner/Kumult under titlen: “En musikrejse for de mindste”. Her får hver legegruppe en gang om ugen besøg af en professionel musiker, som sætter lyd, krop, stemme og sanser til bogens univers. Som opstart til forløbet får hver dagpleje en musikkasse med bl.a. chiffontørklæder, sæbebobler, en mini-kalimba og aktivitetsark til at lave egne instrumenter, som alt sammen skal bruges i musikforløbet.

De professionelle musikere, der besøger dagplejerne er Siri Myggen og Thilde Fjord Madsen.

Indhold Vuggestuen

Sanserne skal skærpes. Ørerne skal fyldes til lyden af sang og rytmer. Der skal leges og danses og hygges med tørklæder, trommer, chimes og sæbebobler og ikke mindst skal børnene spille på selvbyggede instrumenter.

Det er andet år i træk, at kommunens vuggestuer deltager i musikforløbet ”En musikrejse for de mindste”. Dette års musikforløb bygger videre på sidste års musikforløb med udvidet musikfaglighed og kunstnerisk fordybelse. Nye sangark, metoder og instrumenter som en chime bliver en del af forløbet og kommer i vuggestuernes musikkasse inden forløbets opstart. Dette års musikforløb kan også kobles til bogen ”Louis larmer”, som hvert vuggestuebarn har fået i gave af Sorø Bibliotek i løbet af foråret.

Skibet bliver ladet med spændende oplevelser, når børnene gør stop forskellige steder på rejsen:

1. stop: Børnene forbereder sig, inden de får besøg af en kunstner.
De skal synge og bevæge sig samt bygge egne instrumenter (raslere og tallerkentrommer).

2. stop: I et seks ugers forløb (6 gange à 30 min. pr. gang) får børnene besøg af de professionelle musikere Siri Myggen og Thilde Fjord Madsen. Børnene inviteres på en magisk musikrejse med hjemmelavede instrumenter, sange, lege og hygge. Der arbejdes med nye og gamle børnesange gennem forskellige metoder (sang, bevægelse, improvisation, stemmebrug, sanser). Børnene bestemmer i fællesskab, hvordan musikrejsen skal udvikle sig ved at komme med nye ideer og bestemme rammen for legene undervejs. På den måde erfarer børnene, at sang og musik aldrig er statisk, men kan udforskes og udvikles, hvis bare vi bruger vores fantasi og kreativitet.

3. stop: Efter at Siri Myggen og Thilde Fjord Madsen har været på besøg, danser, synger, spiller og leger børnene videre med de voksne i vuggestuen/dagplejen. Undervejs viser de også deres forældre noget af det nye, de har oplevet på rejsen.

Læringsmål

Gennem sang og musik udvikler de mindste børn deres fantasi, kreativitet, sociale kompetencer, sprog og koncentration, og de oplever at tage del i et legende fællesskab med plads til alle.

Forløbet ”En musikrejse for de mindste” er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Den oplevede effekt og værdi af ”En musikrejse for de mindste” i kommunens vuggestuer er blevet undersøgt i marts 2023. Resultater fra undersøgelsen viser bl.a. at 100% af personalet i vuggestuen oplever, at kulturforløbet i høj eller nogen understøtter indholdet i læreplanstemaerne.

Udtalelser fra pædagoger:

  • ”Børnene inddrager sangene i deres egne lege og er selv begyndt at tage initiativ til musikken og samlingen”
  • ”Jeg er blevet mere tryg, modig og har fået lyst til at spille og synge med børnene”
  • ”Det er en stjernestund for børnene. De deltager med stor glæde, koncentration og nysgerrighed, når vi får besøg af kunstneren. De er også blevet mere modige – ligesom personalet. Vi har fået mere mod på og lyst til at arbejde med sang og musik i institutionen”.

Forberedende pædagogworkshop

Kulturforløbet involverer kompetenceudvikling for pædagogisk personale i vuggestuer og dagplejer.

Onsdag d. 10. maj kl. 17:30-20.30: Workshop for alle dagplejere i Sorø Kommune
Workshoppen sætter fokus på kompetenceudvikling for alle dagplejere gennem oplæg og øvelser ved Maria Holst Andersen (børnekulturkonsulent i Sorø Kommune), Rose Gaihede (Kulturformidler v/ Sorø Bibliotek) og Siri Myggen (sanger, musiker og kunstner i KulturKaptajner). Dagplejerne får inspiration til og ny viden om arbejdet med sprogstimulering, sang og musik samt æstetiske læreprocesser.

Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 17.30-20.00 og tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 17.30-20.00:
Workshops for pædagogisk personale i Sorø Kommunes vuggestuer


Daginstitutioner, der deltager i kulturforløbet i efteråret 2023, deltager i første workshop. Daginstitutioner, der deltager i kulturforløbet i foråret 2024, deltager i sidste workshop.

Workshoppen bygger videre på sidste års workshop med en præsentation det nye KulturKaptajner-forløb og fokus på refleksion over erfaringer fra sidste års musikforløb v/ Maria Holst Andersen (børnekulturkonsulent i Sorø Kommune). Der vil også være musikalske workshops og oplæg om metoder v/ de professionelle musikere i forløbet Siri Myggen og Thilde Fjord Madsen.

Alle vuggestuer og dagplejere får en KulturKaptajner-kuffert med materialer som optakt til det videre arbejde med sang, musik og bevægelse med børnene efter endt forløb med musikeren.

Tidsplan 23-24

Der afvikles forløb i alle vuggestuer og dagplejer i efteråret 2023

2023 i Vuggestuer:

Ventemøllegården
Ugerne 34-39 onsdage kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen (3 grupper)
Ventemøllegården: Ventemøllevej 11, 4293 Dianalund

Magdalenehaven
Ugerne 34-39 torsdage kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen (3 grupper)
Lokation: Magdalene Haven: Abildvej 1, 4180 Sorø

Troldehaven
Ugerne 34-39 fredage kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen (2 grupper)
Lokation: Troldehaven: Lundtoftevej 35, 4293 Dianalund

Holberghaven
Ugerne 41, 43, 45-48 alle seks onsdage er fra kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen (3 grupper)
Lokation: Holberghaven, Holbergsvej 21, 4180 Sorø

Skovhuset Sorø
Ugerne 43-48 torsdage fra kl. 10.00-10.30
Underviser: Thilde Fjord Madsen (1 gruppe)
Lokation: Skovhuset Sorø, Ringstedvej 38,4180 Sorø

Alsted-Fjenneslev
Ugerne 43-38 fredage fra kl. 9.00-10.30
Underviser: Thilde Fjord Madsen (3 grupper)
Lokation: Alsted-Fjenneslev, Margrethevej 1, 4173 Fjenneslev

Dagplejen (undervisere Siri Myggen og Thilde Fjord Madsen)

Dianalund, dagpleje
Mandag, onsdage og fredage i ugerne 34-39
Tirsdage i ugerne 41+43+45, 46, 47 og 48
man: 3 dagplejere, tirs: 4 dagplejere , ons: 3 dagplejere, fre: 3 dagplejere
Lokation: Dianalund: Degneparken 1, Dianalund

Frederiksberg, dagpleje
Mandage (3 dagplejere) og tirsdage (4 dagplejere) i ugerne 41, 43, 45-48
Lokation: Frederiksberg: Rådhusvej 13, Sorø

Pedersborg, dagpleje
Torsdage 43-49 (med undtagelse af uge 48)
3 dagplejere i legegruppen
Lokation: Pedersborg: Rådhusvej 13, Sorø

Stenlille/Munkebjergby, dagpleje
Torsdage uge 34-39 (5 dagplejere)
Lokation: Stenlille/Munkebjergby: Omkørselsvejen 2, Stenlille

Ruds Vedby, dagpleje
Torsdage i ugerne 34-39 (5 dagplejere)
Lokation: Ruds Vedby: Skolegade 20, Ruds Vedby

Sorø, dagpleje
Onsdage (3 dagplejere) i ugerne 35-40 og fredage (3 dagplejere) i ugerne 34-40 (med undtagelse af uge 35)
Lokation: Rådhusvej 13, Sorø

2024 i Vuggestuer:

Villa Villakulla (3 grupper)
Tirsdage i ugerne 2, 3, 4, 5, 6, 8 kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Villa Villakulla, Sorø

Naturbørnehuset (1 gruppe)
Onsdage i ugerne 2, 3, 4, 5, 6, 8 kl. 9.00-9.30
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Naturbørnehuset, Munke Bjergby

Regnbuen (1 gruppe)
Onsdage i ugerne 2, 3, 4, 5, 6, 8 kl. 10.00-10.30
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Regnbuen, Ruds Vedby

Grønnegården
2 grupper:
Tirsdage i ugerne 10, 11, 12, 14, 15, 16 kl. 9.00-10.00
2 grupper:
Onsdage i ugerne 10, 11, 12, 14, 15, 16 kl. 9.00-10.00
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Grønnegården, Sorø

Græshoppen (1 gruppe)
Tirsdage i ugerne 10, 11, 12, 14, 15, 16
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Græshoppen (bagved SFOen)

Krongården
1 gruppe
Onsdage i ugerne 10, 11, 12, 14, 15, 16 kl. 10.00-10.30
3 grupper
Onsdage i ugerne 18, 19, 20, 21, 22, 23 kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Krongården, Sorø

Sandlyng Børnehus (3 grupper)
Tirsdage i ugerne 18, 19, 20, 21, 22, 23 kl. 9.00-10.30
Underviser: Siri Myggen
Lokation: Sandlyng Børnehus, Stenlille

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb i Kumult! lavet en survey, hvor pædagogisk personale, lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbene med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke børnenes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til selv at arbejde med kreative læringsprocesser i egen praksis.

Tryk her for at komme til evalueringen

Scroll to Top