Musikskab i Slagelse 23/24

I Musikskab i Slagelse kommer Bjarke og Niels fra Slagelse Musikskole ud i 3. klasserne og afholder slagtøjsundervisning, hvor eleverne kommer rundt om slagtøjs uanede muligheder for at udfolde sig kreativt.
Musikerne kommer ud på de deltagende skoler 4 gange à 2 lektioner.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Afprøver og eksperimenterer med guitarens uanede muligheder for musisk skaben
  • Får indblik i musikhistorien og guitarens historiske udvikling
  • Lærer at spille en blues og improvisere henover rundgangen
  • Kan høre forskel på rytmisk og klassisk musik
  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende samme med professionelle musikere

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Indhold

Mere information om indholdsbeskrivelser følger til workshopdagen og i informationsfolderen.
Besøget indeholder fx bevægelseslege og kreativ musikudfoldelse.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Slagelse Musikskole skal alle involverede musiklærere deltage i en 2-timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende workshop afholdes den 16. aug. kl. 14.00- 16.00
Sted: Musikskolen, Skt. Pedersgade 18, 4200 Slagelse
. I koncertsalen (kør ind i skolegården)

Tidsplan skoleåret 23/24

4 besøg af 2 lektioners varighed.
Begyndelsestidspunkt aftales til den forberedende lærerworkshop og klasserne er selvfølgelig velkomne til at bytte rundt, hvis det passer bedre.
Musiklærer sørger for at booke musiklokalet de to dage musikunderviserne kommer på besøg.

Marievangskolen – onsdage i 3. og 4. lektion
3.a: Uge 35, 36, 37, 38
3.b: Uge 39, 40, 41, 43
3.c: Uge 44, 45, 46, 47

Broskolen – onsdage i 3. og 4. lektion
3.a: Uge 48, 49, 50, 3
3.b: Uge 4, 5, 6, 8

Baggesenskolen – onsdage i 3. og 4. lektion
3.a: Uge 9, 10, 11, 12
3.b: Uge 14, 15, 16, 17

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen for lærere efter workshoppen.

Scroll to Top