Musikskab i Sorø 23/24

Musikskab i Sorø bliver varetaget af Nikolaj Wolf og Tyge Jessen fra Sorø Musiske Skole, der kommer ud på skolerne. I en hel dag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (skolernes ringetider følges) vil Nikolaj og Tyge lave musik med eleverne på 3. årgang.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får redskaber til at finde musikken i egne omgivelser og selv skabe musikinstrumenter
  • Får erfaring med den fysik, der ligge bag at skabe lyd og toner
  • Får kendskab til oldtidens musikinstrumenter og brugen af disse
  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Spil

  • Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer

Indhold

Indholdet i forløbet Instrumentbygger redigeres snarest: Som InstrumentBygger skal klassen bygge deres egne musikinstrument: slagtøj, blæse- og strengeinstrumenter af hverdags ting og sager, og hvis vejret tillader det, vil hele dagen foregå udendørs!
InstrumentByggerne får en dag med sjove lydeksperimenter og indsigt i forholdet til den fysik, der handler om skabelsen af lyd og toner. Undervejs krydres dagen med lette sange, som eleverne kan akkompagnere til på deres nybyggede instrumenter, og måske er der grundlag for et musikoptog gennem skolen! Der vil også blive snakket om oldtidens historiske instrumenter, som har dannet grundlag for vor tids rytmiske og klassiske musikinstrumenter.

Inden dagen som InstrumenBygger er det med at få tømt køkkenskabet og medbringe kaffetragt, vinkasser, stegesnor og tomme flasker. Tag også et kig i haven og se om der findes en stump haveslange eller en god frisk gren. Måske har far eller mor en stor, kraftig rundsav – DEN LADER I BARE BLIVE HJEMME!

Klasserne vil før besøget få lidt materiale om, hvad der skal ske.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Musisk skole i Sorø skal alle involverede musiklærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende workshop afholdes Onsdag d. 28. juni kl. 9:00-11.00
Sted: Sorø Musiske Skole, Rådhusvej 11, 4180 Sorø
.

Tidsplan skoleåret 23/24

Hver klasse får et besøg i tidsrummet kl. 8.00 til ca. 14.00.
Begyndelses- og sluttidspunkt tilrettes den enkelte skoles ringetider.

Ruds Vedby Skole
3.a. Fredag d. 8. september 2023

Frederiksberg Skole
3.a. Onsdag d. 6. september 2023
3.b. Onsdag d. 20. september 2023
3.c. Onsdag d. 25. oktober 2023

Pedersborg skole
3.a. Torsdag d. 29. maj 2024

Holbergskolen
3.a. Fredag d. 22. september 2023
3.b. Fredag d. 27. oktober 2023

Sorø Privatskole
3.x. onsdag d. 10. april 2024
3.y. onsdag d. 17. april 2024
3.z. onsdag d. 24. april2024

Sorø Borgerskole
3. a. og 3. b. Orkestermester

Stenlille Skole
3. a. og 3. b. Musikmester

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top