Musikskab i Kalundborg 23/24

I musikskab Kalundborg vil 3. klasserne få besøg af underviserne Vivi Runge, Jacob Bacharach og Bellis Larsen fra Musisk Skole. De klasser som skal have musikskab på en onsdag får besøg af Vivi og Bellis, og om fredag får klasserne besøg af Jacob og Bellis.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får erfaringer med at bruge instrumenter, krop og stemme som musisk udtrykskilde
  • Får erfaringer med at være kunstnerisk skabende med musikken
  • Får erfaringer med at tale om musikken og dens anvendelsesmuligheder
  • Får erfaringer med at improvisere og imitere små rytmer og melodier
  • Får erfaringer med i fællesskab at spille og skabe musik

Musikalsk skaben

  • Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.
  • Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Indhold

Musikskab i Kalundborg ledes af underviserne Vivi, Jacob og Bellis. Der tages udgangspunkt i skabende musiske processer, og vi undersøger, hvordan forskellige instrumenter samt vores stemme og krop kan bruges til at lave musik. Her handler det ikke om at være meget dygtig til at spille på et instrument, men derimod om at se muligheder og bruge sin fantasi til at skabe rytmer og melodier.

De skabende musiske processer finder sted indenfor definerede rammer, f.eks. i forbindelse med sang- og rytmelege med improvisatoriske elementer. Eleverne skal spille på instrumenter, synge og klappe osv., og de bliver trænet i rytmisk bevidsthed, koordination og sammenspil som grundlag for kreativ musisk skaben.

Undervisningen består af tre dele. Vi starter med en fælles opvarmning bestående af lege og øvelser, hvor eleverne bliver trænet i rytmisk bevidsthed, koordination og sammenspil gennem bevægelse, spil, sang og klap m.m.

I workshoppens anden del skal eleverne bruge deres fantasi, viden om musikinstrumenter samt fingersnilde, når de skal bygge deres egne instrumenter.

Til sidst danner vi i fællesskab et orkester, som under ledelse af en dirigent skaber fantasifulde lydlandskaber.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Musisk skole i Kalundborg skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.
Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læreprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende workshop afholdes den 10. august kl. 8.30-11.30
Sted: Musisk Skole, Skovbrynet 55 i Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 23/24

Hver klasse arbejder en dag à 4 lektioner på egen skole fra 1. -4. lektion eller de første 3 timer à 60 minutter.

Raklev Skole
3. kl. Fredag d. 18-08-2023

Bregninge-Bjergsted Friskole
3. kl. Onsdag d. 23-08-2023

Hvidebækskolen
3. kl. Fredag d. 25-08-2023

Buerup Skole
3. kl. Onsdag d. 30-08-2023

Gørlev Skole
3. kl. Fredag d. 01-09-2023

Firhøjskolen + Sejerø? (foregår på Firhøjskolen)
3. kl. d. 06-10-2023

Højbo Friskole
3. kl. Fredag d. 08-09-2023

Ørslev Skole
3. kl. Onsdag d. 13-09-2023

Høng Privatskole
3. kl. Fredag d. 15-09-2023

Høng Skole
3.a Onsdag d. 20-09-2023
3.b Fredag d. 22-09-2023

Nyrupskolen
3.a. Onsdag d. 27-09-2023
3.b. Fredag d. 29-09 2023

Rørby Skole
3. kl. Onsdag d. 04-10-2023

Sæby Hallenslev Friskole
3. kl. Fredag Onsdag d. 06-09-2023

Kalundborg Friskole
3. kl. Onsdag d. 11-10-2023

Kirke Helsinge Skole
3. kl. Onsdag d. 25-10-2023

Tømmerup Skole
3. kl. Fredag d. 27-10-2023

Vinde Helsinge Skole
3. kl. Onsdag d. 01-11-2023

Rynkevangskolen
3. kl. Fredag d. 03-11-2023

Årby Skole
3. kl. Onsdag d. 08-11-2023

Tømmerup Friskole
3. kl. Fredag d. 10-11-2023

Skolen på Herredsåsen
3.a Onsdag d. 15-11-2023
3.b Fredag d. 17-11-2023

Svebølle Skole
3.a Onsdag d. 22-11-2023
3.b Fredag d. 24-11.2023

Friskolen i Ubby
3. kl. Onsdag d. 29-11-2023

Sigrid Undset Skolen
3. kl. Fredag d. 01-12-2023

Svallerup Skole
3. kl. Onsdag d. 06-12-2023

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top