Musikskab i Odsherred 23/24

Musikskab i Odsherred Kommune står Odsherred Musikskole for og vil med musikforløbet give alle 3. klasser redskaber til at være kreative med afsæt i musikken. Skolerne har i Musikskabet mulighed for vælge mellem to forskellige musikforløb målrettet 3. årgang: Den improviserende klasse eller Klasseorkester.

Se beskrivelsen af de to musikforløb længere nede.

Læringsmål

De to musikforløb er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende
  • Får konkrete redskaber til at skabe og spille musik sammen
  • Får erfaring med både at indgå i et musisk fællesskab
  • Får redskaber til at improvisere musisk

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation
Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Spil
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer

Indhold

Her en beskrivelse af de to musikforløb, som skolerne kan vælge mellem:

Improviserende klasse
Mathias Wedeken tager eleverne med til det musikalske univers, som kaldes “improvisation”. Et univers hvor man skaber musik i nuet ved at lytte til hinanden og “tale sammen” med toner og rytmer og derved skabe eksperimenterende musik, og hvor der ikke er fejl og forkerte toner.

I løbet af to gange 90minutters lektioner vil Mathias og vise eleverne vejen til improvisation igennem forskellige lege og sammenspilsaktiviteter på de instrumenter, der typisk findes i et skolemusiklokale. Desuden introducerer han eleverne for “sound painting”, en slags tegnesprog til improvisation i ensembler.

Den improviserende klasse tilbydes i september, oktober og november 2023 (i ugerne 38-41 og ugerne 44-48). Klasserne skal melde ind, hvilket et af forløbene (“klasseorkester” eller “den improviserende klasse”), som de vil modtage.

Klasseorkester
Klasseorkester er et kreativt skabende musikforløb, hvor Odsherred Kommunes 3. klasser sammen med Hans Christian Bisschop Mogensen fra Odsherred Musikskole og klassens musiklærer skaber musik ud fra billeder og laver musiktekster til.

Med Klasseorkester kommer klassen til at opleve, at man gennem musikudfoldelse og brug af egne fantasifulde ideer kan skabe kreative fællesskaber, hvor man i kraft af musikken er afhængige af hinanden. Sammen får klassen med musikforløbet mod og lyst til at skabe nye og sjove musikkompositioner og oplever spilleglæde og stolthed over egne produktioner.

Klasseorkester strækker sig over 4 uger med en 90minutters lektion om ugen pr. klasse.

Undervisningen foregår i musikskolens faglokale for slagtøj på Højby Skole, idet der her er faciliteter til at hver enkelt kan få et instrument med 12 elever pr. hold. Klassen deles derfor i to hold der spiller hver 45 min.

Det hold som ikke spiller i slagtøjslokalet arbejder selvstændigt med egen lærer på at skrive tekster. Mere info på workshoppen.

Klasserne kan byde ind på dette forløb i uge 40, 41, 43, 44, 45, 46 og 47. Tider og dage planlægges med musikskolen.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Odsherred Musikskole skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppene er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Dato og lokation for den forberedende lærerworkshop følger nedenfor:
Den forberedende workshop for “Den improviserende klasse” er d. 14. september fra kl. 16-19 på Vig Skole.
Den forberedende workshop for “Klasseorkester” er torsdag d. 28. september fra kl. 16-19 på Højby Skole.

Tidsplan skoleåret 23/24

Asnæs Skole
Den improviserende klasse
3.a. Tirsdag d. 3. oktober og tirsdag d. 10. oktober, begge dage fra kl. 10.00-11.30
3.b. Onsdag d. 4. oktober og onsdag d. 11. oktober, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Vallekilde-Hørve Friskole
Klasseorkester
3.a. Torsdag d. 5. oktober og tirsdag d. 24. oktober, begge dage fra kl. 10.00-11.30
3. b. Tirsdag d. 31. oktober og tirsdag d. 8. november. Begge dage fra kl. 10.00-11.30

Odden
Den improviserende klasse
3. klasse, onsdag d. 25. oktober og onsdag d. 1. november, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Fårevejle Skole
Den improviserende klasse
3.a. Tirsdag d. 21. november og tirsdag d. 28. november, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Nr. Asmindrup Friskole
Klasseorkester
3. a.: Onsdag d. 4. oktober kl. 10.30-11.30, onsdag d. 25. oktober kl. 10-11.30
3. b: fredag d. 3. november kl. 10-11.30, fredag d. 17. november kl. 10.00-11.30

Nykøbing Skole
Klasseorkester
3.a. mandag d. 6. nov. og mandag d. 13. nov., begge dage fra kl. 10.00-11.30
3.b. mandag d. 2. oktober og mandag d. 9. oktober, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Vig Skole
Den improviserende klasse
3.a. Torsdag d. 21. september og torsdag d. 28. september, begge dage fra kl. 10.00-11.30
3.b.Fredag d. 22. september og fredag den 29. september, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Hørve Skole
Den improviserende klasse
3.a. Onsdag d. 20. september og onsdag d. 27. september, begge dage fra kl. 10.00-11.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top