Musikskab i Ringsted 24/25

I Musikskab i Ringsted skal alle 3. klasses elever være MUSIK- SUPER- HELTE sammen med musikundervisere fra Ringsted Musik- og kulturskole. Eleverne skal lege med og undersøge musikkens mange forskellige facetter og ikke mindst de fantastiske verdener, som musikken rummer.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende
  • Får erfaring med musiske grundelementer som dynamik, tempo, klang, tonelængde og form.
  • Får konkrete redskaber til at skabe og spille musik sammen
  • Får erfaring med både at indgå i et musisk fællesskab og være solist i fælleskabet
  • Afprøver rollen som dirigent sammen med klassekammerater

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Spil

  • Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer

Indhold

Indholdet i musikforløbet vil tage udgangspunkt dels i eksisterende materiale i form af 2 – 3 sange, som klassen skal lære at synge og spille sammen og dels i ting og interesser, som opstår undervejs. Så eleverne kommer til at bruge deres kreative, vilde, sjove ideer og sætte dem i musik. Elevernes kreativitet bliver sat i spil samtidig med, at de får en forståelse for musikkens grundbegreber, som fx. dynamik, tempo, klang, tonelængde, form.

Der vil også blive arbejdet med elevernes forståelse for at indgå i et orkester både som en del af gruppen og som “solist” og dirigent. Eleverne kommer vidt omkring i musikforløbet og vil komme til at arbejde med både direktion, forskellige musiklege, krop og rytme, bodypercussion, simple noder og visuel formidling af musikken.

Det bliver en fest at have MUSIK-SUPER-HELTE på skolerne i Ringsted Kommune.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Ringsted Musik- og Kulturskole skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Husk at du som lærer skal booke skolens musiklokale, når I får besøg af Ringsted Musik- og Kulturskole på jeres skole.

Forberedende lærerworkshop afholdes d. 8. august 2024 kl. 14.00- 17.00
Sted: Ringsted Musik- og Kulturskole, Regimentet 3, 4100 Ringsted (lok. 2 og Springbrættet)

Tidsplan skoleåret 24/25

1 lektion om ugen i en periode på 6 uger er 3. klasserne MUSIK-SUPER-HELTE. I alt 6 lektioner.

2024

Byskovskolen
3.a: uge 36-41, mandage i 4. lektion
3.b: uge 36-41, mandage i 5. lektion
3. c: uge 44-49, mandage i 4. lektion
(Underviser: Carina Nielsen og Frederik Mensink)

Vigersted Skole
3. a.: uge 44-49, mandage i 5. lektion
(Underviser: Carina Nielsen og Frederik Mensink)

Dagmarskolen
3. a:uge 36-41 mandage i 4. lektion
3. b: uge 44-49 mandage i 5. lektion
(underviser: Bjørn Heebøl)

Søholmskolen
3. kl. ugerne 36-41, mandage i 5. lektion
(underviser: Lærke Ølshøj)

Kildeskolen
3. kl. ugerne 44-49, mandage i 5. lektion
(underviser: Lærke Ølshøj)

Valdemarskolen
3. a: uge 36-41, mandage i 4. lektion
3. b: uge 36-41 mandage i 5. lektion
3. c: uge 44-49 mandage i 4. lektion
3. d: uge 44-49 mandage i 5. lektion
(underviser: Sara Steengaard Christensen)

2025

Byskovskolen Center (spec.)
3.spec.: uge 3-6 og uge 8-9 mandage 4. lektion
(Underviser: Frederik Mensink og Carina Nielsen)

Ringsted Ny Friskole
3. kl.: uge 3-6 og uge 8-9 mandage 5. lektion
(Underviser: Frederik Mensink og Carina Nielsen)

Kværkeby Friskole
3.a: Uge 3-6 og 8-9 mandage i 4. lektion
(Underviser: Bjørn Heebøl)

Sct. Joseph skole
3. a: Uge 3-6 og uge 8-9 mandage i 5. lektion
(Underviser: Frederik Mensink og Carina Nielsen)

A-huset, Vigersted Skole
3. kl/a-hus.: uge 12-15 og 17-18 mandage i 4. lektion
(Underviser: Sara Steengaard)

Nordbakkeskolen
3. kl.: uge 12-15 og 17-18 mandage i 4. lektion
(Underviser: Carina Nielsen)

Ringsted Lilleskole
3. a ugerne 3-6+8-9 mandage i 5. lektion
(Underviser: Sara Steengaard Christensen)

Allindelille Skole
3. kl./Eta: uge 3-6 og 8-9 mandage i 5. lektion
Underviser: Lærke Ølshøj

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top