Musikskab i Slagelse 22/23

I Musikskab i Slagelse kommer Leif Hesselberg og Carsten Grøndahl fra Slagelse Musikskole ud i 3. klasserne og afholder to guitarworkshop, hvor eleverne kommer både bagom, inden i og rundt om guitarens uanede muligheder for at udfolde sig kreativt.
To besøg af 90 minutters varighed i hver klasse.

Læringsmål

Musikskab er udviklet til musikfaget i 3.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Afprøver og eksperimenterer med guitarens uanede muligheder for musisk skaben
  • Får indblik i musikhistorien og guitarens historiske udvikling
  • Lærer at spille en blues og improvisere henover rundgangen
  • Kan høre forskel på rytmisk og klassisk musik
  • Får erfaring med at eksperimentere med musik og være kunstnerisk skabende samme med professionelle musikere

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for musikfaget i 3.kl.

Musikalsk skaben: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Komposition

  • Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation

  • Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.

Indhold

Første guitardag
Eleverne oplever Leif og Carsten spille spansk/sydamerikansk musik og høre om guitarens historiske udvikling fra fire til femstrenget instrument. Eleverne bliver også selv kastet ud i at spille en blues på guitar samtidig med, der eksperimenteres med at improvisere .
Besøget indeholder også bevægelseslege og kreativ musikudfoldelse.

Anden guitardag
Eleverne oplever Leif og Carsten spille musik fra renæssancen skrevet for to lutter og høre om lutten og dens historiske oprindelse. Bagefter skal eleverne selv være musisk udøvende på guitaren og eksperimentere med guitarens lyd, rytme og stemninger.
Besøget indeholder også bevægelseslege og kreativ musikudfoldelse.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem musiklærer og musikunderviserne fra Slagelse Musikskole skal alle involverede musiklærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de musiske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i musikforløbet.

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative læringsprocesser med udgangspunkt i musikken.

Den forberedende workshop afholdes den 3. aug. kl. 13.00- 16.00
Sted: Slagelse Bibliotek (lokale 2), Stenstuegade 3, Slagelse

Tidsplan skoleåret 22/23

To besøg af 2 lektioners varighed kommer Leif og Casper ud på skolerne. Begyndelsestidspunkt aftales til den forberedende lærerworkshop og klasserne er selvfølgelig velkomne til at bytte rundt, hvis det passer bedre.
Musiklærer sørger for at booke musiklokalet de to dage musikunderviserne kommer på besøg.

Baggesenskolen
3.a. Den 24. august og den 31. august 1. og 2. lektion
3.b. Den 24. august og den 31. august 3. og 4. lektion

Vemmelev Skole
3.a. Den 7. September og den 14. September 1. og 2. lektion
3.b. Den 7. September og den 14. September 3. og 4. lektion

Antvorskov Skole
3.a. Den 21. September og den 28. September 1. og 2. lektion
3.b. Den 21. September og den 28. September 3. og 4. lektion
3.c. Den 21. September og den 28. September 5. og 6. lektion

Marievangskolen
3.a. Den 5. Oktober og den 12. Oktober 1. og 2. lektion
3.b. Den 5. Oktober og den 12. Oktober 3. og 4. lektion
3.c. Den 5. Oktober og den 12. Oktober 5. og 6. lektion

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top