Dans og Trivsel 23/24

Eleverne skal i danseworkshoppen arbejde med temaet IDENTITET & SAMFUND. Det bliver et danseforløb med fokus på kreativitet i kropsudtrykket, kropsglæde og samarbejde.

I dansen er der ingen konkurrence. Det gælder hverken om at være hurtigst, stærkest eller bedst. Det gælder om at finde glæden i sig selv og sin egen krop.

Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – i workshoppen tages der udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Når eleverne skaber koreografiske forløb sammen, skal de samarbejde, gå på kompromis samt anerkende hinanden og hinandens ideer.

Læringsmål

Danseforløbet er udviklet til 6. klasse og har som læringsmål, at eleven:

 • Bevidstgøres om krop og kropskontrol
 • Bliver tryg ved at deltage i danseundervisningen og opnår forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
 • Udvikler sine samarbejdsevner og hjælper sig selv og andre med positiv feedback
 • Kan samarbejde om at skabe og huske en længere koreografi

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Dans og udtryk

 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser
 • Eleven har viden om koreografiske virkemidler
 • Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk

Samarbejde og ansvar

 • Eleven har viden om samarbejdsmetoder

 Krop og identitet

 •  Eleven kan samtale om kropsidealers betydning for identitet

De 7 K´er

Vi arbejder med relationerne i klassen og understøtter klassemiljøet generelt. Dansen opfylder flere af skolens faglige og menneskelige mål. Dansearbejdet er tværfagligt, og vi kategoriserer det i 7 læringsdimensioner DE 7 K´ER, som er Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration, Kritisk tænkning. Hent gerne hele materialet til ”DE 7 K´ER” gennem linket her De 7 K´er – AABEN DANS

Vi lægger op til, at lærere bruger materialet til dels at se, hvad dansearbejdet indeholder og dels hvilke elementer, de kan bruge i undervisningen efter danseforløbet.

Indhold

Hver træning starter med opvarmning og bevægelsesopgaver og kreative øvelser. Derefter begynder arbejdet med at skabe egne dansebevægelser. I sidste del af danseforløbet sammenkædes elevernes danse til sammenhængende koreografier.

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvad er meningen med at danse?
Hvordan kan man bruge det man lærer i danseforløbet i andre læringssammenhænge?
Hvordan gør man sine medspillere bedre?

Hvorfor dans og bevægelse?

Bevægelse har dokumenteret positiv effekt på både koncentrationsevne og læring. Den mest ideelle form for fysisk udfoldelse til at fremme læring er aktiviteter, der er udfordrende, varierede og som indebærer succesoplevelser.

Dansen skaber et rum, der egner sig godt til elever med uro i kroppen og udfordrer de stille elever på evnen til at stå frem. Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – her tager vi udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Når eleverne skaber koreografiske forløb sammen, skal de samarbejde, gå på kompromis samt anerkende hinanden og hinandens ideer. Det er er vigtige redskaber, der både kan bruges i skolen og i fritiden.

Forberedende lærerworkshop

For at sikre det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem klasselærer/trivselslærer i klassen og danseunderviser, så skal alle involverede lærere om 6. årgang deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

I forbindelse med afholdelse af forløbet på skolen, er det vigtigt at:

 • Skolen stiller en opvarmet (og ren!) gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg.
 • Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
 • Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder eller bløde idrætssko.
 • Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer, der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Workshop: Den forberedende workshopdato: fredag den 26/1-2024, kl. 9-12
Sted:
Aksen i Asnæs

Tidsplan skoleåret 23/24

2024

Danseforløbet består af 4 modulers danseundervisning à 1½ times (2 lektioners) varighed, som lægges hen over samlede dage indenfor en uge. Undervisningen med danseformidler Georgia Kapodistria foregår ude på skolerne.

Egebjerg Skole 6. årgang
Uge 17 og 18: tirsdage og torsdage kl. 10-11.30

Højby Skole 6. årgang
Uge 19 og 20: man, tirs, ons/man kl. 8.00-9.30

Rørvig Friskole 6. årgang
Uge 19 og 20: man, tirs, ons/man kl. 10.00-11.30

Nykøbing Skole 6. årgang
6. a: Uge 20: tirs, ons, tors, fre kl. 8.00-9.30
6. b: Uge 20: tirs, ons, tors, fre kl. 10.00-11.30

Asnæs Skole 6. årgang
6.a. Uge 21: tirs, ons, tors, fre kl. 8.00-9.30
6.b. Uge 21: tirs, ons, tors, fre kl. 10.00-11.30

Vallekilde-Hørve Friskole 6. årgang
Uge 22: man, tirs, ons, tors kl. 8.00-9.30

Hørve Skole 6. årgang
Uge 22: man, tirs, ons, tors kl. 10.25-11.55

Vig Skole 6. årgang
6.a. Uge 23: man, tirs, tors, fre i 1. og 2. lektion kl. 8.00-9.30
6.b. Uge 23: man, tirs, tors, fre i 3. og 4. lektion kl. 10.00-11.30

Nr. Asmindrup Friskole 6. årgang
Uge 23: man, tirs, tors, fre kl. 12.15-13.45

Fårevejle Skole 6. årgang
6.a. Uge 24: man, tirs, ons, tors i 1. og 2. lektion kl. 8.00-9.30
6.b. Uge 24: man, tirs, ons, tors i 3. og 4. lektion kl. 10.00-11.30

Evaluering

Klik HER for at komme til elevevaluering

Klik HER for at komme til lærerevaluering

På forhånd mange tak


Scroll to Top