Dans og trivsel 23/24

Eleverne skal i danseworkshoppen arbejde med temaet IDENTITET & SAMFUND. Det bliver et danseforløb med fokus på kreativitet i kropsudtrykket, kropsglæde og samarbejde.

I dansen er der ingen konkurrence. Det gælder hverken om at være hurtigst, stærkest eller bedst. Det gælder om at finde glæden i sig selv og sin egen krop.

Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – i workshoppen tages der udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Når eleverne skaber koreografiske forløb sammen, skal de samarbejde, gå på kompromis samt anerkende hinanden og hinandens ideer.

Læringsmål

Danseforløbet er udviklet til 6. klasse og har som læringsmål, at eleven:

 • Bevidstgøres om krop og kropskontrol og kan beherske bevægelsesmønstre i relation til kammeraterne.
 • Bliver tryg ved at deltage i danseundervisningen og opnår forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
 • Udvikler sine samarbejdsevner og hjælper sig selv og andre med positiv feed back
 • Kan samarbejde om at skabe og huske en længere koreografi
 • Er i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere dans.

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Dans og udtryk

 • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
 • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Krop, træning og trivsel

 • Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

 Krop og identitet

 •  Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
 • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet

De 7 K´er

Vi arbejder med relationerne i klassen og understøtter klassemiljøet generelt. Dansen opfylder flere af skolens faglige og menneskelige mål. Dansearbejdet er tværfagligt, og vi kategoriserer det i 7 læringsdimensioner DE 7 K´ER, som er Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration, Kritisk tænkning. Hent gerne hele materialet til ”DE 7 K´ER” gennem linket her De 7 K´er – AABEN DANS

Vi lægger op til, at lærere bruger materialet til dels at se, hvad dansearbejdet indeholder og dels hvilke elementer, de kan bruge i undervisningen efter danseforløbet.

Indhold

Hver træning starter med opvarmning og bevægelsesopgaver og kreative øvelser. Derefter begynder arbejdet med at skabe egne dansebevægelser. I sidste del af danseforløbet sammenkædes elevernes danse til sammenhængende koreografier.

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvad er meningen med at danse?
Hvordan kan man bruge det man lærer i danseforløbet i andre læringssammenhænge?
Hvordan gør man sine medspillere bedre?

Hver dansemodul indledes med opvarmning, hvor der er fokus på led, styrke og smidighed, og hvordan dansen går i relation med musikken. Gennem forskellige kreative øvelser anspores eleverne til at være spontane og åbne. I hvert modul arbejdes der med kreative øvelser, der lægger til grund for skabelse af koreografier. Der lægges i undervisningen vægt på at etablere en legende og åben stemning.
Eleverne arbejder også med fast koreografi, som danserne forbereder i forvejen. Dette for at skabe tryghed og faste rammer i mødet med en for mange elever ny disciplin i idrætsfaget.

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvad er meningen med at danse?
Hvordan kan man bruge det man lærer i danseforløbet i andre læringssammenhænge?
Hvordan gør man sine medspillere bedre?

Hvorfor dans og bevægelse?

Bevægelse har dokumenteret positiv effekt på både koncentrationsevne og læring. Den mest ideelle form for fysisk udfoldelse til at fremme læring er aktiviteter, der er udfordrende, varierede og som indebærer succesoplevelser.

Dansen skaber et rum, der egner sig godt til elever med uro i kroppen og udfordrer de stille elever på evnen til at stå frem. Alle bevægelser og kropsudtryk er valide – her tager vi udgangspunkt i sin egen krop og dens formåen. Når eleverne skaber koreografiske forløb sammen, skal de samarbejde, gå på kompromis samt anerkende hinanden og hinandens ideer. Det er er vigtige redskaber, der både kan bruges i skolen og i fritiden.

Forberedende lærerworkshop

For at sikre samarbejdet mellem idrætslærer og danseunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

I forbindelse med afholdelse af forløbet på skolen, er det vigtigt at:

 • Skolen stiller en opvarmet (og ren!) gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg.
 • Der skal være ro i salen, når eleverne er der – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
 • Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder eller bløde idrætssko.
 • Læreren forventes at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer, der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Den forberedende workshop afholdes 17. august kl. 12.00- 15.00
Sted: Musisk Skole, Skovbrynet 55, 4400 Kalundborg

Tidsplan skoleåret 23/24

Hvidebæksskolen 6. årgang
Uge 34 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 1. og 2. lektion

Friskolen Ubby
6. kl. uge 34 tirsdag, onsdag og torsdag og fredag 3. og 4. lektion

Løve Skole
6. kl. uge 34 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 5. og 6. lektion

Sæby Skole
6. kl. uge 36 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion

Vinde Helsinge Skole
6. kl. uge 36 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Kirke Helsinge Skole
6. kl. uge 36 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Høng Skole
6.a uge 45 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion

Høng Skole
6.b uge 45 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Høng Privatskole
6. kl. uge 45 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Skolen på Herredsåsen
6.a uge 46 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion
6.b uge 46 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Raklev Skole
6. kl. uge 46 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Gørlev Skole
6. kl. uge 47 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion

Svallerup Specialskole
6. kl. uge 47 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Buerup Skole
6. kl. uge 47 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Kalundborg Friskole
6. kl. uge 10 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Årby Skole
6. kl. uge 49 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Rørby Skole
6. kl. uge 49 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Tømmerup Skole
6. kl. uge 50 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Tømmerup Friskole
6. kl. uge 50 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Sigrid Undset Skolen
Uge 50 mandag-torsdag kl. 8.30-9.30
(hold 1: man-tirs og hold 2: ons-tors)

Rynkevangskolen
6.a uge 10 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion

Svebølle Skole
6. kl. uge 10 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Nyrupskolen
6.a uge 11 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion
6.b uge 11 man, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Firhøjskolen
6. kl. uge 12 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1. og 2. lektion

Højbo Skole
6. kl. uge 12 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 3. og 4. lektion

Bregninge Bjergsted Friskole
6. kl. uge 12 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 5. og 6. lektion

Evaluering

Se elevevaluering HER

Se lærerevaluering HER

Scroll to Top