Filmforløb i Lejre 23/24

I år skal elever i løbet af en enkelt dag samarbejde om at lave en dokumentarfilm om skolen. De kommer igennem forskellige filmiske øvelser og arbejder både med at filme og at klippe. Formålet med dagen er at give eleverne et indblik i filmmediet og dets virkemidler. Der vil blive lagt lige meget vægt på øvelser der søger at fremme forståelsen for en kunstnerisk proces og filmiske virkemidler. Sideløbende vil fælles dokumentarfilm blive udviklet, som har fokus på at afprøve de tilegnede virkemidler.

Læringsmål

Filmforløbet er udviklet til dansk i 8.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • Eleverne får mulighed for at arbejde med at filme på Ipad, med fokus på beskæringer og kamerabevægelser.
  • Eleverne får mulighed for at klippe en sekvens sammen og lege med rytme i klip.
  • Eleverne får erfaring med at strukturer fortællingen om et sted.
  • Eleverne får erfaring med at bruge voiceover eller interviews til at fortælle.
  • Eleverne får indblik i dokumentargenrens virkemidler.
  • Eleverne lærer at samarbejder om et fælles produkt.

Læringsmålene er udledt af færdigheds- og vidensmålene:

Planlægning:

  • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling
  • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

Fremstilling

  • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner
  • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.

Indhold

Eleverne vil i grupper af 2-3 personer producere 30 sekunder-1 minuts filmafsnit omkring skolen. Alle grupper har inden valgt et underemne som sportshallen, SFO’en, biblioteket, klasselokalet, og researchet på stedet. Til sidst vil alle ”kapitlerne” bliver sat sammen med resten af klassens kapitler, således at klassen tilsammen har lavet en dokumentarfilm om skolen.

Forberedende lærerworkshop

Som forberedelse, men i høj grad også kvalificering af lærernes redskaber til at bruge medieproduktion i egen undervisning, deltager alle involverede lærere i en forberedende  lærerworkshop.

Workshoppen afholdes som sidste år af Anna Henriksen fra St. Next, som også er tovholder på alle filmforløbene i Kulturregion Midt- og Vest Sjælland. Anna kan kontaktes på denne mail : anna.henriksen@station-next.dk

Den forberedende lærerworkshop afholdes tirsdag d. 8. august kl. 8.30- 11.30
Sted: Hvalsø Kulturhus

Tidsplan skoleåret 23/24

Filmforløbet foregår over 1 skoledag fra 1. lektion til og med 7. lektion

Trællerupskolen
8.a: d. 2. oktober, 08:10 – 14:10

Hvalsø Skole
8. a: d. 3. oktober (underviser 1), 08:00-14:35
8. b: d. 3. oktober (underviser 2), 08:00-14:35
8. c: d. 4. oktober, 08:00-14:35

Allerslev
8. a: 5. oktober (underviser 1), 08:10-14:30
8. b: 5. oktober (underviser 2), 08:10-14:30
8 c: d. 6. oktober, 08:10-14:30

Bramsnæsvigskolen
8. a: d. 9. oktober (underviser 1), 08:00-15:00
8. b: d. 9. oktober (underviser 2), 08:00-15:00

Osted Skole 
8.y: d. 10. oktober, 08:00-14:35

Kr. Såby Skole
8.a: d. 11. oktober kl. 8:00-14:20

Kr. Hyllinge Skole
8. s: d. 12. oktober (underviser 1), 08:10-14:30
8. t: d. 12. oktober (underviser 2), 08:10-14:30

Firkløverskolen 8. Årgang
Den 29. september, 08:10-14:45

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til elevevalueringen

Klik HER for at komme til lærer-evalueringen

Scroll to Top