TheNextFilm i Sorø 22/23

Filmforløbet til 8. klasserne foregår over fire dage med to fastlagte filmdage med professionelle filmundervisere på egen skole og selvstændigt arbejde med filmproduktionen mellem de professionelles besøg med egen lærer.

Da filmforløbet på baggrund af tilbagemeldinger fra rigtig mange lærere er flyttet til 8. årgang, har St. Next udviklet et nyt undervisningskoncept for produktionen af en mocumentary. Et filmforløb der giver mulighed for, at eleverne bliver endnu mere fortrolige med at bruge filmmediet som fremstillingsform.

Læringsmål

Filmforløbet er udviklet til dansk i 8.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • prøver kræfter med mocumentary- genren som en kreativ formidlingsform
  • tilegner sig basiskompetencer til selv at kunne lave en mindre filmproduktion
  • får indsigt i levende billeders sprog og deres muligheder og begrænsninger
  • får bevidsthed om medieproduktion som en udvalgt og bearbejdet del af virkeligheden.

Læringsmålene er udledt af færdigheds- og vidensmålene:

Planlægning:

  • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling
  • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

Fremstilling

  • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner
  • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.

Indhold

Eleverne vil I dette forløb arbejde med at producere deres egne små mockumentary film, hvor de selv idéudvikler, spiller, filmer, klipper, lydredigerer og instruerer. Eleverne vil derfor stifte bekendtskab både med de tekniske virkemidler og dramaturgiske aspekter indenfor både dokumentar og fiktions genre.

Genren Mockumentary bruger dokumentarens virkemidler og autenticitet, men fortæller frit som fiktionsgenren.

Filmforløbet strækker sig over fire dage, to dage med filmunderviser og to dage hvor eleverne arbejder med egen lærer. Det er derfor vigtigt at prioritere de fastlagte dage til filmforløbet, så eleverne oplever, at der er tid til at komme i mål med deres filmproduktion.

Dag 1 foregår med egen lærer, som forbereder klassen til filmproduktionen guidet af filmlinjen og deres erfaringer fra lærerworkshoppen. Klassen ser en masse eksempler på mockumentarer, udvikler og afprøver idéer til deres egen film, laver storyboard og undersøger og fastlægger sig på location muligheder.

Dag 2 får klassen første besøg af professionel filmskaber, som vil guide eleverne igennem preproduktionen og videreudviklingen af deres idéerne til filmen. I løbet af dagen bliver eleverne klar til at tage på optagelse næste dag.

Dag 3 tager elever selv på optagelse på deres valgte location og uploader alt materialet til wevideo, så filmen kan redigeres og færdiggøres næste dag.

Dag 4 får klassen igen besøg af en professionel filmskaber, som hjælper klassen med deres postproduktion.

Forberedende lærerworkshop

Som forberedelse, men i høj grad også kvalificering af lærernes redskaber til at bruge medieproduktion i egen undervisning, deltager alle involverede lærere i en forberedende  lærerworkshop. Da mange deltog sidste år bliver, der lagt vægt på, at workshoppen bygger ovenpå sidste års workshop med mulighed for at fordybe sig endnu mere i de digitale værkstøjer som St. Next tilbyder på filmlinjen.dk og kvalificere, hvordan arbejdet med filmproduktion kan integreres endnu mere i andre fag- og læringssammenhænge, som fremstillingsform.

Workshoppen afholdes som sidste år af Anna Henriksen fra St. Next, som også er tovholder på alle filmforløbene i Kulturregion Midt- og Vest Sjælland. Anna kan kontaktes på denne mail : anna.henriksen@station-next.dk

Tidspunkt: 13. september kl. 13.00- 16.00
Sted:
Holbergskolen i Konferencelokalet på 1. sal.  

Tidsplan skoleåret 22/23

Filmforløbet foregår over 4 hele skoledage. Filmunderviserne arbejder med klassen 2. og 4. dag.

Frederiksberg skole 8. abc.
Mandag den 21. november – og med Torsdag d. 24. november

Stenlille skole 8. x.
Mandag den 21. november – og med Torsdag d. 24. november

Holbergskolen 8. xy
Tirsdag d. 22. november – og med fredag d. 25. November

Ruds Vedby Skole 8.kl.
Tirsdag d. 22. november – og med fredag d. 25. November

Pedersborg skole 8. xy.
Mandag den 28. november – og med Torsdag d. 1. december

Sorø Borgerskole 8.ab.
Mandag den 28. november – og med Torsdag d. 1. december

Evaluering

I forbindelse med forskningssamarbejdet med Designskolen Kolding om effekten af kulturforløbene i forhold til kreativiteten, modtager alle deltagende lærere nogle uger efter danseforløbet et evalueringslink både til sig selv og til eleverne. I evalueringen spørges der ind til oplevelsen af kulturforløbet, hvordan det understøtter elevernes kreativitet og om elementer fra forløbet kan bruges i anden læringssammenhæng end idrætsfaget.

Da det er de deltagende lærere og elever, der har viden om det, Designskolen ønsker at udforske, er der rigtig meget brug for netop deres besvarelser og betragtninger. Så vi håber, at der kan findes tid til at udfylde begge evalueringer, som tager omkring 15 min. at udfylde.

For lige hurtig at få en føler på elevernes oplevelse af filmforløbet, så er der også lavet en ultrakort evaluering, som filmunderviserne beder eleverne udfylde, når de afslutter danseforløbet.

Klik her og kom til elev-evalueringen

Scroll to Top