Filmforløb i Ringsted 23/24

I år skal elever i løbet af en enkelt dag samarbejde om at lave en dokumentarfilm om skolen. De kommer igennem forskellige filmiske øvelser og arbejder både med at filme og at klippe. Formålet med dagen er at give eleverne et indblik i filmmediet og dets virkemidler. Der vil blive lagt lige meget vægt på øvelser der søger at fremme forståelsen for en kunstnerisk proces og filmiske virkemidler. Sideløbende vil en fælles dokumentarfilm blive udviklet, som har fokus på at afprøve de tilegnede virkemidler.

Læringsmål

Filmforløbet er udviklet til dansk i 8.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • Eleverne får mulighed for at arbejde med at filme på Ipad, med fokus på beskæringer og kamerabevægelser.
  • Eleverne får mulighed for at klippe en sekvens sammen og lege med rytme i klip.
  • Eleverne får erfaring med at strukturer fortællingen om et sted.
  • Eleverne får erfaring med at bruge voice-over eller interviews til at fortælle.
  • Eleverne får indblik i dokumentargenrens virkemidler.
  • Eleverne lærer at samarbejde om et fælles produkt.

Fremstilling og Planlægning: 

  • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner
  • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.
  • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling
  • Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

Indhold

Lav en dokumentar om jeres skole. Formålet med forløbet er på én dag at give eleverne et indblik i filmmediet og dets virkemidler. Der vil blive lagt lige meget vægt på øvelser, der søger at fremme forståelsen for en kunstnerisk proces / filmiske virkemidler og sideløbende vil en fælles dokumentarfilm blive udviklet, som har fokus på at afprøve de tilegnede virkemidler.

Eleverne vil i grupper af 2-3 personer producere 30 sekunder-1 minuts filmafsnit om skolen. Alle grupper har forinden valgt et underemne som fx sportshallen, SFO, biblioteket, klasselokalet, og har researchet på stedet. Til sidst vil alle ”kapitlerne” blive sat sammen med resten af klassens kapitler, således at klassen tilsammen har lavet en dokumentarfilm om skolen.

Forberedende lærerworkshop

Som forberedelse, men i høj grad også kvalificering af lærernes redskaber til at bruge medieproduktion i egen undervisning, deltager alle involverede lærere i en forberedende  lærerworkshop.

Workshoppen afholdes som sidste år af Anna Henriksen fra St. Next, som også er tovholder på alle filmforløbene i Kulturregion Midt- og Vest Sjælland. Anna kan kontaktes på denne mail : anna.henriksen@station-next.dk

Den forberedende workshop afholdes d. 22. august, kl. 14.00- 17.00
Sted:
Campusskolen, Ahorn allé 48, 4100 Ringsted (information om lokale følger)

Tidsplan skoleåret 23/24

Filmforløbet foregår over 1 skoledag fra 1. lektion til 7. lektion, i alt 7 lektioner. Dvs. en hel skoledag fra kl. 8-15 med indlagte frikvarterer samt frokostpause.

2023

Campusskolen hele 8. årgang fra 23.-26. okt. kl. 8.10-15.10
8. a: den 23. oktober (underviser 1)
8. b: den 23. oktober (underviser 2)
8. c: den 24. oktober (underviser 1)
8. d: den 24. oktober (underviser 2)
8. e: den 25. oktober (underviser 1)
8. f: den 25. oktober (underviser 2)
8. g: den 26. oktober (underviser 1)
8. h: den 26. oktober (underviser 2)

Bifrostskolen 8. årgang
8. a: den 27. oktober (underviser 1), Nicklas klasse, kl. 8.30-13.15
8. b: den 27. oktober (underviser 2), Kellys klasse, kl. 8.30-13.15

Byskovskolen afd. Benløse
8. ba: den 30. oktober (underviser 1), kl. 8.00-15.00
8. bb: den 30. oktober (underviser 2), , kl. 8.00-15.00
8. kl.: den 31. oktober (underviser 1), Louises klasse, kl. 8.00-15.00

Byskovskolen Afd. Asgård
8. årgang: den 31. oktober (underviser 2), Mettes klasse kl. 8.00-15.00

Allindelille Friskole
8. årgang, d. 1. november, Hans Klasse, kl. 8.20-14.55

Vigersted Skole
8.a: den 2. november (underviser 1) kl. 8.10-15.00
8.b: den 2. november (underviser 2) kl. 8.10-15.00
Specialklasse A-huset: den 3. november kl. 8.10-15.00

Kværkeby
8. kl.: d. 7. november kl. 8.10-14.30

Sct. Joseph Skole
8. kl.: d. 8. november kl. 7.50-14.20

Nebsmøllegård
8. årgang: d. 9. november kl. 8.00-15.00

Evaluering

For at få en føler på elevernes oplevelse af filmforløbet, så er der også lavet en ultrakort evaluering, som filmunderviserne beder eleverne udfylde, når de afslutter danseforløbet.

Klik HER for at komme til elevevalueringen

Klik HER for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top