Dans og Udtryk 22/23

Danseforløbet er udviklet til idrætsfaget i 9.klasse af Aaben Dans i Roskilde med opmærksomhed på afgangsprøven i idræt. Men giver også eleverne en masse redskaber til at bruge kroppen, sanserne og følelserne kreativt. I Lejre er det danser Thomas Nørskov, der står for Dans og Udtryk.

Danseforløbet består af 4 modulers danseundervisning a 1½ times varighed.
Se www.aabendans.dk for mere information om Aaben Dans og deres projekter.

Læringsmål

Danseforløbet er udviklet til idræt i 9.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • Bevidstgøres om krop og kropskontrol og kan beherske bevægelsesmønstre i relation til kammeraterne.
  • Bliver tryg ved at deltage i danseundervisningen og opnår forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
  • Udvikler sine samarbejdsevner og hjælper sig selv og andre med positiv feed back
  • Kan samarbejde om at skabe og huske en længere koreografi
  • Er i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere dans.

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Dans og udtryk

  • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
  • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Krop, træning og trivsel

  • Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

 Krop og identitet

  •  Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
  • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet

Indhold

Danseforløbet er udviklet til idrætsfaget i udskolingen af Aaben Dans i Roskilde med opmærksomhed på afgangsprøven i idræt.
Danseforløbet består af 4 modulers danseundervisning med en professionel danser, som underviser eleverne og gør dem klar til prøveemnet: DANS OG UDTRYK.

Hver dansemodul indledes med opvarmning, hvor der er fokus på led, styrke og smidighed, og hvordan dansen går i relation med musikken. Gennem forskellige kreative øvelser anspores eleverne til at være spontane og åbne. I hvert modul arbejdes der med kreative øvelser, der lægger til grund for skabelse af koreografier. Der lægges i undervisningen vægt på at etablere en legende og åben stemning. Eleverne arbejder også med fast koreografi, som danserne forbereder i forvejen. Dette for at skabe tryghed og faste rammer i mødet med en for mange elever ny disciplin i idrætsfaget.

Her en kort beskrivelse af indholdet i de fire moduler. Der må selvfølgelig tages forbehold for ændringer undervejs, da danseunderviserne ikke kender eleverne og deres forudsætninger.

Modul 1
Dans og bevægelsessprog
Introduktion til danseforløbet med udgangspunkt i Labans bevægelseslære. For at gøre eleverne trygge starter vi med bevidstgørelse om, hvordan man bevæger sig mellem hinanden på gulvet. I modulet er der fokus på kropsled, og hvad balance betyder i denne sammenhæng. Til sidst arbejdes der med opgaver, der indeholder kreative og skabende momenter.
Tekst om Labans bevægelseslære udleveres til lærerworkshoppen.

Modul 2
Kreativitet og komposition
Eleverne introduceres til danseopvarmning herunder styrke og smidighed. Sidste uges arbejde med fokus og balance repeteres og der arbejdes videre med elementerne vægt, tyngde og niveauer. For at tillære den skabende proces, bruges leg og improvisation til at komme nærmere, hvad det vil sige at koreografere. Der er fokus på at dansen ift. tid, rum og retninger.

Modul 3
Identiet og samarbejde
Modulet starter nu hver gang med grundopvarmning med fokus på styrke og smidighed, herefter samtale om eventuelle udfordringer med elementer og øvelser fra sidst. Hver gang nye øvelser og opgaver afprøves udvides abstraktionsniveauet, der bygges på denne måde ovenpå elementerne, der er gennemgået i de forrige moduler. Der arbejdes med at koreografere begreberne identitet, fællesskab og det at være “tætte” på hinanden, og der bliver skabet længere koreografiske sammenhænge, som eleverne giver hinanden konstruktiv og anerkendende feedback på.

Modul 4
Performance og æstetik
Hvad vil det sige at arbejde kunstnerisk med dans? og hvorfor gøre det? Hvordan kan elementerne, der bliver gennemgået i de forrige moduler bruges i en koreografi? Og hvor bringer det os hen? Dette og flere spørgsmål skal åbne for diskussioner om, hvordan mennesker iscenesætter sig selv, hinanden på de sociale medier. Derefter kropsliggøres relevante situationer og forskellige bevægelseskvaliteter fra tideligere moduler inkorporeres. Duetter skabes og sammenflettes til små koreografier, som vises for hinanden.
Eleverne vil nu være i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere egne og andres koreografier gennem konstruktiv feedback. Modulet afsluttes i plenum med en kort evaluering af det samlede forløb.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem idrætslærer og danseunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Formål med workshoppen er: at give de deltagende lærere kompetencer til at arbejde med dans og udtryk i egen undervisning.

Indhold: Aktivt arbejde med dansens egenskaber
Hvordan skaber vi dans?
Hvordan får vi en idé?
Hvordan går vi fra idé til reelle bevægelsesmønstre?
Hvordan opbygges en bevægelsesværktøjskasse?

Workshoppen er udover forberedelse til danseforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer kan arbejde med dans og udtryk i egen undersining.

Den forberedende workshop afholdes den 4. august kl. 8.30-11.30 i Hvalsø Hallerne

Tidsplan skoleåret 22/23

Trællerupskolen
9.a. kl. 10.00- 11.30 fredage i uge 38, 39 og 49, 50

Allerslev Skole
9.abc. kl. 8.15- 14.00 mandag- torsdag uge 39

Osted Skole
9.a. kl. 8.00- 9.30 fredag uge 40, 43, 44 og 45

Kr. Såby Skole
9.a. kl. 13.30- 15.00 tirsdag uge 41, 43, 44 og 45

Hvalsø Skole
9.abc. kl. 8.00- 14.00 mandag til torsdag uge 50

Bramsnæsvig Skole
9.ab. kl. 10.55- 13.40 tirsdag uge 1, 3 og 5

Firkløverskolen
9. årgang kl. 8.00- 9.30 torsdag uge 1, 2, 4 og 5

Kr. Hyllinge Skole
9. st. 12.30- 14.30 onsdag 9, 10, 11 og 12

Evaluering

I forbindelse med forskningssamarbejdet med Designskolen Kolding om effekten af kulturforløbene i forhold til kreativiteten, modtager alle deltagende lærere nogle uger efter danseforløbet et evalueringslink både til sig selv og til eleverne. I evalueringen spørges der ind til oplevelsen af kulturforløbet, hvordan det understøtter elevernes kreativitet og om elementer fra forløbet kan bruges i anden læringssammenhæng end idrætsfaget.

Da det er de deltagende lærere og elever, der har viden om det, Designskolen ønsker at udforske, er der rigtig meget brug for netop deres besvarelser og betragtninger. Så vi håber, at der kan findes tid til at udfylde begge evalueringer, som tager omkring 15 min. at udfylde.

For lige hurtig at få en føler på elevernes oplevelse af danseforløbet, så er der også lavet en ultrakort evaluering, som danserne beder eleverne udfylde, når de afslutter danseforløbet.

Her er link til evalueringen:

https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/elevevaluering-danseforlobet-9-kl/

På forhånd mange tak for jeres hjælp alle sammen!

Scroll to Top