Dans og Udtryk 23/24

Danseforløbet er udviklet til idrætsfaget i 9.klasse af Aaben Dans i Roskilde med opmærksomhed på afgangsprøven i idræt. Men giver også eleverne en masse redskaber til at bruge kroppen, sanserne og følelserne kreativt. I Ringsted er det danser Thomas Nørskov, der står for Dans og Udtryk.

Danseforløbet består af 4 modulers danseundervisning à 1½ times varighed.
Se www.aabendans.dk for mere information om Aaben Dans og deres projekter.

Læringsmål

Danseforløbet er udviklet til idræt i 9.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • Bevidstgøres om krop og kropskontrol og kan beherske bevægelsesmønstre i relation til kammeraterne.
  • Bliver tryg ved at deltage i danseundervisningen og opnår forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
  • Udvikler sine samarbejdsevner og hjælper sig selv og andre med positiv feed back
  • Kan samarbejde om at skabe og huske en længere koreografi
  • Er i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere dans.

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Dans og udtryk

  • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
  • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Krop, træning og trivsel

  • Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

 Krop og identitet

  •  Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
  • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet

Indhold

Hver dansemodul indledes med opvarmning, hvor der er fokus på led, styrke og smidighed, og hvordan dansen går i relation med musikken. Gennem forskellige kreative øvelser anspores eleverne til at være spontane og åbne. I hvert modul arbejdes der med kreative øvelser, der lægger til grund for skabelse af koreografier. Der lægges i undervisningen vægt på at etablere en legende og åben stemning.
Eleverne arbejder også med fast koreografi, som danserne forbereder i forvejen. Dette for at skabe tryghed og faste rammer i mødet med en for mange elever ny disciplin i idrætsfaget.

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvad er meningen med at danse?
Hvordan kan man bruge det man lærer i danseforløbet i andre læringssammenhænge?
Hvordan gør man sine medspillere bedre?

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem idrætslærer og danseunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Formål med workshoppen er: at give de deltagende lærere kompetencer til at arbejde med dans og udtryk i egen undervisning.

Indhold: Aktivt arbejde med dansens egenskaber
Hvordan skaber vi dans?
Hvordan får vi en idé?
Hvordan går vi fra idé til reelle bevægelsesmønstre?
Hvordan opbygges en bevægelsesværktøjskasse?

Workshoppen er udover forberedelse til danseforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer kan arbejde med dans og udtryk i egen undersining.

Den forberedende workshop afholdes: d. 17. august kl. 14-17
Sted:
Dagmarskolen, gymnastiksalen, lokale 65, Vestervej 11, 4100 Ringsted

Tidsplan skoleåret 23/24

Husk at jeres elever skal være omklædt og klar til undervisningsstart (dvs. idrætstøj på og bare fødder)

Byskovskolen
9.a: uge 38, mandag – torsdag kl. 8.00-9.30 alle dage
9.b: uge 38, mandag – torsdag kl. 10.00-11.30 alle dage
9.c: uge 38, mandag – torsdag kl. 12.00-13.30 alle dage

Vigersted Skole
9. årgang: uge 39, mandag – torsdag kl. 10.00-11.30 alle dage

Kværkeby Skole
9.kl.: uge 39, mandag – torsdag kl. 8-9.30 alle dage

Nebs Møllegård
udskoling: uge 39, mandag – torsdag kl. 12-13.30 alle dage

Sct. Josef Skole
9.kl.: uge 41, mandag – torsdag kl. 7.50-9.20 alle dage

Ådalskolen
Spec. udskoling: uge 41, mandag – torsdag kl. 10.30-11.30 alle dage

Allindelille Friskole
9. kl.: uge 41, mandag – torsdag kl. 12.30-14.00 alle dage

Campusskolen (3 moduler à 120 min.)
9.b: onsdage i uge 49 og uge 50 kl. 10.40-12.40 samt torsdag d. 14. dec. kl. 8.10-10.10
9.c: tirsdage kl. 13.10-15.10 uge 49, 50 samt fredag d. 15. december fra 8.10.-10.10
9.d: mandage kl. 8.10-10.10 uge 49, 50 og 51
9.e: tirsdage kl. 10.40-12.40 uge 49, 50 samt fredag d. 15. december kl. 10.40-12.40
9.f: onsdag kl. 8.10-10.10 uge 49, 50 samt fredag d. 14. december fra 10.40-12.40
9.g: tirsdage kl. 8.10-10.10 uge 49, 50 samt fredag d. 8. december fra kl. 8.10-10.10
9.h: mandage kl. 10.40-12.40 uge 49, 50 og 51
Campusskolen har mulighed for at aftale flg. med Thomas:
mulighed for at bytte mandage og/eller onsdage morgener kl. 8.10-10.10 i uge 49,50,51

Evaluering

For at få en føler på elevernes oplevelse af danseforløbet, så er der også lavet en ultrakort evaluering, som danserne beder eleverne udfylde, når de afslutter danseforløbet.

Klik HER for at komme til elevevalueringen

På forhånd mange tak for jeres hjælp alle sammen!

Scroll to Top