Dans og Udtryk 22/23

Danseforløbet er udviklet til idrætsfaget i 9.klasse af Aaben Dans i Roskilde med opmærksomhed på afgangsprøven i idræt. Men giver også eleverne en masse redskaber til at bruge kroppen, sanserne og følelserne kreativt. I Slagelse er det danser Merete Dam, der står for Dans og Udtryk.

Danseforløbet består af 4 modulers danseundervisning a 1½ times varighed.
Se www.aabendans.dk for mere information om Aaben Dans og deres projekter.

Læringsmål

Danseforløbet er udviklet til idræt i 9.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • Bevidstgøres om krop og kropskontrol og kan beherske bevægelsesmønstre i relation til kammeraterne.
  • Bliver tryg ved at deltage i danseundervisningen og opnår forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
  • Udvikler sine samarbejdsevner og hjælper sig selv og andre med positiv feed back
  • Kan samarbejde om at skabe og huske en længere koreografi
  • Er i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere dans.

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Dans og udtryk

  • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
  • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.

Krop, træning og trivsel

  • Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

 Krop og identitet

  •  Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
  • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet

Indhold

Hver dansemodul indledes med opvarmning, hvor der er fokus på led, styrke og smidighed, og hvordan dansen går i relation med musikken. Gennem forskellige kreative øvelser anspores eleverne til at være spontane og åbne. I hvert modul arbejdes der med kreative øvelser, der lægger til grund for skabelse af koreografier. Der lægges i undervisningen vægt på at etablere en legende og åben stemning.
Eleverne arbejder også med fast koreografi, som Merete forbereder i forvejen. Dette for at skabe tryghed og faste rammer i mødet med en for mange elever ny disciplin i idrætsfaget.

Undervejs i forløbet bliver eleverne bedt om at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvad er meningen med at danse?
Hvordan kan man bruge det man lærer i danseforløbet i andre læringssammenhænge?
Hvordan gør man sine medspillere bedre?

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem idrætslærer og danseunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Formål med workshoppen: at give de deltagende lærere kompetencer til at arbejde med dans og udtryk i egen undervisning.

Indhold: Aktivt arbejde med dansens egenskaber
Hvordan skaber vi dans?
Hvordan får vi en idé?
Hvordan går vi fra idé til reelle bevægelsesdele?
Hvordan opbygges en bevægelsesværktøjskasse?

Workshoppen er udover forberedelse til danseforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer kan arbejde med dans og udtryk i egen undersining.

Lærerworkshoppen afholdes d. 3. aug. kl. 13.00- 16.00
Sted: Marievangsskolen, Den Grå Hal, Skolemarken, Slagelse.

Tidsplan skoleåret 22/23

Antvorskovskolen
9.a. kl. 13.45- 15.15 hver torsdag i uge 1, 2, 4 og 5
9.b. 5. – 8. lek. torsdag uge 40
9.c. 1. – 4. lektion torsdag uge 40
9.d. 1. – 4. lektion onsdag uge 40

Vemmelevskole
9.a. 1. og 2. lektion hver torsdag uge 9, 10, 11 og 12
9.b. 3. og 4. lektion hver torsdag uge 9, 10, 11 og 12
(har aflyst uge 10, 11 og 12)

Baggesenskolen
9.a. 1. og 2. lektion hver torsdag uge 1, 2, 4 og 5
9.b. 3. og 4. lektion hver torsdag uge 1, 2, 4 og 5

Marievangskolen
9.a. 1. og 2. lektion hver onsdag i uge 9, 12 og 13
9.b. 3. og 4. lektion hver onsdag i uge 9, 12 og 13
9.c. 5. og 6. lektion hver onsdag i uge 9, 12 og 13
9.d. 6. og 7. lektion hver torsdag i uge 9, 12 og 13
Alle på 9. årgang mødes fredag d. 31/3 i 5. og 6. lektion til afslutningsdans med Merete Dam

Evaluering

I forbindelse med forskningssamarbejdet med Designskolen Kolding om effekten af kulturforløbene i forhold til kreativiteten, modtager alle deltagende lærere nogle uger efter danseforløbet et evalueringslink både til sig selv og til eleverne. I evalueringen spørges der ind til oplevelsen af kulturforløbet, hvordan det understøtter elevernes kreativitet og om elementer fra forløbet kan bruges i anden læringssammenhæng end idrætsfaget.

Da det er de deltagende lærere og elever, der har viden om det, Designskolen ønsker at udforske, er der rigtig meget brug for netop deres besvarelser og betragtninger. Så vi håber, at der kan findes tid til at udfylde begge evalueringer, som tager omkring 15 min. at udfylde.

For lige hurtig at få en føler på elevernes oplevelse af danseforløbet, så er der også lavet en ultrakort evaluering, som danserne beder eleverne udfylde, når de afslutter danseforløbet.

Her link til evalueringen:

https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/dronten/evalueringer/elevevaluering-danseforlobet-9-kl/

På forhånd mange tak for jeres hjælp alle sammen!


Scroll to Top