Arkitektur, matematik og broer 23/24

Arkitektur-forløbet i Lejre foregår over én dag, hvor klassen arbejder med arkitektur og besøger DAC, Dansk Arkitektur Center i København.

Med forløbet Arkitektur, matematik og broer får eleverne mulighed for at undersøge og afprøve forskellige brokonstruktioner. Under besøget i Dansk Arkitektur Center opnår eleverne gennem leg og kreativ læring forståelse for arkitektur, geometrisk tegning, opmåling og konstruktion af geometriske figurer.

Læringsmål

Læringsmål

Undervisningsforløbet er målrettet nye fælles mål for matematik og håndværk og design

Matematik

Efter 6. klasse:

Kompetenceområde: Geometri og måling
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
Fase 1: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Fase 3: Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
Fase 3: Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Indhold

Besøget i Dansk Arkitektur Center starter med en gåtur langs Inderhavnen, hvor eleverne skal skitsere og undersøge de københavnske broer med udgangspunkt i simple geometriske former. Tilbage på DAC inddeles klassen i grupper, hvor eleverne designer og bygger egne broer ud fra den erfaring, de har gjort sig. Vi slutter af med at kåre den mest holdbare bro!

Arkitektur, matematik og broer vil give eleverne en forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og det vil give dem kompetencer inden for konstruktion og geometri.

Under forløbet arbejder vi med:

Geometrisk tegning og figurer
Forskellige broer
Byvandring
Arkitektur, form og funktion
Design og skitsering

Aktiviteter på dagen

Formidler fra DAC fortæller på lærerworkshoppen om forløbet.

Forberedende lærerworkshop

For at have det bedste udgangspunkt for arbejdet med kulturforløbet, så skal alle deltagende lærere med til en forberedende lærerworkshop. I år er lærerworkshoppen d. 8. august fra kl. 08:30-11:30.

Forberedelse til elevworkshoppen

Lærere kan bruge denne PowerPoint til at tage en snak med eleverne om forskellige brotyper. PowerPoint-præsentationen indeholder også øvelser til hele klassen.

PowerPoint
Noter til PowerPoint
Tips & tricks

Tidsplan skoleåret 23/24 Tidsrum: 10-14

Osted Skole
4. a: den 27. november
4. b: den 27. november

Firkløverskolen, specialskole
4 . kl. den 20. november

Hvalsø Skole
4. a: den 22. november
4. b: den 22. november
4. c: den 30. november

Allerslev Skole
4. a: den 30. november
4. b: den 24. november
4. c: den 24. november

Bramsnæsvigskolen
4. a: den 30. januar
4 b.: den 16. januar

Kirke Såby Skole
4. kl.: den 28. november

Trællerupskolen
4. y: den 28. november

Kr. Hyllinge Skole
4.: den 29. november
4.: den 29. november

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Link til elev-evaluering her

Link til lærer-evaluering her

Scroll to Top