Arkitektur, Matematik og Broer – 23/24

Arkitekturforløbet inkluderer enten et besøg på skolen eller en tur til Dansk Arkitektur Center (DAC). Der er tale om to forskellige forløb, der er forskellige indholdsmæssigt.

Indhold i Forløbet på Skolen – Redesign din skolegård

Forløbet i klassen har fokus på hvad arkitektur er i sin grundform og fokus er på elevernes omgivelser, nemlig klasseværelset eller fx skolegården. Eleverne arbejder kreativt med arkitektur gennem nogle grundøvelser og får efterfølgende en opgave, hvor de bygger en model af klasseværelset eller skolegården. Dette ud fra deres tanker om god arkitektur. Materialernes æstetisk spiller en vigtig rolle i hele forløbet. Under besøget opnår eleverne gennem leg og kreativ læring forståelse for arkitektur, design, geometrisk tegning, opmåling og konstruktion af eksempelvis geometriske figurer.

Redesign din skolegård

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i jeres skolegård. Vi undersøger sammen arkitekturens elementer ud fra skolegården og de omkringliggende bygninger. Gennem pædagogiske redskaber, stiller  eleverne stille skarpt på arkitekturens elementer og danner sig en forståelse for dens virkemidler. Efter frokost præsenteres eleverne for arkitektens værkstøjskasse og metoder og skal gennem skitser redesigne deres egen skolegård med dem selv som målgruppe. Skitserne bliver til en skalamodel, der til sidst præsenteres for resten af klassen.

Under forløbet arbejder vi med:

Farver, geometriske figurer, materialer, rum og størrelse, samt design, skitsering og modelbygning.

Læringsmål

Forløbet Redesign din skolegård er målrettet mellemtrin og fagene billedkunst og håndværk og design.

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Billedkunst:

Kompetenceområde: Billedfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

  • Eleven har viden om arkitektur elementer

Indhold i Forløbet på DAC

Besøget i Dansk Arkitektur Center starter med en gåtur langs Inderhavnen, hvor eleverne skal skitsere og undersøge de københavnske broer med udgangspunkt i simple geometriske former. Tilbage på DAC inddeles klassen i grupper, hvor eleverne designer og bygger egne broer ud fra den erfaring, de har gjort sig. Vi slutter af med at kåre den mest holdbare bro!

Arkitektur, matematik og broer vil give eleverne en forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og det vil give dem kompetencer inden for konstruktion og geometri.

Under forløbet arbejder vi med:

Geometrisk tegning og figurer
Forskellige broer
Byvandring
Arkitektur, form og funktion
Design og skitsering

Læringsmål

Undervisningsforløbet er målrettet nye fælles mål for matematik og håndværk og design

Matematik

Efter 6. klasse:

Kompetenceområde: Geometri og måling
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
Fase 1: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Fase 3: Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
Fase 3: Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Forberedende lærerworkshop

For at få det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem lærer og design- og arkitekturunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Den forberedende lærerworkshop afholdes torsdag d. 17. august kl. 14.00- 17.00
Sted:
Dagmarskolen, Vestervej 11, 4100 Ringsted (lokale 35 og 36, blå gang, adgang: 14.14)

Tidsplan skoleåret 23/24 Tidspunkt: På DAC: 10.00-14:00. På skolen i tidsrummet: 9.30-14.45.

Valdemarskolen
4.a: 1. nov. (underviser 1)
4.b: 1. nov. (underviser 2)
4.c: 2. november
Undervisningen foregår på skolen

Kildeskolen
4. kl. 2. november
Undervisningen foregår på skolen

Sct. Joseph skole
4.Y: 13. december (underviser 1)
4.X: 13. december (underviser 2)
Undervisningen foregår på skolen

Byskovskolen Afd. Asgård
4. AA: 6. november (underviser 1)
4. AC: 6. november (underviser 2)
Undervisningen foregår på skolen

Byskovskolen Afd. Benløse
4. BA: 7. november (underviser 1)
4. BB: 7. november (underviser 2)
Undervisningen foregår på skolen

Kværkeby Friskole
4. kl.: 9. november
Undervisningen foregår på skolen

NebsMøllegård
4. årgang: 9. november
Undervisningen foregår på skolen

Allindelille Friskole
4. kl. den 16. november
Undervisningen foregår på DAC

Vigersted Skole
4. a: d. 13. november
A-huset: d. 19. januar
Undervisningen foregår på DAC

Nordbakkeskolen
4. kl. den 13. november
Undervisningen foregår på DAC

Dagmarskolen
4. a. d. 14. november (underviser 1)
4. b: d.14. november (underviser 2)
Undervisningen foregår på DAC

Søholmskolen
4. kl. den 15. november
Undervisningen foregår på DAC

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top