DAC Arkitekturforløb – 24/25

Arkitekturforløbet for 4. årgang er for klasserne i Ringsted Kommune enten et besøg på egen skole med forløbet Redesign din skolegård eller et besøg til Dansk Arkitektur Center (DAC) i København med forløbet Artitektur, matematik og broer.

Redesign din skolegård

Synes I, at arkitektur er spændende, og vil I gerne arbejde med design af jeres skolegård? Få besøg af Dansk Arkitektur Center og eksperimentér med arkitektens værktøjskasse og jeres skolegård!

Med forløbet Redesign din skolegård kan eleverne undersøge og afprøve forskellige bud på, hvordan jeres skolegård skal se ud. Gennem øvelser, tests og eksperimenter får eleverne øget forståelse for arkitektur, skitsetegning og rum.

Forløbet indledes med en tur i skolegården, hvor eleverne undersøger og taler om, hvad der fungerer godt og knapt så godt med udgangspunkt i arkitektens værktøjskasse (f.eks. farver, former, skala, materialer mv.). Efterfølgende inddeles eleverne i grupper, hvor de designer og bygger et redesign ud fra den erfaring, de har gjort. Vi afslutter forløbet med en præsentation af elevernes skolegårdsdesigns.

Redsign din skolegård giver forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og styrker kompetencer inden for fremstilling, materialekendskab og samarbejde.

Under forløbet arbejdes med:

• Arkitektens værktøjskasse; f.eks. materialer, skala, form, farver
• Forskellige skolegårde
• Skolegårdsvandring
• Arkitektur, form og funktion
• Designproces, skitsering og modelbyg

Læringsmål

Forløbet Redesign din skolegård er målrettet faget Håndværk og Design.

Håndværk og design:
Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Arkitektur, matematik og broer

Synes I, at arkitektur er spændende, og vil I gerne arbejde med geometri? Kom ind i Dansk Arkitektur Center (DAC) og eksperimentér med geometriske former og broer!

Med forløbet Arkitektur, matematik og broer kan eleverne undersøge og afprøve forskellige brokonstruktioner. Gennem øvelser, tests og eksperimenter får de øget forståelse for arkitektur, geometrisk tegning, opmåling og konstruktioner med geometriske figurer.

Forløbet indledes med en kort tur langs Inderhavnen, hvor eleverne undersøger og skitserer eksempler på københavnske broer med udgangspunkt i simple geometriske former. Tilbage på DAC inddeler vi eleverne i grupper, hvor de designer og bygger broer af sugerør ud fra den erfaring, de har gjort. Vi afslutter forløbet med en præsentation af elevernes brodesigns og tester naturligvis også deres holdbarhed.

Arkitektur, matematik og broer giver forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og styrker kompetencer inden for konstruktion, geometri og samarbejde.

Under forløbet arbejdes med:

• Geometrisk tegning og figurer
• Forskellige broer
• Byvandring
• Arkitektur, form og funktion
• Design, skitsering og konstruktioner

Læringsmål

Undervisningsforløbet er målrettet Fælles Mål for faget Matematik og faget Håndværk og Design.

Matematik:

Kompetenceområde (efter 6. klassetrin): Geometri og måling
Færdigheds- og vidensmål: Geometrisk tegning
Fase 1: Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Fase 3: Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
Fase 3: Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

Håndværk og design:

Kompetenceområdet: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Kompetenceområdet: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om idéafprøvning i designprocesser

Forberedende lærerworkshop

For at få det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem lærer og design- og arkitekturunderviser, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Med forløbet på DAC: Arkitektur, matematik og broer kan du som lærer give dine elever mulighed for at undersøge og afprøve forskellige brokonstruktioner. Under besøget i Dansk Arkitektur Center opnår dine elever gennem leg og læring forståelse for arkitektur, geometrisk tegning, opmåling og konstruktion af geometriske figurer. Med forløbet på skolen med DAC-undervisere kan du som lærer give dine elever mulighed for at undersøge og afprøve forskellige idéafprøvninger i designprocesser (fx materialer og teknikker).

Den forberedende lærerworkshop afholdes torsdag d. 8. august kl. 14.00- 17.00
Sted:
Valdemarsskolen, Skolevej 9, 4100 Ringsted. Billedkunstlokalet lokale 133, pav. c, 1. sal

Tidsplan skoleåret 24/25 Tidspunkt: På DAC: 10.00-14:00.
På skolen i tidsrummet: 2.-6.lektion (tilpasses ringetider)

Valdemarskolen
4.a: 6. dec. kl. 10-14
4.b: 6. dec. kl. 10-14
4.c: 4. dec. kl. 10-14 (med Byskov)
Undervisningen foregår på DAC

Kildeskolen
4. kl. 20. nov.
Undervisningen foregår på skolen

Sct. Joseph skole
4.Y: 26. nov. kl. 10-14
Undervisningen foregår på DAC

Byskovskolen
4. a: 3. dec. kl. 10-14
4. b.: 3. dec. kl. 10-14
4. c: 4. dec. kl. 10-14 (med Valde)
Undervisningen foregår på DAC

Kværkeby Friskole
4. kl.: 2. dec. kl. 10-14
Undervisningen foregår på DAC

Allindelille Friskole
4. kl. Gamma: d. 20.nov.
Undervisningen foregår på skolen

Vigersted Skole
4. a: d. 28. nov. (med Søholm)
Undervisningen foregår på DAC

Nordbakkeskolen
4. kl. den 13. november
Undervisningen foregår på DAC

Dagmarskolen
4. a. d. 29. november
4. b: d. 29. november
Undervisningen foregår på DAC

Søholmskolen
4. kl. den 28. november (med Vigersted)
Undervisningen foregår på DAC

Ringsted Ny Friskole
4. kl. 20. nov.
Undervisningen foregår på skolen

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top