Hvad er arkitektur? 23/24

Arkitektur-forløbet inkluderer en workshop der varer en hel undervisningsdag, hvor klassen får besøg af undervisere fra DAC, Dansk Arkitektur Center.

Arkitektur-forløbet vil give dine elever en forståelse for arkitekturens mange former og funktioner, og det vil give dem kompetencer inden for konstruktion og geometri og materiale forståelse med fokus på sansning og æstetik.

Forløbet i klassen har fokus på hvad arkitektur er i sin grundform og fokus er på elevernes omgivelser, nemlig klasseværelset eller fx skolegården. Eleverne arbejder kreativt med arkitektur gennem nogle grundøvelser og får efterfølgende en opgave, hvor de bygger en model af klasseværelset eller skolegården. Dette ud fra deres tanker om god arkitektur. Materialernes æstetisk spiller en vigtig rolle i hele forløbet.

Indhold

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i jeres skolegård. Vi undersøger sammen arkitekturens elementer ud fra skolegården og de omkringliggende bygninger. Gennem pædagogiske redskaber, stiller  eleverne stille skarpt på arkitekturens elementer og danner sig en forståelse for dens virkemidler. Efter frokost præsenteres eleverne for arkitektens værkstøjskasse og metoder og skal gennem skitser redesigne deres egen skolegård med dem selv som målgruppe. Skitserne bliver til en skalamodel, der til sidst præsenteres for resten af klassen.

Læringsmål

Under forløbet arbejder vi med:

Farver, geometriske figurer, materialer, rum og størrelse, samt design, skitsering og modelbygning.

Håndværk og design:

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling
Fase 1: Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Fase 2: Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder

Forløbet Redesign din skolegård er målrettet mellemtrin og fagene billedkunst og håndværk og design.

Kompetenceområde: Design
Færdigheds- og vidensmål: Idéafprøvning
Fase 1: Eleven har viden om afprøvning af materialer og teknikker
Fase 2: Elven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Billedkunst:

Kompetenceområde: Billedfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

  • Eleven har viden om arkitektur elementer

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kreative øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen. Workshoppen er udover forberedelse til forløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med arkitektur i forbindelse med fagene Matematik og Håndværk og design i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes: Torsdag d. 12/10 kl. 16-19.
Sted: Vig Skole

Tidsplan skoleåret 23/24. På skolen i tidsrummet: 9.30-14.45.

Egebjerg Skole
4. kl. den 12. december, 09:30-14:45, 2024

Nr. Asmin Skole
4. kl. den 12. december 09:30-14:45, 2024

Asnæs Skole
4. a den 14. december 09:30-14:45, 2024

Vallekilde Hørve Friskole
4. kl. den 5. februar, kl. 9.30-14.45, 2024

Odden Skole
4. kl. d. 6. februar, kl. 9.30-14.45, 2024

Fårevejle Skole
4. kl. Mandag den 5. februar, kl. 9.30 – 14.45, 2024

Hørve Skole
4.a. d. 6. februar 2024, kl. 9.30-14.45, 2024

Nykøbing Skole
4.a den 7. februar kl. 9.30 – 14.45, 2024

Nykøbing Skole
4. b kl. 7. februar kl. 9.30 – 14.45, 2024

Højby Skole
Aflyst af skole

Rørvig friskole
4. kl. Den torsdag, den 8. februar, 09:30-14:45, 2024

Vig Skole
4. a. tirsdag d. 20. februar, 9.30-14.45, 2024

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen


Scroll to Top