Vores by, vores historie 24/25

I forløbet Vores by – vores historie undersøger eleverne, hvad et byvåben er, og hvilken historie det kan rumme. Formidler fra Museum Vestsjælland tager udgangspunkt i det officielle våbenmærke for Odsherred Kommune og undersøger sammen med eleverne hvilken betydning hesten, skiven og bølgerne har.

Motivet i det officielle våbenmærke for Odsherred Kommune er en hest med noget der ligner rulleskøjter, der trækker en gylden skive ind over et bølgende hav. Hvad er det for en historie våbenmærket fortæller? Hvad betyder motiverne? Og hvilken historie ville eleverne fortælle om deres by, hvis de selv skulle vælge?

I en kreativ proces skal eleverne selv skabe nye byvåben. Eleverne skal arbejde med at lave skitser, som de omsætter til symbolske gengivelser, der også kan bruges i deres eget personlige våbenskjold. Igennem symbolik, former og farver skal deres byvåben ligesom riddernes våbenmærker signalere til verden udenom at: ”Her kommer jeg!”

Indhold

I forløbet Vores by -vores historie kobles historiefaget og billedkunstfaget. Eleverne bliver klædt på til selv at skabe et nyt byvåben for deres by med udgangspunkt i heraldikken, det vil sige viden om hvordan man konstruerer et godt våbenmærke. Eleverne bliver lokale kulturelle medborgere, der i fællesskab og hver for sig skal undersøge hvilke symboler, der bedst udtrykker byens kerne i deres optik.

Forberedende arbejde på skolen:
Imellem de to møder med Museum Vestsjælland (på hhv. Museet og på Museumsformidlerbesøg på egen skole) vil vi opfordre jer til at bruge 3-6 lektioner på at arbejde med elevernes byvåben, som der introduceres til på det første møde med Museum Vestsjælland. Eleverne skal beslutte sig for hvilke elementer deres byvåben skal indeholde, lave skitserne færdigt og gerne skabeloner til det endelige byvåben. I vil modtage en lærervejledning med oplæg til aktiviteterne.

Dag 1: (4 timer incl. pauser)
Besøg på Odsherred Museum, Nykøbing Sjælland.

Vi starter med en introduktion til byvåben og heraldik hvorefter vi undersøger hvordan Solvognen og de billeder der ellers er fundet fra bronzealderen måske kan sige noget om den tro mennesker havde i Odsherred for over 3400 år siden.

Undervejs arbejder vi på at lave skitser til et venne-våbenskjold, så eleverne får en indledende forståelse for hvordan de skal arbejde med symboler. Afslutningsvis udarbejder eleverne en skitse til deres byvåben, som de kan tage med til videre arbejde på skolen.

Dag 2: (2 timer)
Museumsunderviseren besøger jer på skolen, gerne i et billedkunstlokale, men det er ikke en forudsætning.

Museumsunderviseren medbringer materialer til at eleverne kan lave deres eget byvåben i pap ud fra deres egne skabeloner. Afslutningsvis bliver elevernes byvåben sat op, og de får lov til at præsentere deres produkter under en lille fernisering. Derfor er det også vigtigt at eleverne har forberedt sig til dagen, så vi kan nå en god afslutning.

Læringsmål

Mål historie (kompetencemål efter 6. klassetrin):
Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Mål i billedkunst (kompetencemål efter 6. klassetrin):
Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.
Billedkommunikation – Eleven kan kommunikere idéer og betydninger visuelt.

Forberedende lærerworkshop

For at sikre det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem faglærer og museumsunderviser skal alle involverede lærere deltage i en lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kulturhistoriske og kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe eleverne og understøtte undervejs i kulturforløbet.
Husk: En varm trøje eller jakke, da I noget af tiden også skal være udendørs.

Den forberedende lærerworkshop afholdes:
Mandag d. 13. januar kl. 16-19
Lokation: Odsherred Museum. Den gamle Grundvigskole. OBS: ny adresse: Grundtvigsvej 12, 4500 Nykøbing Sjælland

2024/25

Forløbet er bygget op i to møder med Museum Vestsjælland. Det første er på Odsherred Museum og det andet er på skolen.
Imellem møderne arbejdes lokalt på skolen i 3-6 lektioner med egen faglærer på skolen.

2025

Fårevejle Skole
4. kl.
1. besøg d. 25. februar, 9:00-13:00
2. besøg d. 11. marts, 12.00-14.00

Rørvig Skole
4. kl.
1. besøg d. 3. februar 9:00-13:00
2. besøg d. 18. marts 9.00-11.00

Asnæs Skole
4. kl.
1. besøg d. 28. januar 9:00-13:00
2. besøg d. 27. februar 12.00-14.00

Nr. Asmindrup Friskole
4. kl.
1. besøg d. 27. januar 9:00-13:00
2. besøg d. 18. februar 12.00-14.00

Asnæs Skole
4. kl.
1. besøg d. 29. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 11. marts 9.00-11.00

Egebjerg Skole
4.kl.
1. besøg d. 22. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 18. februar 9.00-11.00

Hørve Skole
4.kl.
1. besøg d. 20. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 17. marts 9.00-11.00

Vallekilde-Hørve Friskole
4.kl
1. besøg d. 21. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 17. marts 12.00-14.00

Vig Skole
4.kl.
1. besøg d. 14. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 26. februar 9.00-11.00

Vig Skole
4.kl b.
1. besøg d. 15. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 26. februar 12.00-14.00

Nykøbing Skole
4.kl.
1. besøg d. 6. marts 9.00-13.00
2. besøg d. 25. marts 12.00-14.00

Højby Skole
4.kl.
1. besøg d. 5. marts 9.00-13.00
2. besøg d. 25. marts 9.00-11.00

Asnæs Skole
4.kl.
1. besøg d. 16. januar 9.00-13.00
2. besøg d. 27. februar 9.00-11.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top