Vores by – vores historie 23/24

Fem tårne bag en mur og et bølgende hav, det er Kalundborg Kommunes officielle kommunevåben. Motiverne er de samme som på Kalundborgs gamle byvåben. Mange byer har deres egne byvåben med motiver, der fortæller noget om byens historie eller natur. Hvilke historier rummer motiverne, og hvilken historie ville eleverne fortælle om deres by hvis de skulle vælge?

Det er de spørgsmål vi undersøger i forløbet Vores by – Vores historie. Vi tager udgangspunkt i Kalundborgs våbenmærke, og går på jagt efter spor og kilder i den middelalderlige Højby som historiedetektiver. Spor der kan give os ny viden om og nye spørgsmål til det gamle byvåben. Eleverne bliver efterfølgende klædt på til selv at skabe et nyt byvåben for deres by med udgangspunkt i heraldikken, det vil sige viden om hvordan man konstruerer et godt våbenmærke.

Eleverne bliver lokale kulturelle medborgere, der i fællesskab og hver for sig skal undersøge hvilke symboler der bedst udtrykker byens kerne i deres optik. I en kreativ proces skal de selv skabe nye byvåben. De skal arbejde med at lave skitser, som de omsætter til symbolske gengivelser der kan bruges i deres våbenskjold. Igennem symbolik og farver skal deres byvåben ligesom riddernes våbenmærker signalere til verden udenom at ”Her kommer jeg!”

Læringsmål

Fælles Mål Historie

Kildearbejde – Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden. Historiebrug – Eleven kan forklare hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie

Fælles Mål Billedkunst

Billedkommunikation – Eleven kan formidle viden med billeder i kunst- og kulturprojekter.

Aktiviteter på dagen

Dag 1: (4 timer incl. pauser)

Besøg på Kalundborg Museum og i Kalundborgs Middelalderby.

Vi starter med en introduktion til byvåben og heraldik på Kalundborg Museum hvorefter vi går en tur i Højbyen, og undersøger de historiske spor som også findes i byens våbenskjold. Undervejs arbejder vi på at lave skitser, så eleverne får en indledende forståelse for hvordan de skal arbejde videre med skitserne når de har besluttet sig for hvad deres byvåben skal indeholde. Afslutningsvis skal eleverne arbejde sammen i grupper, hvor de idégenerer indhold til deres byvåben.

Dag 2: (2 timer)

Museumsunderviseren besøger jer på skolen, gerne i et billedkunstlokale, men det er ikke en forudsætning.

Museumsunderviseren medbringer materialer til at eleverne kan lave deres eget byvåben i pap ud fra deres egne skabeloner. Afslutningsvis bliver elevernes byvåben sat op, og de får lov til at præsentere deres produkter under en lille fernisering. Derfor er det også vigtigt at eleverne har forberedt sig til dagen, så vi kan nå en god afslutning.

Forberedelse til Vores by – vores historie, Vigtigt!

Imellem de to møder med Museum Vestsjælland vil vi opfordre jer til at bruge 3-6 lektioner på at arbejde med elevernes byvåben. Eleverne skal beslutte sig for hvilke elementer det skal indeholde, lave skitser og gerne skabeloner til det endelige byvåben. I modtager en lærervejledning med oplæg til aktiviteterne. Lektionerne er i Billedkunst og i Historiefagene.


Her elever der river sider ud af gamle bøger i forbindelse med forfatterforløbet i Kumult!

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem historielærer, billedkunstlærere og museumsformidler, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 7. november 2023 kl. 14.00- 17.00
Sted: Kalundborg Museum.

Tidsplan skoleåret 23/24

To dages undervisning. Dag 1 er et besøg på museet og dag 2 får klassen besøg af museumsformidler.

Bregninge Bjergsted Friskole 4. årgang
Den 16. januar på museet (obs! kulturbus) 9.30-13.30 og den 31. januar på skolen 9-11

Buerup skole 4. årgang
Den 17. januar på museet (obs! kulturbus) og den 31. januar på skolen

Firhøjskolen 4. årgang
Den 18. januar på museet (obs! kulturbus) og den 1. februar på skolen

Friskolen i Ubby 4. årgang
4. april museumsbesøg
23. april skolebesøg

Gørlev Skole 4. årgang
Den 29. januar på museet og den 20. februar på skolen

Højbo Friskole 4. årgang
Den 20. marts på museet og den 9. april på skolen

Høng Privatskole 4. årgang
Den 26. februar på museet og den 12. marts på skolen

Høng Skole
4.a: Den 27. februar på museet og den 12. marts på skolen
4.b: Den 28. februar på museet og den 13. marts på skolen

Hvidebækskolen 4. årgang
Den 29. februar på museet og den 13. marts på skolen

Kalundborg Friskole 4. årgang
Den 5. marts på museet (obs! kulturbus) og den 14. marts på skolen

Kirke Helsinge Skole 4. årgang
Den 18. marts på museet (obs! kulturbus) og den 9. april på skolen

Løve Skole 4. årgang
Den 30. januar på museet (obs! kulturbus) og den 20. februar på skolen

Nyrup Skole
4.a: Den 2. april på museet og den 22. april på skolen
4.b: Den 3. april på museet og den 22. april på skolen

Raklev Skole 4. årgang
23. januar Museumsbesøg
1. februar Skolebesøg

Rørby Skole 4. årgang
Den 10. april (obs! kulturbus) på museet og den 23. april på skolen

Rynkevangskolen 4. årgang
Den 11. april på museet og den 1. maj på skolen

Skolen på Herredsåsen
4.a: Den 24. april på museet og den 6. maj på skolen
4.b: Den 25. april på museet og den 6. maj på skolen

Vinde Helsinge Friskole 4. årgang
Den 21. maj på museet (obs! kulturbus) og den 3. juni på skolen

Svebølle Skole
4.a: Den 15. maj på museet og den 3. juni på skolen
4.b: Den 16. maj på museet og den 4. juni på skolen

Sæby-Hallenslev Friskole 4. årgang
Den 14. maj på museet (obs! kulturbus) og den 4. juni på skolen

Tømmerup Friskole 4. årgang
Den 22. maj på museet og den 6. juni på skolen

Tømmerup Skole 4. årgang
Den 23. maj på museet og den 6. juni på skolen

Årby Skole 4. årgang
Den 28. maj på museet (obs! kulturbus) og den 11. juni på skolen

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top