Vores By, Vores Historie – praktisk info Slagelse Kommune 23/24

En grøn Storebæltsbro over blå bølger, det er motivet i det officielle våbenmærke for Slagelse Kommune. Mange byer har desuden deres egne byvåben med motiver, der fortæller noget om byens historie eller natur. Hvilke historier rummer motiverne, og hvilken historie ville eleverne fortælle om deres by hvis de skulle vælge?

Det er de spørgsmål vi undersøger i forløbet Vores by – Vores historie. Vi tager udgangspunkt i Slagelses gamle byvåben, hvor en drage snor sig under en engel mellem to tårne. Vi besøger Slagelse som historiedetektiver på jagt efter spor og kilder, der kan give os ny viden og nye spørgsmål til det gamle byvåben.

Læringsmål

Fælles Mål historie:

Kildearbejde – Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Historiebrug – Eleven kan forklare hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie.

Fælles Mål billedkunst:

Billedkommunikation – Eleven kan formidle viden med billeder i kunst- og kulturprojekter.

Indhold

Forløbet er bygget op i to møder med Museum Vestsjælland, hvorimellem der skal arbejdes lokalt på skolen i 3-6 lektioner.

Eleverne bliver klædt på til selv at skabe et nyt byvåben for deres by med udgangspunkt i heraldikken, det vil sige viden om hvordan man konstruerer et godt våbenmærke.

Eleverne bliver lokale kulturelle medborgere, der i fællesskab og hver for sig skal undersøge hvilke symboler der bedst udtrykker byens kerne i deres optik. I en kreativ proces skal de selv skabe nye byvåben. De skal arbejde med at lave skitser, som de omsætter til symbolske gengivelser der kan bruges i deres våbenskjold. Igennem symbolik og farver skal deres byvåben ligesom riddernes våbenmærker signalere til verden udenom at ”Her kommer jeg!”

Dag 1: (4 timer incl. pauser)

Besøg på Slagelse Museum og byvandring i Slagelse Midtby.

Vi starter med en introduktion til byvåben og heraldik på Slagelse Museum hvorefter vi går en tur rundt i Midtbyen, og undersøger de historiske spor som også findes på byens våbenskjold. Undervejs arbejder vi på at lave skitser, så eleverne får en indledende forståelse for hvordan de skal arbejde videre med skitserne når de har besluttet sig for hvad deres byvåben skal indeholde. Afslutningsvis skal eleverne arbejde sammen i grupper, hvor de idégenerer indhold til deres byvåben.

Forberedende arbejde på skolen:

Imellem de to møder med Museum Vestsjælland vil vi opfordre jer til at bruge 3-6 lektioner på at arbejde med elevernes byvåben. Eleverne skal beslutte sig for hvilke elementer det skal indeholde, lave skitser og gerne skabeloner til det endelige byvåben. I modtager en lærervejledning med oplæg til aktiviteterne.

Dag 2: (2 timer)

Museumsunderviseren besøger jer på skolen, gerne i et billedkunstlokale, men det er ikke en forudsætning.

Museumsunderviseren medbringer materialer til at eleverne kan lave deres eget byvåben i pap ud fra deres egne skabeloner. Afslutningsvis bliver elevernes byvåben sat op, og de får lov til at præsentere deres produkter under en lille fernisering. Derfor er det også vigtigt at eleverne har forberedt sig til dagen, så vi kan nå en god afslutning.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem læreren og formidler ved museum skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop.

Den forberedende workshop afholdes d. 7. december 2023 kl. 13.00-16.00
Sted: Slagelse Museum

Tidsplan skoleåret 23/24

2024

Baggesenskolen 4. årgang
Forløb 1: Den 8. januar på museet kl. 9-13 og den 24. januar på skolen 9-11
Forløb 2: Den 9. januar på museet 9-13 og den 24. januar på skolen 12-14

Dalmose Skole 4. årgang
Forløb 1: Den 10. januar på museet 9-13 og den 25. januar på skolen 12-14

Marievangsskolen 4. årgang
Forløb 1: Den 11. januar 9-13 på museet og den 25. januar på skolen 12-14
Forløb 2: Den 7. februar 9-13 på museet og den 7. marts på skolen 9-11
Forløb 3: Den 8. februar 9-13 på museet og den 7. marts på skolen 12-14

Hashøjskolen 4. årgang
Forløb 1: Den 27. maj 9-13 på museet og den 13. juni på skolen

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Intet link

Scroll to Top