Vores by, vores historie 24/25

To stjerner, en hyrdestav og en måne på et blåt skjold. Det er motiverne i det officielle våbenmærke for Sorø Kommune. hvad betyder motiverne? Hvad er det for en historie våbenmærket fortæller, og hvilken historie ville eleverne fortælle om deres by hvis de skulle vælge?

Læringsmål

Fælles Mål historie:

Kildearbejde – Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Historiebrug – Eleven kan forklare hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie.

Fælles Mål billedkunst:

Billedkommunikation – Eleven kan formidle viden med billeder i kunst- og kulturprojekter.

Indhold

I forløbet Vores by – vores historie undersøger vi hvad et byvåben er og hvilken historie det kan rumme. Vi tager udgangspunkt i det officielle våbenmærke for Sorø Kommune og undersøger sammen med eleverne hvorfor biskop Absalon er central. Det gør vi blandt andet ved at besøge Klosterkirken i Sorø sammen med eleverne. Eleverne bliver efterfølgende klædt på til selv at skabe et nyt byvåben for deres by med udgangspunkt i heraldikken, det vil sige viden om hvordan man konstruerer et godt våbenmærke.

Eleverne bliver lokale kulturelle medborgere, der i fællesskab og hver for sig skal undersøge hvilke symboler der bedst udtrykker byens kerne i deres optik. I en kreativ proces skal de selv skabe nye byvåben. De skal arbejde med at lave skitser, som de omsætter til symbolske gengivelser der kan bruges i deres våbenskjold. Igennem symbolik og farver skal deres byvåben ligesom riddernes våbenmærker signalere til verden udenom at ”Her kommer jeg!”

Forløbet er bygget op i to møder med Museum Vestsjælland, hvorimellem der skal arbejdes lokalt på skolen i 3-6 lektioner.

Dag 1: (4 timer incl. pauser)

Besøg på Sorø Museum og i Sorø Klosterkirke.

Vi starter med en introduktion til byvåben og heraldik hvorefter vi besøger Sorø Klosterkirke, og undersøger de historiske spor fra biskop Absalons tid, og ser de våbenskjold kirken er dekoreret med indvendigt. Undervejs arbejder vi på at lave skitser, så eleverne får en indledende forståelse for hvordan de skal arbejde videre med skitserne når de har besluttet sig for hvad deres byvåben skal indeholde. Afslutningsvis skal eleverne arbejde sammen i grupper, hvor de idegenerer indhold til deres byvåben.

Forberedende arbejde på skolen:

Imellem de to møder med Museum Vestsjælland vil vi opfordre jer til at bruge 3-6 lektioner på at arbejde med elevernes byvåben. Eleverne skal beslutte sig for hvilke elementer det skal indeholde, lave skitser og gerne skabeloner til det endelige byvåben. I modtager en lærervejledning med oplæg til aktiviteterne.

Dag 2: (2 timer)

Museumsunderviseren besøger jer på skolen, gerne i et billedkunstlokale, men det er ikke en forudsætning.

Museumsunderviseren medbringer materialer til at eleverne kan lave deres eget byvåben i pap ud fra deres egne skabeloner. Afslutningsvis bliver elevernes byvåben sat op, og de får lov til at præsentere deres produkter under en lille fernisering. Derfor er det også vigtigt at eleverne har forberedt sig til dagen, så vi kan nå en god afslutning.

Her elever der river sider ud af gamle bøger i forbindelse med forfatterforløbet i Kumult!

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer og formidler, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor forløbet gennemgås.

Den forberedende lærerworkshop afholdes: 6. august, 2024
Sted: Sorø Museum

Tidsplan 2024-2025

Holbergskolen
4.a: På museet kl. 9.00-13.00 den 19. august og på skolen kl. 9-11 den 17. september.
4.b: På museet kl. 9.00-13.00 den 26. august og på skolen kl. 12-14 den 17. september.

Stenlille Skole 4. årgang
4. a: Den 2. september på museet kl. 9-13 og den 22. oktober på skolen klokken 9-11.
4.b: Den 16. september på museet kl. 9-13 og den 22. oktober på skolen klokken 12-14.

Pedersborg skole
4.a: Den 23. september på museet kl. 9-13 og den 30. oktober på skolen klokken 9-11
4.b: Den 21. oktober på museet kl. 9-13 og den 30. oktober på skolen kl. 12-14

Sorø Borgerskole
4.a: Den 28. oktober på museet kl. 9-13 og den 19. november på skolen kl. 9-11.
4.b: Den 4. november på museet kl. 9-13 og den 19. november på skolen kl. 12-14.

Frederiksberg Skole
4. a: Den 11. november på museet kl. 9-13 og den 9. december på skolen kl. 9-11.
4.b: Den 18. november på museet kl. 9-13 og den 9. december på skolen kl. 12-14.
4. c: Den 25. november på museet kl. 9-13 og den 10. december på skolen kl. 9-11.

Ruds-Vedby Skole
4. årgang: Den 9. september på museet kl. 9-13 og den 3. oktober på skolen kl. 9-11.

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til lærerevalueringen
Klik her for at komme til elevevalueringen

Scroll to Top