Det Store Forfatterværksted i Kalundborg 23/24

I Kalundborg Kommune er det forfatterne Lærke Malmbak, Anna Møller og Inez Galvilanes der kommer til at stå for Det Store Forfatterværksted. To dage, 4. lektioner pr. dag.

Hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Indhold

Forfatteren som klassen arbejder med tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som hun/han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra forfatteren i en faciliterende samtale for, at vise eleverne, hvordan tekster bliver bedre af redigering. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet.
Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Workshoppen afholdes af Lærke Malmbak, Anna Møller og Inez Galvilanes
Den forberedende workshop afholdes: 1. marts 2024 kl. 12-14
Sted:
Musisk Skole, Kalundborg, kultursalen.

Tidsplan skoleåret 23/24

Hver klasse arbejder på egen skole to skoledage de første 4. lektioner.

Bregninge Bjergsted Friskole 5. årgang
Den 6. og 7. marts, underviser: Lærke Malmbak

Buerup Skole 5. årgang
Den 11. og 12. marts, underviser: Anna Møller

Firhøjskolen 5. årgang
Den 13. og 14. marts, underviser: Lærke Malmbak

Friskolen i Ubby 5. årgang
Den 18. og 19. marts, underviser: Inez Gavilanes

Gørlev Skole 5. årgang
Den 20. og 21. marts, underviser: Lærke Malmbak

Højbo Friskole 5. årgang
Den 2. og 3. april, underviser: Lærke Malmbak

Hvidebækskolen 5. årgang
Den 8. og 9. april, underviser: Anna Møller

Kalundborg Friskole 5. årgang
Den 10. og 11. april, underviser: Lærke Malmbak

Kirke Helsinge Skole 5. årgang
Den 15. og 16. april, underviser: Anna Møller

Løve Skole 5. årgang
Den 17. og 18. april, underviser: Lærke Malmbak

Raklev Skole 5. årgang
Den 22. og 23. april, underviser: Anna Møller

Rørby Skole 5. årgang
Den 24. og 25. april, underviser: Lærke Malmbak

Rynkevangskolen 5. årgang
Den 29. og 30. april, underviser: Anna Møller

Sæby Hallenslev Friskole 5. årgang
Den 13. og 14. maj, underviser: Anna Møller

Tømmerup Friskole 5. årgang
Den 15. og 16. maj, underviser: Lærke Malmbak

Vinde Helsinge Friskole 5. årgang
Den 27. og 28. maj, underviser: Anna Møller

Årby Skole 5. årgang
Den 29. og 30. maj, underviser: Lærke Malmbak

Høng Skole
5.b: Den 3. og 4. juni, underviser: Anna Møller

Nyrupskolen
5.a: Den 10. og 11. juni, underviser: Anna Møller
5.b: Den 12. og 13. juni, underviser: Lærke Malmbak

Skolen på Herredsåsen
5.a: Den 17. og 18. juni, underviser: Anna Møller. AFLYST!
5.b: Den 19. og 20. juni, underviser: Lærke Malmbak

Svebølle Skole
5.a: Den 11. og 12. marts, underviser: Inez Gavilanes

Tømmerup Skole 5. årgang
Den 4. og 5. marts, underviser: Inez Gavilanes

Svallerup Specialskole 5. årgang
Den 13. og 14. marts, underviser: Inez Gavilanes

Sejerø Skole 5. årgang
Den 19. og 20. marts, underviser: Anna Møller

Høng Privatskole 5. årgang
Den 4. og 5. april, underviser: Inez Gavilanes

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elev- evalueringen

Klik her for at komme til lærer- evalueringen

Scroll to Top