Det Store Forfatterværksted i Kalundborg 24/25

I Kalundborg Kommune er det forfatterne Anna Møller og Inez Galvilanes der står for Det Store Forfatterværksted. To dage, 4. lektioner pr. dag.

Hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Indhold

Forfatteren som klassen arbejder med tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som hun/han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra forfatteren i en faciliterende samtale for, at vise eleverne, hvordan tekster bliver bedre af redigering. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet.
Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Workshoppen afholdes af Anna Møller og Inez Galvilanes
Den forberedende workshop afholdes: Den 4. december fra kl. 13-15.
Sted:
findes

Tidsplan skoleåret 24/25

Hver klasse arbejder på egen skole to skoledage. Anna Møller begynder sit forløb fra 1 lektion og Inez Galvilanes fra 3. lektion, dvs. fra omkring 10-tiden.

Bregninge Bjergsted Friskole 5. årgang
Den 7. og 8. januar, underviser: Inez Galvianes

Buerup Skole 5. årgang
Den 14. og 15. januar, underviser: Inez Galvianes

Firhøjskolen 5. årgang
Den 21. og 22. januar, underviser: Inez Galvianes

Friskolen i Ubby 5. årgang
Den 9. og 10. januar, underviser: Anna Møller

Gørlev Skole 5. årgang
Den 28. og 29. januar, underviser Inez Galvianes

Højbo Friskole 5. årgang
Den 4. og 5. februar, underviser: Inez Galvianes

Høng Privatskole 5. årgang
Den 25. og 26. februar, underviser: Inez Galvianes

Høng skole 5. årgang
5. a: Den 4. og 5. marts, underviser: Inez Galvianes
5. b: Den 11. og 12. marts, underviser: Inez Galvianes

Hvidebæk Skole 5. årgang
Den 18. og 19. marts, underviser: Inez Galvianes

Kalundborg Friskole 5. årgang
Den 14. og 15. januar, underviser: Anna Møller

Kirke Helsinge Skole 5. årgang
Den 21. og 22. Januar, underviser: Anna Møller

Løve Skole 5. årgang
Den 24. og 25. marts, underviser: Inez Galvianes

Nyrup Skole 5. årgang
5. a: Den 28. og 29. januar, underviser: Anna Møller
5. b: Den 4. og 5. februar, underviser Anna Møller

Raklev skole 5. årgang
Den . 11. og 12. februar, underviser: Anna Møller

Rørby Skole 5. årgang
Den 18. og 19. februar, underviser: Anna Møller

Rynkevang Skole, 5. årgang
Den 25. og 26. februar, underviser: Anna Møller

Skolen På Herredsåsen 5. årgang
5. a. Den 4. og 5. marts, underviser: Anna Møller
5. b. Den 11. og 12. marts, underviser Anna Møller

Vinde Helsinge Friskole
5.b: Den 19. og 18. marts, underviser: Anna Møller

Tømmerup Friskole 5. årgang
Den 25. og 26. marts, underviser: Anna Møller

Tømmerup Skole 5. årgang
Den 26. og 27. marts, underviser: Inez Gavilanes

Svebølle Skole
5.a: Den 1. og 2. april, underviser Inez Galivanes
5.b: Den 7. og 8. april, underviser: Inez Galvianes

Årby Skole 5. årgang
Den 8. og 9. april, underviser: Anna Møller

Svallerup Specialskole 5. årgang
Den 3. og 4. april, underviser: Inez Gavilanes

Sæby Hallenslev Friskole
5.a: Den 29. og 30. april, underviser: Inez Galvianes

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elev- evalueringen

Klik her for at komme til lærer- evalueringen

Scroll to Top