Det Store Forfatterværksted i Odsherred 24/25

To dage, 8 lektioner kommer forfatteren Lærke Malmbak rundt i alle 5. klasserne og står for det Store Forfatterværksted.
Hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Indhold

Forfatteren som klassen arbejder med tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som hun/han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra forfatteren i en faciliterende samtale for, at vise eleverne, hvordan tekster bliver bedre af redigering. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop med Lærke Malmbak

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet.
Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Den forberedende workshopdato: torsdag d. 23/1 2025 kl. 16-19.
Sted:
Information følger

Tidsplan skoleåret 24/25

Hver klasse arbejder to skoledage, 4 lektioner pr. dag
Start- og sluttidspunktet afstemmes skolens ringetider

Asnæs Skole 5.a
Den 4., og 5. februar, underviser: Lærke Malmbak

Asnæs Skole 5.a
Den 6. og 7. februar, underviser: Lærke Malmbak

Asnæs Skole 5.a
Den 18. og 19, februar, underviser: Lærke Malmbak

Egebjerg Skole 5. årgang
Den 4. og 5. marts, underviser: Lærke Malmbak

Fårevejle 5. årgang
Den 11. og 12. marts, underviser: Lærke Malmbak

Højby Skole 5. årgang
Den 18. og 19. marts, underviser: Lærke Malmbak

Hørve Skole 5. årgang
Den 25. og 26. marts, underviser: Lærke Malmbak

Nykøbing Skole 5. årgang
Den 8. og 9. april, underviser: Lærke Malmbak

Odden Skole 4.,5. og 6. årgang
Den 23. og 24. april, underviser: Lærke Malmbak

Vig Skole 5.a
Den 29. og d. 30. april, underviser: Lærke Malmbak

Vig Skole 5.b
Den 6. og 7. maj, underviser: Lærke Malmbak

Rørvig Friskole 5. årgang
Den 13. og 14. maj, underviser: Lærke Malmbak

Nr. Asmindrup Skole 5. årgang
Den 15. og 16. maj, underviser: Lærke Malmbak

Vallekilde Hørve Friskole 5. årgang
Den 27. og 28. maj, underviser: Lærke Malmbak

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elev- evalueringen

Klik her for at komme til lærer- evalueringen

Scroll to Top