Det Store Forfatterværksted i Ringsted 23/24

Over to dage, dvs. 8 lektioner i alt vil tegneserietegner, illustrator og forfatter Palle Schmidt som sidste skoleår komme rundt i alle 5. klasserne og stå for det Store Forfatterværksted.

Palle er også underviser på Forfatterskolen for børn og unge i Ringsted, og hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på Palles forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Indhold

Palle Schmidt tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra Palle i en faciliterende samtale for at vise eleverne, hvordan tekster bliver bedre af redigering. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop med Palle

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet.
Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 11. januar kl. 14.00- 17.00
Sted: Hækkerupvej 1, 4100 Ringsted

Tidsplan skoleåret 23/24

Hver klasse arbejder på egen skole to sammenhængende dage, 4 lektioner pr. dag i tidsrummet kl. 9.00- 13.00.

Bifrost Specialskole 5. årgang
Den 15. og 16. januar kl. 9.00-13.00
Den 17. og 18. januar kl. 9.00-13.00

Byskov afd. Asgård Almen 5. årgang
5 aa: Den 22. og 23. januar kl. 9.00-13.00

Byskov afd. Asgård Special 5. årgang
5. ac: centerklasse (special)Den 24. og 25. januar kl. 9.00-13.00

Byskov afd. Benløse Almen 5. årgang
5. ba: Den 29. og 30. januar kl. 9.00-13.00
5. bb: Den 31. og 1. februar kl. 9.00-13.00

Dagmarskolen 5. årgang
5. a Den 5. og 6. februar kl. 9.00-13.00
5. b Den 7. og 8. februar kl. 9.00-13.00
5. c Den . 10. og 11. april kl. 9.00-13.00

Nordbakkeskolen 5. a
Den 26. og 27. februar kl. 9.00-13.00

Søholmskolen 5. a
Den 28. og 29. februar kl. 9.00-13.00

Valdemarskolen 5. årgang
5. a Den 4. og 5. marts kl. 9.00-13.00
5. b Den 6. og 7. marts kl. 9.00-13.00

Vigersted Skole 5. a
Den 11. og 12. marts kl. 9.00-13.00

Kværkeby 5. årgang
Den 18. og 19. marts kl. 9.00-13.00

Ringsted Ny Friskole 5. a
Den 20. og 21. marts kl. 9.00-13.00

Sct. Joseph Skole 5. a
Den 3. og 4. april kl. 9.00-13.00

Allindelille Friskole 5. årgang
Den 8. og 9. april kl. 9.00-13.00

Kildeskolen 5.a
Den 15. og 16. april kl. 9.00-13.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Her link til elev- evalueringen

Her link til lærerevalueringen

Scroll to Top