Det Store Forfatterværksted i Slagelse 24/25

Alle 5. klasser i Slagelse får besøg af enten Lærke Malmbak eller Inez Gavilanes på egen skole i Det Store Forfatterværksted. Forløbet varer over to dage à 4 lektioner, i alt 8 lektioner.

Hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på et forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Indhold

Forfatteren som klassen arbejder med tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som hun/han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra forfatteren i en faciliterende samtale for, at vise eleverne, hvordan tekster bliver bedre af redigering. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Den forberedende workshop afholdes med Lærke Malmskov og Inez Gavilanes
Sted: Folkebiblioteket i Slagelse.
Dato: Den 14. august fra kl. 13-16.

Tidsplan skoleåret 24/25

2024

Marievangskolen, underviser: Inez Gavilanes
5.a: Den 20. og 21. august
5.b: Den 27. og 28. august
5.c: Den 3. og 4. september
5.d: den 10. og 11. september

Vemmelev Skole, underviser: Lærke Malmbak
5.a: Den 20. og 21. august
5.b: Den 27. og 28. august

Stillinge Skole, underviser Inez Gavilanes:
5.a: Den 17. og 18. september
5.b. Den 24. og 25. september

Antvorskov Skole, underviser: Inez Gavilanes
5. a Den 1. og 2. oktober
5.b: Den 8. og 9. oktober
5. c: 21. og 22. oktober
5. d: 28. og 29. oktober

Baggesenskolen, underviser: Lærke Malmbak
5.a: Den 3. og 4. september
5.b: Den 10. og 11. september

Broskolen, underviser: Lærke Malmbak
5.a: Den 17. og 18. september
5.b: Den 19. og 20. september

Dalmoseskole 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a Den 1. oktober og 2. oktober

Hashøjskolen, underviser Inez Gavilanes:
5.a: Den 19. og 20. november

Søndermarkskolen 5. årgang, underviser: Inez Gavilanes
5. a Den 26. og 27. november

Solskinsskolen 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a Den 8. oktober og 9. oktober
5. b. Den 22. oktober og 23. oktober
5. c. Den 29. og 30 oktober

Kirkeskovskolen 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a Den 12. og 13. november

Hvilebjergskolen 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a 19. og 20. november

Slagelse Heldagsskole 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a 21. og 22. november

Storebæltskolen 5. årgang, underviser: Lærke Malmbak
5. a Den 26. og 27. november

Rosenkilde Skole, underviser Lærke Malmbak:
5.b. Den 9. og 10. december

Nymarksskolen 5. årgang, underviser: Inez Gavilanes
5. a: Den 2. og 3. december
5. b: Den 10. og 11. december
5. c: Den 17. og 18. december

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elev-evalueringen
klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top