Det Store Forfatterværksted i Sorø 23/24

Alle 5. klasser i Sorø skal to dage, 8 lektioner i Det Store Forfatterværksted med Synne Kristine Eriksen, som også er underviser på Forfatterskolen for Børn og Unge i Sorø.

Hvis man efter forfatterforløbet skulle have lyst til flere skriverier, så klik ind på Forfatterskolens hjemmeside og find muligheder for at gå på Synnes forfatterhold: https://forfatterskolenforunge.com/

Læringsmål

Det Store forfatterværksted er udviklet til danskfaget i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • bruger inspirationen fra en professionel forfatterens virke i egen skriveproces
  • producerer litterære tekster guidet af en professionel forfatter
  • oplever troen på egen skriveproces, at alle har en interessant historie at fortælle
  • får vækket interessen for litteratur og læselysten i arbejdet med professionel forfatter
  • finder ud af, at forfatterskole er noget man kan gå til

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for danskfaget i 5.kl.

Forberedelse

  • Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
  • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner

Fremstilling

  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.

Indhold

Forfatteren som klassen arbejder med tager udgangspunkt i sin egen skrivepraksis, sit eget forfatterskab og i de forfatterskaber, som hun/han er inspireret af. Undervisningen bliver baseret på inspirerende og legende skriveøvelser, der giver børnene rum til at udfolde fantasien og fortællelysten. Der findes ikke en rigtig eller en forkert måde at løse skriveopgaverne på, og normalt vigtige ting som stavning og tegnsætningen er her sat på pause.

Eleverne vil gennem forløbet også få et indblik i forfatterens arbejde med litterære valg, fortællingens komponenter, sproglige virkemidler, rytme, metaforik, synsvinkler og genrer.

Undervejs læses teksterne højt, og eleverne får feedback fra forfatteren i en faciliterende samtale for, at vise eleverne, hvordan tekster kan blive bedre. Forfatteren tilpasser undervisningen undervejs, så den passer til klasses interesser og eventuelle udfordringer i et samarbejde med hver enkelt lærer. Forløbet vil derfor udforme sig forskelligt fra sted til sted.

Men fælles for alle er, at børnene skal mærke det menneskelige nærvær, som man møder hos en kunstner, der kender sine egne dybder og sin egen måde at være kreativ.

Hvis klassen selv ønsker det, kan man med fordel selv afslutte ”Det store forfatterværksted med en lille udgivelse, hvor de børn der har lyst og tør, læser højt, og hvor alle børnene udstiller deres bøger. Men dette er på ingen måde et krav. Processen er vigtigst.

Forberedende workshop med Synne

For at styrke samarbejdet mellem dansklæreren og forfatter skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i forfatterværkstedet.
Workshoppen er udover forberedelse til dagene med forfatter også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med kreative skriveprocesser og litteratur i egen undervisning.

Forberedende lærerworkshop – Kumult-forløb i 5. klasse: Det Store Forfatterværksted
Workshop 1 for lærere i nord: Onsdag den 28. juni 2023 kl. 8.00-9.30
Sted: Holbergskolen i Konferencelokalet på 1. sal
Workshop 2 for lærere i syd: Onsdag den 28. juni 2023 kl. 10.30-12.00
Sted: Sorø Borgerskole, lokale F14

Tidsplan skoleåret 23/24

Stenlille skole 5.A
Første forfatterdag d. 28. februar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 29. februar kl. 8.00-12.00
Stenlille skole 5.B
Første forfatterdag d. 8. januar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 9. januar kl. 8.00-12.00

Ruds Vedby skole 5.A
Første forfatterdag d. 15. januar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 16. januar kl. 8.00-12.00

Holbergskolen 5.A
Første forfatterdag d. 5. februar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 6. februar kl. 8.00-12.00
Holbergskolen 5.B
Første forfatterdag d. 22. januar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 23. januar kl. 8.00-12.00

Sorø Borgerskole 5.A
Første forfatterdag d. 24. januar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 25. januar kl. 8.00-12.00
Sorø Borgerskole 5.B
Første forfatterdag d. 29. januar kl. 8.00-12.00
Anden forfatterdag d. 30. januar kl. 8.00-12.00

Pedersborg skole 5.X
Første forfatterdag d. 31. Januar kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag d. 1. februar kl. 8.00- 12.00

Frederiksberg skole 5.A
Første forfatterdag d. 19. februar kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 20. februar kl. 8.00- 12.00
Frederiksberg skole 5.B
Første forfatterdag d. 26. februar kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 27. februar kl. 8.00- 12.00
Frederiksberg skole 5.C
Første forfatterdag d. 4. marts kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 5. marts kl. 8.00- 12.00

Sorø Privatskole 5.X
Første forfatterdag d. 11. marts kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 12. marts kl. 8.00- 12.00
Sorø Privatskole 5.Y
Første forfatterdag d. 18. marts kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 19. marts kl. 8.00- 12.00
Sorø Privatskole 5.Z
Første forfatterdag d. 21. marts kl. 8.00- 12.00
Anden forfatterdag 22. marts kl. 8.00- 12.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elev- evalueringen

Klik her for at komme til lærer- evalueringen

Scroll to Top