Dramalaboratoriet 24/25

I Dramalaboratoriet i Odsherred arbejder klassen med et undervisningsforløb, hvor eleverne kommer rundt om forskellige fagligheder i scenekunsten.

Læringsmål

Dramalaboratoriet er udviklet til danskfaget på 1. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan improvisere med kropssprog og stemme
  • har viden om enkelt kropssprog
  • kan deltage i rollelege og rollespil
  • har viden om dramatiske roller

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensområderne

Aktiviteter på workshop på teateret

Dagen foregår på Odsherred Teater, hvor I enten har Henrik eller Helle som underviser.
Skal I besøge Helle Christence Ankerstjerne på teateret går vi på opdagelse i teateret. Vi skal finde forskellige elementer på en rundtur rundt på teateret som vi skal bruge i vores workshop. Vi skal høre et manuskript, arbejde med en scenemodel og tage kostumer på, så vi kan blive forskellige roller. Vi skal lave gulvøvelser og vores egen figur, figuren skal vi tegne ind i historien og vi skal sminke os.

Skal I besøge Henrik Ipsen kommer vi på opdagelse i teaterets verden. Vi kommer på en rundtur rundt på teateret og bagefter skal vi prøve en række dramaøvelser. Øvelserne har fokus på individet og på gruppen og på at mærke og bruge sin krop. Vi skal også arbejde med lys og mørke som et scenekunstnerisk virkemiddel. Opmærksomhed, undren og fokus på krop, stemme og fællesskab er faglige udgangspunkter for workshoppen.

Forberedelse til dramalaboratoriet

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen. Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med inspiration, dramaøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Lærerne skal medbringe skriveredskaber og papir eller en bærbar pc til noter.

Inden I går fra workshoppen skal I aflevere jeres mailadresse samt telefonnummer til Helle eller Henrik.

Helle underviser i klasselokalet. Henriks workshop kan foregå i klasselokalet. Nogle vil givetvis have mulighed for at booke et andet rum, det skal dog, i så fald, ikke være en gymnastiksal.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstnere, skal alle involverede lærere deltage i en to timers lærerworkshop, hvor delene i forløbet gennemgås og nogle afprøves. Herudover taler vi også forberedende sammen om besøget i klassen. Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man kan arbejde med inspiration, dramaøvelser og kropslige udtryk i sin undervisning.

Inden I går fra workshoppen skal I aflevere jeres mailadresse samt telefonnummer til Helle eller Henrik. Vi kommunikerer herefter med jer på telefon. Medbring evt. skriveredskaber og papir eller en bærbar pc.

Den forberedende lærerworkshop afholdes: d. 29. august 2024 kl.16-18
Sted: Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sj.

Tidsplan skoleåret 24/25

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i datoplanen.

Dramalaboratoriet starter kl. 9. 00 og slutter kl. 13.00 (afhængig af transporttider).
Alle dage foregår på Odsherred Teater.

Egebjerg Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 17. sept. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 23. sept. på Odsherred Teater

Nr. Asmindrup Friskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 30. sept. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 25. sept. på Odsherred Teater

Vallekilde-Hørve Friskole 1. kl.
Undervisning med Henrik d. 9. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 30. sept. på Odsherred Teater

Hørve Skole 1. kl.
Undervisning med Henrik d. 7. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 27. sept. på Odsherred Teater

Rørvig Friskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 18. sept. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 23. sept. på Odsherred Teater

Asnæs Skole 1. klasser
1.a: Undervisning med Henrik d. 8. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
1.a: Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 26. sept. på Odsherred Teater
1.b: Undervisning med Henrik d. 4. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
1.b: Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 26. sept. på Odsherred Teater

Fårevejle Skole 1. kl.
Undervisning med Henrik d. 10. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 1. okt. på Odsherred Teater

Odden Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 26. sept. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 23. sept. på Odsherred Teater

Nykøbing Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 19. sept. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 23. sept. på Odsherred Teater

Vig Skole
1.a: Undervisning med Helle d. 1. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
1.a: Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 24. sept. på Odsherred Teater
1.b: Undervisning med Helle d. 2. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
1.b: Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 24. sept. på Odsherred Teater

Højby Skole
Undervisning med Helle d. 3. okt. på Odsherred Teater (i Lille Sal)
Forestilling “Bjørnen som ikke var” d. 25. sept. på Odsherred Teater

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top