Dramalaboratoriet 23/24

Dramalaboratoriet i både Sorø, Ringsted og Slagelse foregår på de deltagende skoler over én dag. Elever på 1. klassetrin arbejder klassevis med dramaaktiviteter og i løbet af dagen ser første årgang i fællesskab forestillingen SMÅ DØDE DYR.

Dagen varetages af skuespillere og dramapædagogiske undervisere fra Sjællands Teater FAIR PLAY i samarbejde med klassens dansklærer.

SMÅ DØDE DYR er en forestilling med det evigtgyldige tema; døden. Forestillingen er baseret på Ulf Nilssons børnebog af samme navn.

Med forestillingen SMÅ DØDE DYR sættes temaet ind i et univers, der er rart at være i, og som både er sjovt og rørende på samme tid.

En dag finder Ester og hendes lillebror en død humlebi. De beslutter sig for at begrave den og lave et begravelsesfirma med Verdens Bedste Begravelser – for dyr.

Til en rigtig begravelse skal man bruge: En spade, pinde til kors, smukke gravsten, hammer og søm, små og store æsker, pensel og maling, blomster, blomsterfrø og digte!

Og selvfølgelig nogle døde dyr. De finder bl.a.: En hane, ni mus, tre sild og en solsort, der hedder Lille Far.

Deres legende univers fører til både jordnære og humoristiske refleksioner over livet og døden.

Forestillingen, der tidligere har spillet med succes gennem 5 sæsoner, genopsættes i år i en opdateret version.

I sidste spilleperiode blev forestillingen bl.a. modtaget med ordene:

 ”Teatret Fair Play rammer barnets nysgerrige tanker om livet og døden med en sjov og jordnær poesi i forestillingen ‘Små døde dyr’.

… få sekunder inde i forestillingen bliver man klar over, at man er ankommet til Ulf Nilssons forunderlige univers af dødspoesi – netop skabt for de små børn, for hvem livet og døden er lige fantastisk at udforske. Og man ser selv de mindste dyr på scenen blive så omhyggeligt begravet i æsker og kasser, at man næsten bliver lidt misundelig. Tænk hvis man en dag selv kunne blive lagt lige så betænksomt i en kiste …

… Scenen er sjov og fuld af leg med en græsplæne og en masse ting væltet op i en trillebør. Scenografen Tanja Bovin har et skønt blik for det magiske i det hverdagsagtige, så hun kan trylle hvilken som helst æske om til den smukkeste Snehvide-kiste.

… Netop det upatetiske fungerer så overbevisende i Robert Parrs afbalancerede instruktion.”

Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.dk

Teaterlaboratoriet er lavet af Sjællands Teaters afdeling FAIR PLAY i samarbejde med Kumult!

Læringsmål

Teaterlaboratoriet er udviklet til danskfaget på 1. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

 • kan omsætte mundtlig fortælling til dramatisk udtryk
 • bevidstgøres om betydningen af kropssproget
 • udvikler indlevelses- og fortolkningsevnen ved at træde i nye karakterer
 • oplever, at dramatik er en brugbar udtryksform i mange sammenhænge
 • oplever teaterets magi ved selv at komme i teateret

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

 • Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
 • Eleven kan deltage i rollelege og rollespil
 • Eleven har viden om enkelt kropssprog
 • Eleven har viden om dramatiske roller

Oplevelse og indlevelse

 • Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder
 • Eleven kan følge forløbet i en fortælling

Indhold

Forberedelse til dramadagen

I god tid før dramadagen, skal I sikre jer, at der er booket lokaler til dagens aktiviteter. Der er behov for et aflukket lokale til forestillingen + et aflukket lokale til hver af de klasser, som skal deltage på jeres skole. Lokalerne skal være så store som muligt (byt evt. lokale med en kollega), men vi indretter os selvfølgelig efter den plads, vi har.

Det praktiske på dagen

Sjællands Teater har brug for kontaktoplysninger på en lærer eller administrativ medarbejder, som sikrer, at lokaler er booket, og at beskeder fra teatret går ud til de rette lærere.

8:00 Opstilling af forestilling begynder. Der er brug for hjælp fra skolen til indbæring (evt. fra skolens serviceafdeling)

9:00 Dramadagen starter for elever. Eleverne undervises klassevis af skuespiller/dramapædagogisk underviser i separate lokaler

10:15 Forestilling i salen

Spisepause

11:30 Eleverne undervises klassevis af dramapædagogisk personale i separate lokaler

13:00 Dramadagen slutter for elever

13:00-14:00 Teatret pakker forestillingen ned. Der er brug for hjælp fra skolen til nedpakning og udbæring (evt. fra skolens serviceafdeling)

De eksakte tider aftaler vi med skolens kontaktperson forinden.
Vi gør alt, hvad vi kan for at følge skolens normale pauseplan.

Aktiviteter på dagen

På dramadagen arbejdes der med dramaøvelser, scenekunst, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk for at bearbejde og nærme sig fortolkninger og tematikker i forestillingen på anderledes måder end dem, eleverne er vant til. Der sættes fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til forestillingen. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

I dramaaktiviteterne lægges der vægt på samspillet med gruppen frem for ensidig fokus på egen præstation.

Efter teaterdagen

Forestillingen kan være oplæg til et videre danskforløb med afsæt i teatrets undervisningsmateriale.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og skuespiller, så skal alle involverede lærere deltage i den forberedende lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til dramalaboratoriet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes tirsdag d. 5. september kl. 13:00-15:00
Sted:
Det Lille Teater, Slagelse

Tidsplan skoleåret 23/24

2024

Baggesenskolen 1. årgang
Tirsdag d. 26. september (1. a og 1. b)

Marievangsskolen 1. årgang
Onsdag d. 27. september (1. a, 1.b og 1. c)

Nymarksskolen 1. årgang
Torsdag d. 28. september (1. a, 1. b. og 1. c)

Broskolen 1. årgang
Fredag d. 30. september (1. a og 1. b)

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top