Dramalaboratoriet 23/24

Dramaforløbet i Kalundborg foregår over to dage på skolen. Klassen arbejder med et undervisningsforløb, hvor eleverne kommer rundt om forskellige faglige elementer i scenekunsten. På forløbets første dag får klassen en workshop på skolen med Helle Ankerstjerne. På forløbets anden dag får klassen en workshop på skolen med skuespiller Henrik Ipsen. Workshop 1 og 2 er forskellige i indhold og form med de to kunstnere -og ligger ikke alle i forlængelse af hinanden.

Dramaforløbet er lavet af Odsherred Teater i samarbejde med Kumult!

Læringsmål

Dramalaboratoriet er udviklet til danskfaget på 1. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan improvisere med kropssprog og stemme
  • har viden om enkelt kropssprog
  • kan deltage i rollelege og rollespil
  • har viden om dramatiske roller

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensområderne

Aktiviteter på workshop 1 og workshop 2

I workshop 1 møder I forfatter Helle Ankerstjerne. Vi går på opdagelse i teatrets verden.
Vi skal arbejde med en scenemodel og vi skal lave masker. Vi laver lyde og stemmer til vores masker, og så skal vi prøve at sminke os og tage kostumer på, så vi kan blive forskellige roller.

I workshop 2 møder I skuespiller Henrik Ipsen, som tager jer igennem en række dramaøvelser. Øvelserne har fokus på individet og på gruppen og på at mærke og bruge sin krop på scenegulvet. Opmærksomhed, grin og fokus på krop, stemme og fællesskab er udgangspunkter i denne del af forløbet.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i rækkefølgen.

Forberedelse til dramalaboratoriet

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen. Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med inspiration, dramaøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Lærerne skal medbringe skriveredskaber og papir eller en bærbar pc til noter.

Inden I går fra workshoppen skal I aflevere jeres mailadresse samt telefonnummer til Helle eller Henrik.

Helle underviser i klasselokalet. Henriks workshop kan foregå i klasselokalet. Nogle vil givetvis have mulighed for at booke et andet rum, det skal dog, i så fald, ikke være en gymnastiksal.


1. årgang på Firhøjskolen. Dramadag med kulturformidler Helle Ankerstjerne. Januar 2024

Kumult – Odsherred Teater kommer snart på besøg i din 1. klasse.

VIGTIG INFO TIL LÆREREN:

Husk at bytte timer, så du kan følge klassen i de 4 lektioner/2 moduler begge dage.

Den faglærer, der har deltaget på workshoppen, skal deltage sammen med kunstneren og være sammen med klassen i de moduler eller lektioner, hvor der er kunstnerbesøg.

Klassen skal være klar til at få undervisningsbesøg à to gange, der ikke er kontinuerligt forbundne. Den første gang med en kulturformidler og den anden gang med en skuespiller fra Odsherred teater. Det betyder, at I skal forberede klassen på, at I får kunstnere ud i et forløb om scenekunst, som laver vidt forskellige ting. Det er et tværfagligt samarbejde med klassens lærer, som kender eleverne. Kunstneren må ikke opleve at stå alene med børnene. Har I specialbørn, så anbefaler vi, at sætte en ekstra voksen af til evt. udfordrede børn -udover den faglærer, der er tilknyttet forløbet.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og undervisere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i undervisningen.
Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med inspiration, teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 4. januar 2023 kl. 12.00-15.00
Sted: Musisk Skole, 4400 Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 23/24

To dages teaterundervisning på egen skole. De to besøg er ikke kontinuerligt forbundne.
Begge dage kl. 9.00- 12.45

2024

Sejerø Skole (vær obs. på transporttid)
Undervisning med Helle d. 8. januar og med Henrik d. 12. juni 2024

Buerup Skole
Undervisning med Helle d. 9. januar og Henrik d. 10. januar

Firhøjskolen 1. kl.
Undervisning med Helle d. 10. januar og undervisning med Henrik d. 11. januar

Friskolen i Ubby 1. kl.
Undervisning med Helle d. 11. Januar og undervisning med Henrik d. 15. januar

Gørlev skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 15. Januar og undervisning med Henrik d. 16. januar 2024

Højbo Friskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 16. Januar og undervisning med Henrik d. 13. juni 2024

Høng Privatskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 17. Januar og undervisning med Henrik d. 18. januar

Høng Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 29. februar og undervisning med Henrik d. 29. maj
Undervisning med Helle d. 4. marts og undervisning med Henrik d. 30. maj

Hvidebækskolen 1. kl.
Undervisning med Helle d. 18. Januar og undervisning med Henrik d. 22. januar

Kalundborg Friskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 22. Januar og undervisning med Henrik d. 23. januar

Kirke Helsinge skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 23. januar og undervisning med Henrik d. 24. januar

Nyrupskolen 1. kl.
1. a Undervisning med Helle d. 24. januar og undervisning med Henrik d. 25. januar
1. b Undervisning med Helle d. 25. januar og undervisning med Henrik d. 3. juni

Raklev Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 29. januar
Undervisning med Henrik Ibsen d. 4. juni er aflyst.

Rørby skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 30. januar og undervisning med Henrik d. 5. juni

Rynkevangskolen 1. kl.
Undervisning med Helle d. 31. januar og undervisning med Henrik d. 6. juni

Bregninge Bjergsted Friskole 1. kl.
1. a Undervisning med Helle d. 1. februar og undervisning med Henrik d. 7. juni

Sigrid Undset Skolen 1. kl.
1. a Undervisning med Helle d. 6. februar og undervisning med Henrik d. 13. maj

Skolen på Herredsåsen 1. kl.
1. a Undervisning med Helle d. 7. februar og undervisning med Henrik d. 14. maj
1. b Undervisning med Helle d. 8. februar og undervisning med Henrik d. 15. maj

Svebølle skole 1. kl.
1. a. Undervisning med Helle d. 19. februar og undervisning med Henrik d. 16. maj

Sæby Hallenslev 1. kl.
Undervisning med Helle d. 21. februar og undervisning med Henrik d. 22. maj

Tømmerup Friskole 1.kl.
Undervisning med Helle d. 22. februar og undervisning med Henrik d. 23. maj

Vinde Helsinge Friskole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 26. februar og undervisning med Henrik d. 24. maj

Ørslev Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 27. februar og undervisning med Henrik d. 27. maj

Årby Skole 1. kl.
Undervisning med Helle d. 28. februar og undervisning med Henrik d. 28. maj

Tømmerup Skole, 1. årgang
Undervisning med Helle d. 5. marts og undervisning med Henrik d. 31. maj

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top