Dramalaboratoriet 23/24

I dramalaboratoriet “Mod, fantasi og krop” bliver eleverne præsenteret for en række dramaøvelser og lege, der styrker elevernes mod, kreativitet og samarbejdskompetencer. Med en legende og fantasifuld tilgang med afsæt i teatrets virkemidler får eleverne udfordret deres fysik og kropsforståelse og oplever både nye sider af sig selv og sine kammerater, der alt sammen er med til at styrke fællesskabet og en selv. Dramalaboratoriet er faciliteret af de to professionelle skuespillere Adam Ild Rohweder og Magnus Bruun.

Læringsmål

Dramalaboratoriet er udviklet til danskfaget på 7. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

 • føler tryghed ved at stå alene foran andre og tale til f.eks. klassen.
 • tør bruge sin fantasi i alle aspekter af hverdagen.
 • leger med sin kreativitet og igennem det slipper forestillingen om en speciel måde, han/hun skal være på for at passe ind.
 • oplever, hvordan arbejde med drama kan skabe anderledes fællesskabe.
 • oplever, hvordan arbejde med improvisation er med til at lære en selv at kende på nye måder uden begrænsninger.
 • finder nye måder at udfolde sig på kropsligt.
 • fastholdes i fortsat at bruge fantasien, legen, grin og kreative tosserier i sin læringstilgang.

Læringsmålene er udledt af færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
 • Eleven har viden om krop og identitet.
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.
 • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.
 • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.

Indhold

På dramadagen arbejdes der med improvisationsøvelser, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk. Der sættes fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til de rollelege og dramaøvelser, som de går ind i. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

I dramaaktiviteterne lægges der vægt på samspillet med gruppen frem for ensidig fokus på egen præstation.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og skuespillere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de dramaøvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs, når skuespillerne kommer på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til dramadagen også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med dramaøvelser, rollelege, scenekunstens virkemidler og kropslige udtryk i egen undervisning.

I skoleåret 23/24 er den forberedende lærerworkshop d. 8. august 2023 kl. 8.30- 11.30 i Hvalsø Kulturhus

Tidsplan skoleåret 23/24

Alle dage fra kl. 08:00-12:45

Hvalsø Skole
7. x den 22. august (Multirum 1)
7. y den 29. august (Kultursalen)
7. z den 30. august (Kultursalen)

Trællerup Skole
7. a den 23. august (salen er booket af Nikolaj)
7. b den 25. august (salen er booket af Ditte)

Kirke Såby Skole
7. kl. den 1. september (lokale er booket af Ida)

Allerslev Skole
7. a den 5. september (booket af Ida, Julie og Christina)
7. b den 6. september (booket af Ida, Julie og Christina)
7. c den 8. september (booket af Ida, Julie og Christina)

Kirke Hyllinge Skole
7. s den 12. september (gymnastiksal er booket af Gitte/Lise)
7. t den 13. september (gymnastiksal er booket af Gitte/Lise)

Osted Skole
7. kl. den 15. september (gymnastiksal er booket af Ida)

Bramsnæsvig Skole
7. a.: den 18. september (lokale er booket)
7. b.: den 19. september (lokale er booket)

Firkløverskolen
7. årgang den 26. september (lokale er booket)

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evaluering for eleverne

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top