Dramalaboratoriet 24/25

I dramalaboratoriet “Mod, fantasi og krop” bliver eleverne præsenteret for en række dramaøvelser og lege, der styrker elevernes mod, kreativitet og samarbejdskompetencer. Med en legende og fantasifuld tilgang med afsæt i teatrets virkemidler får eleverne udfordret deres fysik og kropsforståelse og oplever både nye sider af sig selv og sine kammerater, der alt sammen er med til at styrke fællesskabet og en selv. Dramalaboratoriet er faciliteret af de to professionelle skuespillere Adam Ild Rohweder og Magnus Bruun.

Læringsmål

Dramalaboratoriet er udviklet til danskfaget på 7. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

 • føler tryghed ved at stå alene foran andre og tale til f.eks. klassen.
 • tør bruge sin fantasi i alle aspekter af hverdagen.
 • leger med sin kreativitet og igennem det slipper forestillingen om en speciel måde, han/hun skal være på for at passe ind.
 • oplever, hvordan arbejde med drama kan skabe anderledes fællesskabe.
 • oplever, hvordan arbejde med improvisation er med til at lære en selv at kende på nye måder uden begrænsninger.
 • finder nye måder at udfolde sig på kropsligt.
 • fastholdes i fortsat at bruge fantasien, legen, grin og kreative tosserier i sin læringstilgang.

Læringsmålene er udledt af færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
 • Eleven har viden om krop og identitet.
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.
 • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.
 • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.

Indhold

På dramadagen arbejdes der med improvisationsøvelser, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk. Der sættes fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til de rollelege og dramaøvelser, som de går ind i. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

I dramaaktiviteterne lægges der vægt på samspillet med gruppen frem for ensidig fokus på egen præstation.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem dansklærer og skuespillere, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de dramaøvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs, når skuespillerne kommer på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til dramadagen også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med dramaøvelser, rollelege, scenekunstens virkemidler og kropslige udtryk i egen undervisning.

Det er vigtigt, at man som lærer booker et egnet dramalokale, som passer til elevernes udfoldelsesmuligheder. Det kan være en gymnastiksal eller lignende.
I fungerer som rollemodeller og er selvfølgelig deltagende på lige fod med eleverne, når Magnus og Adam kommer på besøg.
Alle opfordres til at have løstsiddende tøj på, som man kan bevæge sig i.
Efter afsluttet dramadag ude på skolerne med eleverne vil Magnus og Adam sige til jer at I skal besvare en kort lærer- og elevevaluering (se nederst på hjemmesiden).

I skoleåret 24/25 er den forberedende lærerworkshop d. 8. august 2024 kl. 8.30- 11.30 i Hvalsø Kulturhus

Tidsplan skoleåret 24/25

Alle dage er 1 skoledag på eller nær egen skole inkl. pauser og frokost.
Dramadagen tilpasses ringetider og mødetider for den enkelte skole (se nedenfor):

Hvalsø Skole (i Kultursalen)
7. x den 26. august 2024 (kl. 8.30-13.50)
7. y den 28. august 2024 (kl. 8.30-13.50)

1. runde (1 time): 8.30-9.30
Pause (20 min. kl. 9.30-9.50)
2. runde (1,5 time): 9.50-11.20
Frokost og pause (45 min. kl. 11.20-12.05)
3. runde (1,5 time): 12.05-13.35

Trællerup Skole
7. klasse den 30. august 2024 (kl. 8.30-13.25)

1. runde (1 time): 8.30-9.30
Pause (30 min. kl. 9.30-10)
2. runde (1,5 time): 10.00-11.30
Frokost (25 min. 11.30-11.55)
3. runde (1,5 time): 11.55-13.25

Allerslev Skole
7. a den 2. september 2024 (8.40-13.40)
7. b den 4. september 2024 (8.40-13.40)
7. c den 6. september 2024 (8.40-13.40)

1. runde (1 time) 8.40-9.40
Pause (20 min. kl. 9.40-10.00)
2. runde (1,5 time) 10.00-11.30
Frokost og pause (40 min. kl. 11.30-12.10)
3. runde (1,5 time) 12.10-13.40

Kirke Hyllinge Skole

7. s den 9. september 2024 (8.40-13.35)
7. t den 11. september 2024 (8.40-13.35)

1. runde (1 time): 8.40-9.40
Pause (15 min. kl. 9.40-9.55)
2. runde (1,5 time): 9.55-11.25
Frokost og pause: (30 min. kl. 11.25-12.05)
3. runde (1,5 time): 12.05-13.35

Kirke Såby Skole
7. kl. den 13. september 2024

1. runde (1 time): 8.30-9.30
Pause (20 min. kl. 9.30-9.50)
2. runde (1,5 time): 9.50-11.20
Frokost og pause (45 min. kl. 11.20-12.05)
3. runde (1,5 time): 12.05-13.35

Osted Skole
7. x den 16. september 2024
7. y den 18. september 2024

1. runde (1 time) kl. 8.35-9.35
Pause (20 min. kl. 9.35-9.55)
2. runde (1,5 time) kl. 9.55-11.25
Frokost og pause (35 min. kl. 11.25-12.10)
3. runde (1,5 time) kl. 12.10-13.45

Bramsnæsvig Skole
7. a.: den 23. september 2024
7. b.: den 25. september 2024

1. runde (1 time) 8.35-9.35
Pause (30 min. kl. 9.35-10.05)
2. runde (1,5 time) 10.05-11.40
Frokost og pause (45 min kl. 11.40-12.25)
3. runde (1,5 time) kl. 12.25-14.00

Firkløverskolen
7. årgang den 27. september 2024
Med opstart tidligst kl. 8.45. Der er frikvarter kl. 9.30 og frokost kl. 11.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evaluering for eleverne

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top