Dramalaboratoriet 23/24

I dramalaboratoriet “Mod, fantasi og krop” bliver eleverne præsenteret for en række dramaøvelser og lege, der styrker elevernes mod, kreativitet og samarbejdskompetencer.

Læringsmål

Dramalaboratoriet er udviklet til danskfaget på 7. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

 • føler tryghed ved at stå alene foran andre og tale til f.eks. klassen.
 • tør bruge sin fantasi i alle aspekter af hverdagen.
 • leger med sin kreativitet og igennem det slipper forestillingen om en speciel måde, han/hun skal være på for at passe ind.
 • oplever, hvordan arbejde med drama kan skabe anderledes fællesskabe.
 • oplever, hvordan arbejde med improvisation er med til at lære en selv at kende på nye måder uden begrænsninger.
 • finder nye måder at udfolde sig på kropsligt.
 • fastholdes i fortsat at bruge fantasien, legen, grin og kreative tosserier i sin læringstilgang.

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Krop og Drama

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
 • Eleven har viden om krop og identitet.
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.
 • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.
 • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.

Indhold

Sammen med de to professionelle skuespillere Adam Ild Rohweder og Magnus Bruun bliver klassen præsenteret for en række dramaøvelser og lege, der styrker elevernes mod, kreativitet og samarbejdskompetencer. Med en legende og fantasifuld tilgang med afsæt i teatrets virkemidler får eleverne udfordret deres fysik og kropsforståelse og oplever både nye sider af sig selv og sine kammerater, der er med til at styrke fællesskabet.

Her ses fire 9. klasses elever der er i gang med danseforløbet i Kumult!

På dramadagen arbejdes der med improvisationsøvelser, teatrets virkemidler og elevernes eget kropslige udtryk. Der sættes fokus på elevernes forståelse af sig selv i forhold til de rollelege og dramaøvelser, som de går ind i. Der vil også være fokus på at styrke elevernes sprogforståelse, kropsudtryk, refleksionsevne, præsentationskompetence og fællesskabsfølelse.

I dramaaktiviteterne lægges der vægt på samspillet med gruppen frem for ensidig fokus på egen præstation.

Forberedende lærerworkshop

For at sikre det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem dansklærer og skuespiller, så skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes tirsdag d. 22. august kl. 14.00- 17.00
Sted:
Valdemarskolen, Skolegade 9, ny sal lokale 166, 4100 Ringsted

Tidsplan skoleåret 23/24

Dramalaboratoriet foregår fra 1. lektion til 5. lektion

2023

Byskov afd. Benløse
7. ba: den 29. september
7. bb: den 3. oktober
7. bc: den 6. oktober

Byskov afd. Asgård
7. ac.: den 4. oktober

Campusskolen
7. a: d. 10. oktober
7. b: d. 3. november (bemærk ny dato)
7. c: d. 26. oktober (bemærk ny dato)
7. d: d. 1. november
7: e: d. 31. oktober kl. 8.10 i multisalen
7. f: d. 27. oktober kl. 9.10 i multisalen
7. g: d. 2. november kl. 8.10 i multisalen (bemærk ny dato)

Vigersted Skole
7. a: d. 11. oktober (bemærk ny dato)
7. b: d. 8. november (bemærk ny dato)

Allindelille Friskole
7. årgang “Lambda” d. 7. november (bemærk ny dato)

Sct. Joseph Skole
7. kl. den 10. november

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9LPT8PU8LK9Pher for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top