Ind i Kunsten i Kalundborg 22/23

Ind i Kunsten i Kalundborg Kommune handler om kontraster og om at komme tæt på den kunstneriske proces og selv eksperimentere, sanse og forstå, hvordan kontraster virker på os.
Eleverne skal selv lave kontraster, opleve andre kunstneres leg med kontraster, smage på kontraster, så de erfarer på egen krop, hvordan det modsætningsfulde i kontraster er med til at forstærke ens oplevelse.

Ind i kunsten foregår over to dage og er lavet i samarbejde mellem billedkunstner Lena Søeborg og kunstformidler Jesse Lee Costa Dollerup fra Museum Vestsjælland. Forløbet foregår både på egen skole og på Odsherreds Kunstmuseum.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder
  • bruger krop og sanser til at forstå begrebet kontraster og bliver opmærksom på mulighederne i at bruge kontraster aktivt
  • får forståelse for, hvordan brugen af kontraster kan forstærke ens udtryk
  • Erfarer, hvordan man kan gå på opdagelse i egne ideer ved at tænke i modsætninger/kontraster

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Dag 1: Besøg på skolen
Kunstner Lena Søeborg kommer til skolen og starter dagen i klasseværelset. Hun præsenterer begrebet Kontraster og har en dialog med klassen om, hvordan man kan bruge kontraster/modsætninger til at forstærke et udtryk. Herefter går vi til gymnastiksalen og ser en udstilling med værker af Lena og taler om, hvordan hun har brugt kontraster i de forskellige skulpturer. Vi fortsætter i gymnastiksalen med en workshop hvor eleverne skal eksperimentere med kontraster i helt enkle materialer. Her er proces og erfaringer i fokus.
I næste workshop tegner vi hvordan noget lyder, smager på kontraster og bruger kroppen til at vise kontraster.

Dag 2: På Kunstmuseet
Jesse-Lee og Lena tager imod grupperne og sender klasserne i de to værksteder. Klasserne bytter efter frokostpausen.
Dagens program:
Undervisning: 9:00-10:30
Spisepause: 10:30-11:00
Undervisning:11:00-12:30

I Lenas workshop er der fokus er på kontrasten imellem at være tæt på og langt væk. Det er en tegneworkshop, hvor eleverne først bruger forstørrelsesglas, og derefter tegner efter hukommelsen. Til sidst er der gåtur med med spejle for at opleve omgivelserne i et helt nyt og omvendt perspektiv.

I Jesse-Lees workshop sætter eleverne kroppen og fantasien i spil og sammen bliver det undersøgt, hvordan man ”oplever” kontraster på kroppen i mødet med Odsherredsmalernes kunstværker. Vi puster liv i kunsten og undersøger, hvordan Odsherredsmalerne har brugt farver, former og følelser til at fortælle deres historie. Og så skal vi selv prøve at finde på kontraster og vende historierne på hovedet.

Forberedende lærerworkshop med Lena og Jesse Lee

For at styrke samarbejdet mellem lærer, kunstner og museet skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop.
De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Lena og Jesse-Lee.

Workshoppen giver udover forberedelse til dagene på skolen og på museet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende workshop afholdes den 5. Januar kl. 13.00- 16.00
Sted: Musisk Skole, Skovbrynet 55 i Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 22/23

Den første dag kommer Lena Søeborg ud på skolen og arbejder med klassen de første 5 lektioner den anden dag besøger klassen Odsherreds Kunstmuseum hele dagen.

Kulturbussen sørger for transporten til Odsherreds Kunstmuseum for de klasser, som er med på transportordningen. Bekræftelser af afgangs- og ankomsttider for kørslen med Kulturbussen modtages særskilt inden forløbet på museet.

Bregninge Bjergsted Friskole
2.a. 10. januar (på skolen) og 21. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Hvidebækskolen
2.a. 11. januar (på skolen) og 21. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Buerup skole
2.a. 12. januar (på skolen) og 22. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Gørlev skole
2.a. 13. januar (på skolen) og 22. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Firhøjskolen
2.a. 17. januar (på skolen) og 23. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Højbo Friskole
2.a. 18. januar (på skolen) og 23. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Raklev Skole
2.a. 20. januar (på skolen) og 24. februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Ørslev Skole
2.a. 24. januar (på skolen) og 28. februar(på Odsherreds Kunstmuseum)

Høng Privatskole
2.a. 27. januar (på skolen) og 28. februar(på Odsherreds Kunstmuseum)

Høng Skole
2.a. 26. januar (på skolen) og 1. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 25. januar (på skolen) og 1. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Nyrupskolen
2.a 31. januar (på skolen) og 2. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 1. februar (på skolen) og 2. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Rørby Skole
2.a. 2. februar (på skolen) og 3. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Svallerup skole
2.a. 3. februar (på skolen) og 3. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Kalundborg Friskole
2.a. 7. februar (på skolen) og 14. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Tømmerup Skole
2.a. 8. februar (på skolen) og 14. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Kirke Helsinge Skole
2.a. 9. februar (på skolen) og 15. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Vinde Helsinge Friskole
2.a. 10. februar (på skolen) og 15. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Rynkevangskolen
2.a. 7. marts (på skolen) og 16. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Årby Skole
2.a. 8. marts (på skolen) og 16. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Skolen på Herredsåsen
2.a. 9. marts (på skolen) og 17. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 10. marts (på skolen) og 17. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Tømmerup Friskole
2.a. 20. marts (på skolen) og 27. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Svebølle Skole
2.a. 21. marts (på skolen) og 18. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 22. marts (på skolen) og 18. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Ubby Friskole
2.kl. 23. marts (på skolen) og 29. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Sæby-Hallenslev Friskole
2.kl. 24. marts (på skolen) og 29. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top